ANBI status

De IJsselmeervereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en door de belastingdienst als zodanig erkend onder nummer 9872978. In het kader van deze status moet de IJsselmeervereniging inzicht geven in haar financiën en organisatiebeleid. Dat doen we jaarlijks bij de gelegenheid van onze ledenvergadering met alle dan gepubliceerde stukken.

Onderstaand kunt u de stukken downloaden van de Algemene Leden Vergadering 2017

Agenda ALV IJsselmeervereniging 2019 (171 kB .pdf)
Agendapunt 3 Verslag van de ALV van de IJsselmeervereniging 2018 (69 kB .pdf)
Agendapunt 4 De toekomst van de IJsselmeervereniging (69 kB .pdf)
Agendapunt 7 Jaarrekening 2018 en begroting 2019 IJsselmeervereniging (192 kB .pdf)
Agendapunt 8 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 IJsselmeervereniging (1053 kB .pdf)

Daarnaast geven we graag informatie over het beloningsbeleid van het bestuur: de bestuurders en vrijwilligers van de IJsselmeervereniging doen al hun werk om niet, maar mogen hun werkelijk gemaakte onkosten declareren. Dit betreft bijvoorbeeld reiskosten (2e klas openbaar vervoer of 19 cent per autokilometer), verplichte deelnemingsbijdragen aan conferenties en studiedagen, studiemateriaal, portokosten etc. Andere kosten worden in principe niet vergoed.