Zandwinbedrijf wil meer draagvlak, Natuurmonumenten wacht zaak af

Het zandwinbedrijf Smals komt met nieuwe voorstellen om draagvlak voor het zandwinningsproject voor de Friese IJsselmeerkust te krijgen. Natuurmonumenten en ook de IJsselmeervereniging willen eerst de uitspraak van de Raad van State op het beroep van Smals afwachten voor verder te praten over aanpassingen van het project. Het zandwinbedrijf Royal Smals komt met nieuwe maatregelen … Meer lezen Zandwinbedrijf wil meer draagvlak, Natuurmonumenten wacht zaak af

De Markerwaard, de polder die er niet kwam

Steeds duiken er weer stemmen op om de Markerwaard alsnog in te polderen, de aanleiding in 1972 voor de oprichting van de IJsselmeervereniging. In 2002 besloot de regering definitief af te zien van de Markerwaard, waardoor de dijkversterking van de Markermeerdijk opnieuw bezien moest worden. Het Rijk, de deltacommissie en andere overheden richten zich op … Meer lezen De Markerwaard, de polder die er niet kwam

Plan voor industriehaven bij Urk vernietigd

Met een uitspraak van woensdag 11 december 2019, heeft de Raad van State het plan voor een industriehaven bij Urk (officieel: het provinciale inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, MSNF) vernietigd. De IJsselmeervereniging was tegen dit plan van de provincie Flevoland al begin 2018 in beroep gegaan bij de Raad van State. De belangrijkste … Meer lezen Plan voor industriehaven bij Urk vernietigd

PlanMER voor het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027

Er komt nu wel een milieueffectrapport (PlanMER) voor het nieuwe Nationaal Water Programma. In haar reactie vraagt de IJsselmeervereniging om meer aandacht voor de natuur. Eerder ontbrak een PlanMER op nationaal niveau voor het waterbeheer zoals bleek bij de dijkversterking van de Markermeerdijk. De Rijksoverheid heeft een start gemaakt met het nieuwe nationale water programma. … Meer lezen PlanMER voor het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027

Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied

Ruim de helft van het budget voor natuurherstel van de grote wateren is toegewezen aan het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging is verheugd dat er nu voor het eerst een flinke som ter beschikking komt voor de natuur en de rehabilitatie van het ecosysteem van het IJsselmeergebied. Wat betreft de Marker Wadden wil het Rijk eerst de … Meer lezen Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied

Beroep Zandwinning Smals: IJsselmeervereniging houdt vinger aan de pols

Wat betreft de plannen voor een zandwinningseiland voor de Friese kust is het standpunt van de IJsselmeervereniging: wij zijn tegen industriële zandwinning in het IJsselmeer. In een Natura 2000 gebied horen dergelijke industriële activiteiten niet. De IJsselmeervereniging heeft de actiegroepen van bewoners daarom gesteund in hun kritiek op en acties tegen deze plannen. Vragen voor … Meer lezen Beroep Zandwinning Smals: IJsselmeervereniging houdt vinger aan de pols

Enkhuizerzand IV – Vereniging Heemschut

De IJsselmeervereniging steunt de bewoners en het Zuiderzeemuseum in hun kritiek en acties tegen de plannen van de gemeente Enkhuizen voor herinrichting van het gebied. De vereniging Heemschut roept op tot een dialoog over de toekomst van het gebied. Heemschut: ‘Maak gebruik van uitstel voor constructieve dialoog Enkhuizerzand’ 26 aug 2019 Enkhuizen Enkhuizerzand Nu de … Meer lezen Enkhuizerzand IV – Vereniging Heemschut

Uitspraak Raad van State: stikstofprobleem

Een groot aantal zaken – ook verschillende waarvoor de IJsselmeervereniging in het geweer gekomen is, komen hiermee in een nieuw daglicht te staan. Kamer debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof Nederland kampt met een groot stikstof probleem: overal is er te veel stikstof, in de lucht, de … Meer lezen Uitspraak Raad van State: stikstofprobleem

Onderzoek vogels en windmolens IJsselmeergebied

De IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele windmolenparken in het IJsselmeergebied voor de vogels in dat gebied. Vogels waar het in een aantal gevallen ook al door andere oorzaken slecht mee gaat. De laatste maanden is het bestuur van de IJsselmeervereniging in gesprek met de initiatiefnemers van Windplanblauw. Dit windpark vervangt … Meer lezen Onderzoek vogels en windmolens IJsselmeergebied

Tienduizend terajoule: het IJsselmeer als mega-energiefabriek

Voorzitter van de IJsselmeervereniging, Benno van Tilburg sluit aan bij de column van Toine Heijmans onder deze titel en reageert hierbij ook op het noeste plan van D66 om het IJsselmeer vol te leggen met zonnevelden en -eilanden. Rond de eeuwwisseling vroeg de Milieufederatie Noord Holland aandacht voor de openheid en weidsheid van het IJsselmeergebied. … Meer lezen Tienduizend terajoule: het IJsselmeer als mega-energiefabriek