Bestuur en vrijwilligers

Tjard de Cock Buning (Bestuursvoorzitter)
Nieuwe Kerkstraat 471
1018VK Amsterdam
Tel. 06 28 80 95 91
Email: tdecockbuning@chello.nl
penningmeester@ijsselmeervereniging.nl

Soemini Kasanmoentalib (Sectretaris)
Uitdammer Dorpsstraat 12
1154 PR Uitdam
Tel. 020-4033694
Email: soemini@gmail.com
info@ijsselmeervereniging.nl

Onno Waalewijn (Penningmeester)
Uitdammer Dorpsstraat 1
1154PR Uitdam
Tel. 020 403 34 32
Mobiel: 06 30 34 10 10
Email: ijv@waalewijn.com
penningmeester@ijsselmeervereniging.nl

Emilie Borgonjen
Rozewerf 5
1155CX Marken
Mobiel: 06 16 60 68 93
Email: emilie@zeilenmetzeger.nl
info@zeilenmetzeger.nl

Willem Goudswaard (Zandwinning)
Zuiderbolwerk 21
8861 EW Harlingen
Tel. 0517-430416
Email: willem@goudswaard.com

Vrijwilligers

Frans de Nooij (Ruimtelijke Ontwikkeling – Hoofdredacteur IJsselmeer Berichten)
Karel Doormanlaan 3
3572 NA Utrecht
Tel. 06-50988506
Email: denooijfrans@gmail.com

Angèle Steentjes
(Bladmanager IJsselmeer Berichten)
Email: as@cetera.eu

Jan Verberne
(Eindredacteur IJsselmeer Berichten)
Email: janverbe@xs4all.nl

Barbara van Beijma-van Dam
(Redactielid IJsselmeer Berichten)
Email: vbeijma@freedom.nl

Sipke Baarsma
(Eindredacteur IJsselmeer Berichten)
Email: sb@cetera.eu

Erna Scholte
(Ledenadministratie)
Email: ledenadministratie@ijsselmeervereniging.nl

Jeroen Determan
(Redactielid IJsselmeer Berichten – Foto’s)
Email: jerdeter@xs4all.nl

Joke van der Meer
(Bestuursadviseur)
Email: j.c.m.vandermeer@planet.nl

Onno Kasanmoentalib
(Webmaster)
Email: webmaster@ijsselmeervereniging.nl