Gemeentelijke plannen

Buitenhaven Muiden

De gemeente Muiden (nu opgegaan in de gemeente Gooise Meren) heeft jarenlang plannen gehad om bij Muiden een buitenhaven te maken in het Markermeer. De gemeente Gooise Meren heeft echter besloten om voor de gehele kust van de gemeente van Muiden tot aan Huizen een kustvisie op te stellen zonder buitenhaven bij Muiden.

Galgeriet Monnickendam

De gemeente Waterland reconstrueert het oude industrieterrein Galgeriet aan de Gouwzeekant van Monnickendam. De IJsselmeervereniging heeft net als bewoners en de vereniging Oud-Monnickendam een negatieve zienswijze ingediend onder andere omdat de bebouwing door de hoogte van negen bouwlagen het zicht op de oude stad teveel teniet doet. Desondanks heeft de IJsselmeervereniging begin 2020 besloten om geen beroep in te stellen tegen dit plan, omdat de bouw tot zes lagen zal worden beperkt en er ook weinig juridische kansen zijn.

Enkhuizerzand

De gemeente Enkhuizen heeft een projectontwikkelaar in de arm genomen om het buitendijkse gebied ten noorden van het Krabbersgat te ontwikkelen. Die ontwikkeling bestaat uit het verplaatsen van de camping en een groot villapark met ca. 200 dure villa’s. Oorspronkelijk wilde de gemeente dit villapark voor een groot deel in het IJsselmeer aanleggen, maar kort voordat de gemeenteraad zich eind 2019 hierover moest uitspreken is het plan veranderd en blijft de kustlijn daar intact. De provincie Noord-Holland kan zich met dit villapark niet verenigen omdat het de Westfriese Omringdijk te veel aantast en heeft de gemeente een aanwijzing gegeven, waardoor het villapark niet een witte vlek is in het plan. Toch heeft de IJsselmeervereniging samen met bewoners, net als het Zuiderzeemuseum en de bond Heemschut, begin 2020 beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het plan. Naast de aantasting van de Westfriese Omringdijk, ook door de camping, gaat het ook om het zicht van en op het buitenmuseum en de negatieve gevolgen voor de natuur. Naar verwachting behandelt de Raad van State dit beroep in de loop van 2020.