Energie(transitie)

De IJsselmeervereniging realiseert zich, dat in verband met klimaatverandering en het onvermijdelijk terugdringen van de uitstoot van CO2 er ruimte moet worden gevonden voor duurzame vormen van energie door windenergie, aardwarmte en zonnecellen.

In het klimaatakkoord is afgesproken, dat er Regionale Energie Strategieën (RES) worden opgesteld in de loop van 2020. Nederland is daarvoor verdeeld in 30 regio’s. Voor het IJsselmeergebied zijn de belangrijkste de regio’s Noord-Holland noord en zuid, Flevoland en Fryslân. De IJsselmeervereniging participeert in de trajecten om tot deze RESsen te komen.