Haven Urk

De provincie Flevoland heeft het initiatief genomen om via een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) een extra haven aan te leggen in het IJsselmeer ten oosten van het voormalige eiland Urk. De IJsselmeervereniging vindt dit plan veel te grootschalig en niet passen bij Urk, ook gezien de bouwhoogtes tot wel 30 m. Daarom is beroep ingesteld bij de Raad van State en dat beroep is eind 2019 op twee punten gewonnen: het havengebied is te groot maken en de extra uitstoot van stikstof is te veel voor de natuur. De andere gevolgen voor de natuur en het landschap konden wel door de beugel. De provincie zal in 2020 een nieuw plan maken. De IJsselmeervereniging houd dit nauwlettend in de gaten.