Ledenvergaderingen

De stukken Algemene Ledenvergadering 2023

Agenda ALV 16 maart 2024 IJsselmeervereniging
Verslag Algemene Ledenvergadering 18 maart 2023
Jaarverslag 2023 en Jaarplan 2024
Routebeschrijving Homeland Amsterdam
Uitnodiging ALV 2024
Jaarrekening 2023 IJsselmeervereniging


Agenda ALV 18 maart 2023 IJsselmeervereniging
Model machtiging ALV IJsselmeervereniging
Agendapunt 2 Verslag ALV 26 maart 2022
Agendapunt 3 Bijlage 1 Jaarrekening 2022
Agendapunt 3 Bijlage 2 Commentaar Jaarrekening 2022
Agendapunt 4 Jaarverslag-Jaarplan 2022-2023
Agendapunt 5 Bijlage 1 Toekomst IJsselmeervereniging
Agendapunt 5 Bijlage 2 Voorstel opheffen IJsselmeervereniging
Agendapunt 6.b.2. Begroting 2023
Agendapunt 6.b.2. Communicatie IJV


De stukken Algemene Ledenvergadering 2022

Agenda ALV IJsselmeervereniging 2022
Agenda punt 3 concept Verslag van de ALV IJsselmeervereniging 2021
Agenda punt 4 Jaarrekening 2021 en begroting 2022 IJsselmeervereniging
Agenda punt 5 Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 IJsselmeervereniging


De stukken Algemene Ledenvergadering 2021

Agenda ALV IJsselmeervereniging 2021
Agendapunt 3 Concept Verslag ALV IJsselmeervereniging 2019
Agendapunt 5 Concept Jaarrekening 2019 2020 en begroting 2021 IJsselmeervereniging
Agendapunt 6 Stand van zaken RESsen
Agendapunt 7 Concept Jaarverslag 2019 2020 en jaarplan 2021 IJsselmeervereniging


De stukken Algemene Ledenvergadering 2020

Agenda ALV IJsselmeervereniging 2020)
Agendapunt 3 Concept Verslag ALV IJsselmeervereniging 2019
Agendapunt 5 Jaarrekening 2019 en begroting 2020 IJsselmeervereniging
Agendapunt 6 Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020 IJsselmeervereniging


De stukken Algemene Ledenvergadering 2019

Agenda ALV IJsselmeervereniging 2019
Agendapunt 3 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018
Agendapunt 4 De toekomst van de IJsselmeervereniging
Agendapunt 7 Jaarrekening 2018 en begroting 2019 IJsselmeervereniging
Agendapunt 8 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 IJsselmeervereniging


De stukken Algemene Ledenvergadering 2018

ALV 2018 Agenda
ALV 2018 Agendapunt 3 – Verslag vorige ALV – 28 januari 2017
ALV 2018 Agendapunt 5 – Jaarrekening 2017 en Begroting 2018
ALV 2018 Agendapunt 6 – Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018
ALV 2018 Agendapunt 7 – Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement


De stukken Algemene Ledenvergadering 2017

Agenda ALV 2017
Verslag ALV 2016
Jaarverslag 2016 en Jaarplan 2017
Jaarrekening 2016 en begroting 2017
Toelichting jaarrekening 2016 en begroting 2017
Voorstel ALV samenwerking


De stukken Algemene Ledenvergadering 2016

Agenda ALV 2016
Verslag ALV 2015
Voorstel statutenwijziging 2016
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015 en toelichting
Jaarplan 2016
Concept begroting 2016


De stukken Algemene Ledenvergadering 2015

Agenda ALV
Contributieverhoging
Jaarplan 2015
Jaarverslag 2014
Samenstelling bestuur IJsselmeervereniging
Verslag ALV 22-03-14
Verslag ALV 23-03-13
Kopie van balans jan – dec 2014
Kopie van concept begroting 2015
Kopie van VW 2014 jan-dec