Zonne-energie

Het is nu (begin 2020) nog niet duidelijk wat het opwekken van zonne-energie betekent voor het IJsselmeergebied. Dat zal pas duidelijk worden als de RESsen zijn opgesteld. Inmiddels zijn er wel initiatieven voor pilots met zonneparken bij de Afsluitdijk en bij de kust van Flevoland, tussen de molens van het windpark Blauw.

Zonnecellen op de zonkant van dijken in het IJsselmeergebied, wat voor de hand ligt en waar de IJsselmeervereniging mee in zou kunnen stemmen, blijken te stuiten op praktische bezwaren van Rijkswaterstaat.

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor de natuur zijn als er zonneparken in het IJsselmeer worden aangelegd. De IJsselmeervereniging is van mening, dat die gevolgen eerst goed moeten worden onderzocht, voordat tot zonneparken in of op het water kan worden overgegaan. Waar de IJsselmeervereniging zich in ieder geval tegen zal verzetten is het verder vullen van de open natte ruimte met eilanden om zonneparken te kunnen realiseren.