Wij wensen onze lezers en alle betrokkenen bij het IJsselmeergebied een gezond, succesvol en gelukkig 2021

Windalarm Amsterdam !!!!!

Zie ons item “Geen windmolens in het IJmeer”

Onderteken de petitie – De IJsselmeervereniging ondersteunt deze actie!

14 november 2020

Aangezien dit jaar de Algemene Ledenvergadering niet kon doorgaan als gevolg van het coronavirus en we contact willen houden met de leden/lezers, hebben we een ledenbrief samengesteld.
Deze “Ledenspecial 2020” kunt u hier downloaden en wensen u veel leesplezier.”

Namens het bestuur, Benno van Tilburg, voorzitter

Op donderdag 5 november vond om 11.00 uur de zitting plaats bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak zandwinning IJsselmeer. Zoals bekend heeft Smals, de zandwinner, beroep aangetekend tegen de beslissing van de gemeenteraad om het bestemmingsplan niet vast te stellen.

Auke Wouda (Bestuurslid IJsselmeervereniging) vertegenwoordigde samen met Chris Bakker (It Fryske Gea) een zestal natuurorganisaties (waaronder de IJsselmeervereniging, Natuurmonumenten, Vogelbescherming) en een aantal bewoners van Gaasterland. (Bekijk hier de zitting)

Auke Wouda aan het woord

Alle nieuwsberichten

Nieuwsberichten met een
resumé van de inhoud!

Wat doen we

Alle zaken waarmee de
IJsselmeervereniging bezig is

IJsselmeer Berichten
is ons tijdschrift met uitgebreide achtergrond informatie.

Download hier
de laatste
IJsselmeer Berichten
Voorjaar 2020

Bekijk hier de vorige editie’s van IJsselmeer Berichten van 2002 tot heden

IJsselmeer Nieuwsbrief geeft een overzicht van de meeste recente actuele berichten

Download hier de laatste IJsselmeer Nieuwsbrief Nr. 52
5 november 2020

U kunt zich hier aanmelden voor de gratis IJsselmeer Nieuwsbrief die we regelmatig versturen.

De IJsselmeervereniging!
We streven naar een verantwoord beheer van het IJsselmeergebied

Meld u aan en word nu lid en steun ons werk!

Heel belangrijk!

Download onze folder met informatie over de vereniging, wat we doen.

Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en… de enige nog open plek met vergezicht !