IJsselmeervereniging door en voor leden
Leden die belangstelling hebben om mee te werken als correspondent of redactielid van de Website of van IJsselmeer Berichten zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij: Frans de Nooij (bestuurslid portefeuille communicatie) e-mail of telefonisch 06-50988506

Algemene berichten
Ook kan men hier naartoe mailen en bellen voor algemene informatie over de IJsselmeervereniging.

Het postadres van de IJsselmeervereniging is:
p.a. Uitdammer Dorpsstraat 12
1154 PR Uitdam

IBAN-Bankrekening: NL 57 RABO 0138 365 164 t.n.v. IJsselmeervereniging te Uitdam
Swift: RABONL2U)

Privacy Statement IJsselmeervereniging
De IJsselmeervereniging verwerkt de door u aan de IJsselmeervereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.
U kunt het privacyreglement hier lezen


ANBI
De IJsselmeervereniging is erkend als een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI), waardoor giften en legaten fiscaal aantrekkelijk zijn.
Bankrekening NL 57 RABO 0138 365 164 t.n.v. IJsselmeervereniging te Uitdam
(SWIFT: RABONL2U)