Bestuur en vrijwilligers

Tjard de Cock Buning (Voorzitter)
Email: bestuur@ijsselmeervereniging.nl

Soemini Kasanmoentalib (Secretaris)
E-mail: info@ijsselmeervereniging.nl

Onno Waalewijn (Penningmeester)
E-mail: penningmeester@ijsselmeervereniging.nl

Emilie Borgonjen
E-mail: info@zeilenmetzeger.nl

Willem Goudswaard (Bestuurslid)
E-mail: willem@goudswaard.com

Vrijwilligers

Frans de Nooij (Ruimtelijke Ontwikkeling – Hoofdredacteur IJsselmeer Berichten)
Email: denooijfrans@gmail.com

Angèle Steentjes
(Bladmanager IJsselmeer Berichten)
E-mail: as@cetera.eu

Jan Verberne
(Eindredacteur IJsselmeer Berichten)
E-mail: janverbe@xs4all.nl

Barbara van Beijma-van Dam
(Redactielid IJsselmeer Berichten)
E-mail: vbeijma@freedom.nl

Sipke Baarsma
(Eindredacteur IJsselmeer Berichten)
E-mail: sb@cetera.eu

Erna Scholte
(Ledenadministratie)
E-mail: ledenadministratie@ijsselmeervereniging.nl

Jeroen Determan
(Redactielid IJsselmeer Berichten – Foto’s)
E-mail: jerdeter@xs4all.nl

Joke van der Meer
(Bestuursadviseur)
E-mail: j.c.m.vandermeer@planet.nl

Onno Kasanmoentalib
(Webmaster)
E-mail: webmaster@ijsselmeervereniging.nl