Marker Wadden

Op initiatief van Natuurmonumenten is het plan opgesteld om in het Markermeer de zogenaamde Marker Wadden (https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/marker-wadden) aan te leggen. Het plan gaat er van uit, dat het slibprobleem van het Markermeer gedeeltelijk opgelost kan worden door aan de ene kant diepe punten in het meer aan te leggen, waarin het slib bezinkt en aan de andere kant het vrijkomende zand en slib te gebruiken voor de aanleg van eilanden. De eerste fase van vijf eilanden met in totaal 750 ha is aangelegd in de jaren 2016-2020. Voor de volgende fases wordt gedacht aan nog eens 9.000 ha aan eilanden.

De IJsselmeervereniging staat kritisch tegenover deze plannen en vindt, dat de eerste fase goed geëvalueerd moet worden, zodat duidelijk is of het werkt voor het slibprobleem en dat alleen bij een positieve uitkomst meer eilanden mogen worden aangelegd. Als het niet helpt voor het slibprobleem, dan ook de open ruimte niet opofferen.