Vissers protesteren tegen windparken in IJsselmeer

Zo’n duizend vissers protesteerden zaterdag 14 augustus bij Windpark Fryslân in het IJsselmeer tegen windmolenparken in viswateren. Zij kozen Windpark Fryslân uit “om te laten zien hoe groot windparken zijn en hoeveel ruimte die innemen”. Nu het windpark praktisch klaar is realiseren omwonenden en andere belanghebbenden zich ook wat de werkelijke impact is op de … Meer lezen

Uitspraak Raad van State Enkhuizerzand

Op woensdag 18 augustus 2021 heeft de Raad van State ruim zeven maanden na de zitting uitspraak gedaan in het beroep van de IJsselmeervereniging tegen het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeer van de gemeente Enkhuizen. Het plan kan doorgaan onder voorwaarde dat er extra moerasgebied en een groenstrook om het aanzicht van de camping te verbeteren … Meer lezen

Zandwinning en natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied hand in hand?

Onlangs stuurden de verenigde zandwinners een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat met het verzoek een goed plan te maken voor de zandwinning in het IJsselmeergebied voor de komende 15 jaar. De IJsselmeervereniging pleit al langer voor een “onderwater landschapsplan” voor het IJsselmeergebied en staat hier positief tegenover. Door Frans de Nooij De … Meer lezen

Werelderfgoedstatus voor Bruine Zeilvloot

Provinciebestuurders willen toewerken naar een Werelderfgoedstatus. Goed idee vindt ook de IJsselmeervereniging. De bruine vloot vormt cultuurhistorisch en landschappelijk gezien een essentieel onderdeel van het IJsselmeergebied. Nederland moet de historische zeilschepen van de bruine vloot aanwijzen als kandidaat voor de Unesco Werelderfgoedlijst. Zeepost.info – 5 maart 2021 – Wouter van Dusseldorp Op de korte termijn … Meer lezen

IJs op het IJsselmeer

Het is echt zover: ook het IJsselmeer vriest dicht. De schaatsers staan in de startblokken. De vogels hebben het moeilijk. Rijkswaterstaat zet ijsbrekers in om de vaarwegen vrij te houden. Een impressie van de winter in het IJsselmeergebied. Rijkswaterstaat zet vanaf vrijdag 12 februari ijsbrekers in op het IJsselmeer. Op het Markermeer en de Randmeren … Meer lezen

Uitnodiging Studio Meer IJsselmeer

Vogelbescherming Nederland organiseert namens de Coalitie het Blauwe Hart drie webinars in februari en maart over de stand van zaken met de ecologie van het IJsselmeergebied en de maatschappelijke dilemma’s die er in dit Natura2000 gebied spelen. De IJsselmeervereniging ondersteunt dit initiatief met bijdragen van met name mensen uit de wetenschap van harte. Vogelbescherming Nederland … Meer lezen

Wieringerhoek in een stroomversnelling?

De IJsselmeervereniging diende medio 2020 een zienswijze over het projectvoorstel Wieringerhoek. Inmiddels zijn er twee nieuwe voorstellen bijgekomen: één met zonnecel-eilanden en één van Vogelbescherming Nederland met binnendijkse natuur. Beiden zullen in de planvorming meegenomen worden. De IJsselmeervereniging is kritisch ten aanzien van de aanleg van nieuwe eilanden. Daarom zou er ook gekeken moeten worden … Meer lezen

Nieuwe afsluitdijk: zaadbommetjes en geotubes

In donkere tijden hebben we ook goede berichten nodig. Ons bestuurslid Willem Goudswaard ging op onderzoek uit naar de stand van zaken bij de versterking van de afsluitdijk en de projecten die daarmee samenhangen. Hij trof interessante ecologische innovaties, niet alleen voor de vismigratierivier, maar ook voor een groene afsluitdijk en bloemrijke wegkanten – al … Meer lezen

Geen zandwinfabriek in het IJsselmeer !

Gemeente De Fryske Marren weigert terecht een bestemmingsplan vast te stellen voor de zandwinning van Smals in het IJsselmeer Door deze uitspraak van de Raad van State is de zandwinning door Smals in het IJsselmeer meteen industrie-eiland definitief van de baan. De Raad van State heeft op woensdag 23 december 2020 uitspraak gedaan in de … Meer lezen