Nationale Omgevingsvisie: Rijk gaat zich weer bemoeien met Ruimtelijke Ordening

De IJsselmeervereniging juicht de pogingen van de minister om de doorgeslagen decentralisatie van de Ruimtelijke Ordening terug te draaien toe. In de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk weer een meer sturende rol op zich. Woningbouw vindt minister Ollongren daarbij het belangrijkst. Maar ook: “Bouw geen zonneweides, maar plaats zonnepanelen zo veel mogelijk op daken. Laten … Meer lezen

Bouw Windpark Fryslân gestart

Windpark Fryslân: uit de deze week openbaar geworden uitvoeringsplannen blijkt, dat ze 24/7 willen heien voor de funderingen en dat de aanvoerlijnen veel langer zijn (‘werkeiland’ wordt niet gebruikt). De IJsselmeervereniging heeft daar – eerst pro forma – bezwaar tegen gemaakt en een handhavingsverzoek ingediend, omdat dit in strijd is met de passende beoordeling en … Meer lezen

Brief Vogelbescherming over energietransitie en biodiversiteit

De IJsselmeervereniging ondersteunt van harte de brief van Vogelbescherming Nederland van 25 augustus 2020 aan de ministers Wiebes en Ollongren om erop toe te zien dat de energietransitie de biodiversiteitscrisis niet verergert. Belangrijke natuurgebieden zouden wij ten allen tijden moeten mijden als locatie voor de opwekking van duurzame energie. De Natura-2000 gebieden in het IJsselmeergebied … Meer lezen

Behoed natuur voor Natuurmonumenten

“één broedende zeldzame vogel maakt nog geen zomer” Er zijn heel wat lovende verhalen over de Marker Wadden in de pers en elders verschenen, naar aanleiding van het eerste rapport na drie jaar Marker Wadden. De IJsselmeervereniging heeft zich steeds terughoudend opgesteld ten opzichte van de verdere uitbreidingsplannen van Natuurmonumenten. Er moet eerst een gedegen … Meer lezen

Coronaproof het IJsselmeer over

Zeepost.info – 10 juli 2020 – Wouter van Dusseldorp ENKHUIZEN – De eerste groepen waren geboekt. Het schip zou met Natuurmonumenten de Wadden op en Sail stond groots in de boeken. Maar ook De Willem Barentsz bleef vanwege corona aan de ketting. De topzeilschoener gooit vanaf dit weekeinde de trossen los voor de zeilende veerdienst … Meer lezen

Muider Hardzeildagen 2020 gaan door

Zeepost.info – 19 juli 2020 – Wouter van Dusseldorp Het gaat gebeuren, de Muider Hardzeildagen 2020! Waar de inschrijving sinds verleden jaar november al geopend is (en er zijn al schepen ingeschreven!) is er nog niet eerder over gecommuniceerd. Maar het is heus waar, de organisatie is er hard voor aan het werk. De ontwikkelingen … Meer lezen

Alliantie Markermeerdijken: op volle kracht vooruit

De Alliantie Markermeerdijken laat er geen gras over groeien. Met zwaar materieel in zevenvoud wordt de dijkversterking aan de Waterlandse Zeedijk aangepakt. De loswal en de buitendijkse weg voor werkverkeer worden nu opgespoten. Het fietspad op de dijk vanaf het Kinselmeer tot Uitdam is inmiddels afgesloten met een stevig hek. Geen grassprietje ontkomt. Respecteer de … Meer lezen

Enkhuizerzand ondergeschoffeld

Een witte vlek op de kaart van het bestemmingsplan. Dat is het omstreden bungalowpark waar zowel de provincie Noord Holland als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich tegen uitspraken. Resultaat is een bizar bestemmingsplan waartegen de IJsselmeervereniging samen met de bewoners bezwaar heeft aangetekend bij de Raad van State. Desondanks gaat de gemeente Enkhuizen … Meer lezen