De Bruine Vloot in tijden van corona

De ‘bruine vloot’ van Nederland wordt bedreigd. Want nu de schippers vanwege corona niets verdienen, kunnen de schepen hun historische certificaten verliezen. “Als de schipper failliet gaat, dan gaat het schip mee.” De ‘bruine vloot’, bestaande uit zo’n driehonderd tjalken, klippers en aken, verzorgt familie weekenden, bedrijfsuitjes en schoolkampen op de Nederlandse binnenwateren. Schippers in … Meer lezen De Bruine Vloot in tijden van corona

Windmolens en zonnepanelen zeer verstorend voor vogels in het IJsselmeergebied

De IJsselmeervereniging vindt dat er een grens is bereikt aan de mogelijkheden voor windparken en zonne-eilanden in het IJsselmeergebied. Als Natura-2000 gebied is het van groot belang als fourageer- en broedgebied voor de Europese vogelpopulaties. Vogelbescherming Nederland spreekt zich ook uit tegen zonne-eilanden en windmolenparken in het Markermeer en IJsselmeer. De internationale status verplicht Nederland … Meer lezen Windmolens en zonnepanelen zeer verstorend voor vogels in het IJsselmeergebied

Alternatieven voor wind- en zonne-energie liever niet in het IJsselmeer

Het regionaal bedrijfsleven en de Milieufederatie Noord-Holland gaan samen een alternatieve kaart maken voor windturbines en zonnepanelen in Noord-Holland met voldoende draagvlak en inpassing in het landschap. De IJsselmeervereniging juicht dit initiatief toe. Wij vinden wel dat het niet op het IJsselmeer kan. Zo zijn er plannen voor een windpark met 25 turbines voor de … Meer lezen Alternatieven voor wind- en zonne-energie liever niet in het IJsselmeer

Films over de natuur en het landschap van de Afsluitdijk en de buitendijkse waarden tussen Makkum en Workum

Al meer dan 40 jaar filmt en fotografeert Henry Spruyt een van de mooiste Nederlandse natuurgebieden tussen de Afsluitdijk en de buitendijkse Waarden tussen Makkum en Workum. Je treft er een bijna on-Nederlandse natuur met grote aantallen bijzondere vogels en andere dieren en planten. Henry Spruyt heeft er nu een drieluik van drie films (van … Meer lezen Films over de natuur en het landschap van de Afsluitdijk en de buitendijkse waarden tussen Makkum en Workum

De glorie van de dijk

De IJsselmeervereniging en de in de Stichting Zuyderzeedijk verenigde bewoners- en actiegroepen zijn zeer teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. Goed, we hebben verloren. Het besluit tot deze draconische ingreep is op democratische wijze tot stand gekomen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat deze versterking een historische vergissing is. Over twee jaar … Meer lezen De glorie van de dijk

Project Wieringerhoek

De IJsselmeervereniging is voor het zoveel mogelijk herstellen van de dynamiek in het IJsselmeergebied en staat dus in principe positief tegenover deze strevingen voor natuurherstel. Ook de landschappelijke en cultuurhistorische aspecten moeten daarbij speciale aandacht krijgen. Welke deskundigen worden hierbij betrokken? Denk bijvoorbeeld aan de 10 gouden regels van Frits Palmboom. En worden ook gebruikers … Meer lezen Project Wieringerhoek

RES uitkomst Noordholland Zuid en Noord

Gooimeer, Markermeer en IJsselmeer zijn aangewezen als zoekgebied voor wind- en zonne-energie De concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord zijn klaar. Hierin staan de resultaten van vele gesprekken en bijeenkomsten met burgers en belangenbehartigers. Een RES is een strategie om een regio in Nederland te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. … Meer lezen RES uitkomst Noordholland Zuid en Noord

Versterking Markermeerdijk gaat ongewijzigd door

Op 22 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepen die de IJsselmeervereniging, de stichting Zuyderzeedijk en omwonenden hebben ingesteld tegen het plan voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn, een stuk van ruim 30 km. De beroepen waren onder andere ingesteld omdat de … Meer lezen Versterking Markermeerdijk gaat ongewijzigd door

Alliantie Markermeerdijken wil uitspraak Raad van State niet afwachten

De Raad van State heeft de termijn voor de uitspraak in de bodemprocedure over de dijkversterking van de Markermeerdijk voor de vierde keer met zes weken verlengd. Een uitspraak is nu 27 mei te verwachten. De Alliantie Markermeerdijken wil zich niet langer houden aan de gemaakte afspraken om zich te beperken tot voorbereidende werkzaamheden voor … Meer lezen Alliantie Markermeerdijken wil uitspraak Raad van State niet afwachten