De stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2021 kunt u onderstaand downloaden:

Agenda ALV IJsselmeervereniging 2021
Agendapunt 3 Concept Verslag ALV IJsselmeervereniging 2019
Agendapunt 5 Concept Jaarrekening 2019 2020 en begroting 2021 IJsselmeervereniging
Agendapunt 6 Stand van zaken RESsen
Agendapunt 7 Concept Jaarverslag 2019 2020 en jaarplan 2021 IJsselmeervereniging

Alle nieuwsberichten

Nieuwsberichten met een
resumé van de inhoud!

Wat doen we

Alle zaken waarmee de
IJsselmeervereniging bezig is

Windalarm Amsterdam !!!!!

Zie ons item “Geen windmolens in het IJmeer”

Onderteken de petitie – De IJsselmeervereniging ondersteunt deze actie!

14 november 2020

Aangezien dit jaar de Algemene Ledenvergadering niet kon doorgaan als gevolg van het coronavirus en we contact willen houden met de leden/lezers, hebben we een ledenbrief samengesteld.
Deze “Ledenspecial 2020” kunt u hier downloaden en wensen u veel leesplezier.”

Namens het bestuur, Benno van Tilburg, voorzitter

IJsselmeer Berichten
is ons tijdschrift met uitgebreide achtergrond informatie.

Download hier
de laatste
IJsselmeer Berichten
Voorjaar 2020

Bekijk hier de vorige editie’s van IJsselmeer Berichten van 2002 tot heden

IJsselmeer Nieuwsbrief geeft een overzicht van de meeste recente actuele berichten

Download hier de laatste IJsselmeer Nieuwsbrief Nr. 53
2 februari 2021

U kunt zich hier aanmelden voor de gratis IJsselmeer Nieuwsbrief die we regelmatig versturen.

De IJsselmeervereniging!
We streven naar een verantwoord beheer van het IJsselmeergebied

Meld u aan en word nu lid en steun ons werk!

Heel belangrijk!

Download onze folder met informatie over de vereniging, wat we doen.

Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en… de enige nog open plek met vergezicht !