ANBI status

De IJsselmeervereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en door de belastingdienst als zodanig erkend onder nummer 9872978. In het kader van deze status moet de IJsselmeervereniging inzicht geven in haar financiën en organisatiebeleid. Dat doen we jaarlijks bij de gelegenheid van onze ledenvergadering met alle dan gepubliceerde stukken.

Onderstaand kunt u de stukken downloaden van de Algemene Leden Vergadering 2023

Jaarrekening 2022 IJsselmeervereniging
Jaarverslag 2022 en Jaarplan 2023 IJsselmeervereniging

Daarnaast geven we graag informatie over het beloningsbeleid van het bestuur: de bestuurders en vrijwilligers van de IJsselmeervereniging doen al hun werk om niet, maar mogen hun werkelijk gemaakte onkosten declareren. Dit betreft bijvoorbeeld reiskosten (2e klas openbaar vervoer of 19 cent per autokilometer), verplichte deelnemingsbijdragen aan conferenties en studiedagen, studiemateriaal, portokosten etc. Andere kosten worden in principe niet vergoed.