Nieuwe afsluitdijk: zaadbommetjes en geotubes

In donkere tijden hebben we ook goede berichten nodig. Ons bestuurslid Willem Goudswaard ging op onderzoek uit naar de stand van zaken bij de versterking van de afsluitdijk en de projecten die daarmee samenhangen. Hij trof interessante ecologische innovaties, niet alleen voor de vismigratierivier, maar ook voor een groene afsluitdijk en bloemrijke wegkanten – al … Meer lezen

Geen zandwinfabriek in het IJsselmeer !

Gemeente De Fryske Marren weigert terecht een bestemmingsplan vast te stellen voor de zandwinning van Smals in het IJsselmeer Door deze uitspraak van de Raad van State is de zandwinning door Smals in het IJsselmeer meteen industrie-eiland definitief van de baan. De Raad van State heeft op woensdag 23 december 2020 uitspraak gedaan in de … Meer lezen

PAGW: Programmatische Aanpak Grote Wateren

De IJsselmeervereniging juicht in principe de versterking van de natuur toe, maar vind het essentieel dat de natuurdoelen voor al deze projecten helder, concreet en in samenhang geformuleerd worden. Zeker nu er veel projecten met veel varianten spelen is het belangrijk dat ook de monitoring wordt gecoördineerd. Voor het Bestuurlijk Platform IJsselmeer (BPIJ) zien wij … Meer lezen

Zitting over Zandwinning in het IJsselmeer

De zitting van de Raad van State over de zandwinning zal op 5 november 11.00 uur op de RvS website te zien zijn. De IJsselmeervereniging, de omwonenden en andere natuurorganisaties hebben zich aangemeld om als zogenaamde derde-belanghebbenden aan de procedure van zandwinner Smals mee te mogen doen. Daardoor kunnen zij op die zitting ook het … Meer lezen

Het IJsselmeergebied in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI, 2020)

In de Nationale Omgevingsvisie vinden we over het IJsselmeergebied alleen wat brokstukjes – en eilandjes – over de gewenste ontwikkeling. Is een “landschap van wereldklasse” er één met of zonder windmolens en zonneceleilanden? De Novi loopt keurig om deze vraag heen, maar het wordt de komende periode zeker een punt in een verhit debat. Tekst … Meer lezen

Bouw Windpark Fryslân gestart

Windpark Fryslân: uit de deze week openbaar geworden uitvoeringsplannen blijkt, dat ze 24/7 willen heien voor de funderingen en dat de aanvoerlijnen veel langer zijn (‘werkeiland’ wordt niet gebruikt). De IJsselmeervereniging heeft daar – eerst pro forma – bezwaar tegen gemaakt en een handhavingsverzoek ingediend, omdat dit in strijd is met de passende beoordeling en … Meer lezen

Coronaproof het IJsselmeer over

Zeepost.info – 10 juli 2020 – Wouter van Dusseldorp ENKHUIZEN – De eerste groepen waren geboekt. Het schip zou met Natuurmonumenten de Wadden op en Sail stond groots in de boeken. Maar ook De Willem Barentsz bleef vanwege corona aan de ketting. De topzeilschoener gooit vanaf dit weekeinde de trossen los voor de zeilende veerdienst … Meer lezen

Verdere vereilandisering van het IJsselmeer

Plannen Wieringerhoek in de inspraak De IJsselmeervereniging is tegen verdere vereilandisering van het IJsselmeer. Wij staan voor een open gebied dat ruimte geeft aan alle gebruikers van dieren tot mensen. Het aanleggen van eilanden in het IJsselmeer is blijkbaar na de aanleg van de Marker Wadden aanstekelijk voor meerdere partijen. Wij zijn huiverig voor het … Meer lezen

Drijvende Zonnepanelen op het IJsselmeer

Minister Wiebes sluit drijvende zonne-eilanden op het water niet uit. De IJsselmeervereniging is geen voorstander van grootschalige zonne-energie in het IJsselmeer. Zij zal in overleg gaan met de andere natuurbeschermingsorganisaties en de aan de watersport gelieerde organisaties, die onlangs een brandbrief naar de Tweede Kamer stuurden over hun zorgen over de invulling van het IJsselmeergebied. … Meer lezen

Alternatieven voor wind- en zonne-energie liever niet in het IJsselmeer

Het regionaal bedrijfsleven en de Milieufederatie Noord-Holland gaan samen een alternatieve kaart maken voor windturbines en zonnepanelen in Noord-Holland met voldoende draagvlak en inpassing in het landschap. De IJsselmeervereniging juicht dit initiatief toe. Wij vinden wel dat het niet op het IJsselmeer kan. Zo zijn er plannen voor een windpark met 25 turbines voor de … Meer lezen