In memoriam Reid de Jong

Half november is Reid de Jong op 86-jarige leeftijd overleden. Reid was wereldwijd bekend als initiatiefnemer van de Strontrace, beurtvaart en visserijdagen in de herfstvakantie. Die werden allemaal gehouden vanaf Workum. Reid woonde met zijn partner Cornelie in de vuurtoren (It Tointsje) aan het einde van It Soal. Reid was zijn tijd ver vooruit in … Meer lezen

PAGW: Programmatische Aanpak Grote Wateren

De IJsselmeervereniging juicht in principe de versterking van de natuur toe, maar vind het essentieel dat de natuurdoelen voor al deze projecten helder, concreet en in samenhang geformuleerd worden. Zeker nu er veel projecten met veel varianten spelen is het belangrijk dat ook de monitoring wordt gecoördineerd. Voor het Bestuurlijk Platform IJsselmeer (BPIJ) zien wij … Meer lezen

RES-sen Noord Holland Zuid en Noord

Kunnen Natura 2000 gebieden eigenlijk wel aangewezen worden als zoekgebieden voor wind- en zonnecel-energie? Het gehele IJsselmeergebied valt nagenoeg onder de Europese Vogelrichtlijn en specifieke gebieden (onder andere de Gouwzee) ook nog onder de Europese Habitatrichtlijn. En is daarmee Natura 2000 gebied. Als dat zo is, waarom gebeurt het dan toch zo vaak in de … Meer lezen

De Energietransitie en het IJsselmeergebied

Terwijl alle aandacht in de media wordt opgeslokt door Covid-19 nieuws, vinden er op andere gebieden (ruimtelijke ordening, energietransitie) in hoog tempo ontwikkelingen plaats die verregaande gevolgen zullen hebben voor het aanzien van Nederland. Voor we straks wakker worden in een machinekamer van windmolens en zonnecellen, hier even de tussenstand van de Regionale Energie Strategieën … Meer lezen

Botterwerf Volendam

De gemeente Edam-Volendam wil de botterwerf moderniseren gecombineerd met een werkgelegenheidsproject. Daarvoor is een bestemmingsplan opgesteld, bekend onder de naam Slobbeland 15, het adres van de botterwerf. De IJsselmeervereniging heeft op het ontwerpbestemmingsplan deze zomer een zienswijze ingediend. Het project kent twee hoofddoelstellingen: Het onderhoud aan de botters en daarmee het zichtbaar en levendig maken … Meer lezen

Enkhuizerzand: zitting Raad van State op 30 november 2020

De IJsselmeervereniging blijft bezwaren houden tegen het nieuwe bijgestelde plan van de gemeente Enkhuizen en zal het beroep bij de Raad van State doorzetten. De belangrijkste redenen zijn het villapark, dat weliswaar van 200 naar 160 woningen gaat, maar nog steeds een forse bouwhoogte mogelijk maakt en de omgeving van de historische en beschermde Westfriese … Meer lezen

Zitting over Zandwinning in het IJsselmeer

De zitting van de Raad van State over de zandwinning zal op 5 november 11.00 uur op de RvS website te zien zijn. De IJsselmeervereniging, de omwonenden en andere natuurorganisaties hebben zich aangemeld om als zogenaamde derde-belanghebbenden aan de procedure van zandwinner Smals mee te mogen doen. Daardoor kunnen zij op die zitting ook het … Meer lezen

Het IJsselmeergebied in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI, 2020)

In de Nationale Omgevingsvisie vinden we over het IJsselmeergebied alleen wat brokstukjes – en eilandjes – over de gewenste ontwikkeling. Is een “landschap van wereldklasse” er één met of zonder windmolens en zonneceleilanden? De Novi loopt keurig om deze vraag heen, maar het wordt de komende periode zeker een punt in een verhit debat. Tekst … Meer lezen