——- Laatste nieuwsberichten ——-


Alle nieuwsberichten

Nieuwsberichten met een
resumé van de inhoud!

Wat doen we

Alle zaken waar de
IJsselmeervereniging mee bezig is


Amsterdam, 24 maart 2020

Beste leden, vrienden en vrijwilligers,

Gezien de ontwikkelingen rondom het corona virus hebben wij als bestuur besloten onze ALV dit jaar niet meer te houden, maar over te hevelen naar voorjaar 2021.

Natuurlijk blijven wij al onze aandacht richten op het IJsselmeergebied en houden de ontwikkelingen de komende tijd vooral digitaal in de gaten en zullen daarover via onze diverse kanalen communiceren.

Maar voor nu staat ons aller gezondheid op de eerste plaats. Ik hoop dat het jullie allen goed gaat. Blijf gezond en we zullen elkaar ongetwijfeld weer zien bij de diverse bijeenkomsten die hopelijk na de zomer weer zullen plaatsvinden. Voor nu niet wanhopen en moedig voorwaarts!

Met vriendelijke groeten,
Benno van Tilburg
Voorzitter IJsselmeervereniging


IJsselmeer Berichten
is ons tijdschrift met uitgebreide achtergrond informatie.
Download hier de laatste IJsselmeer Berichten
Najaar 2019

IJsselmeer Nieuwsbrief geeft een overzicht van de meeste recente actuele berichten.
Download hier de laatste IJsselmeer Nieuwsbrief
Nr. 49 – 23 maart 2020

De IJsselmeervereniging!
We streven naar een verantwoord beheer van het IJsselmeer, IJmeer, Markermeer en Randmeren.
Word nu lid en steun ons werk!


Bekijk hier de vorige editie’s van IJsselmeer Berichten van 2002 tot heden

U kunt zich hier aanmelden voor de gratis IJsselmeer Nieuwsbrief die we regelmatig versturen.

Download hier onze folder met informatie over de IJsselmeervereniging, wat het doet en waar het voor staat.Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en… de enige nog open plek met vergezicht !