> Laatste nieuwsberichten <


Behoud het IJsselmeer

Er zijn plannen van Rijkswaterstaat om allerlei eilanden aan te brengen in/nabij de Kom van Andijk, het deel van het IJsselmeer bij Andijk. De Gemeente Medemblik wil zo mogelijk de koppeling maken om middels eilanden voorzien van zonnepanelen mede inhoud te geven aan de Regionale Energiestrategie. Derhalve is men een petitie gestart.

De IJsselmeervereniging ondersteunt deze petitie welke men tot 1 december a.s. kan ondertekenen.

(Intekening was oorspronkelijk 1 oktober maar de termijn is verlengd, Rijkswaterstaat heeft een aantal afspraken uitgesteld tot begin december)

Nieuwsitem Marker Wadden

Naast bijval ontving de redactie van de Nieuwsbrief ook een aantal negatieve reacties naar aanleiding van de publicatie van het opiniestuk over de Marker Wadden van waterbouwkundige Wil Lases uit Trouw van 22 juli in ons artikel ‘Behoed natuur voor Natuurmonumenten’. Sommige briefschrijvers vroegen zich af of dit nu het officiële standpunt van de IJsselmeervereniging is. Dit is geenszins het geval. Zie daarvoor onder andere ons standpunt in doelstellingen en kernwaarden en de jaarverslagen van de ledenvergaderingen.

De IJsselmeervereniging volgt de vele plannen voor het gebied vanuit de kritische  invalshoek en is voorstander van wetenschappelijke onderbouwing. Er zijn in de landelijke pers heel wat juichende verhalen verschenen over de Marker Wadden. Dit is een tegengeluid met argumenten die ook in overweging genomen mogen worden. Zonder de integriteit van het onderzoek in twijfel te trekken, vonden wij het zinvol ook een kritische kanttekening daarbij te plaatsen.™

Namens het bestuur,
dr Soemini Kasanmoentalib

Alle nieuwsberichten

Nieuwsberichten met een
resumé van de inhoud!

Wat doen we

Alle zaken waarmee de
IJsselmeervereniging bezig is

IJsselmeer Berichten
is ons tijdschrift met uitgebreide achtergrond informatie.

Download hier de laatste IJsselmeer Berichten
Voorjaar 2020

Bekijk hier de vorige editie’s van IJsselmeer Berichten van 2002 tot heden

IJsselmeer Nieuwsbrief geeft een overzicht van de meeste recente actuele berichten

Download hier de laatste IJsselmeer Nieuwsbrief
Nr. 51 – 28 juli 2020

U kunt zich hier aanmelden voor de gratis IJsselmeer Nieuwsbrief die we regelmatig versturen.

De IJsselmeervereniging!
We streven naar een verantwoord beheer van het IJsselmeergebied

Meld u aan en word nu lid en steun ons werk!
Heel belangrijk!

Download onze folder met informatie over de vereniging, wat we doen.

Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en… de enige nog open plek met vergezicht !