Behoed natuur voor Natuurmonumenten

“één broedende zeldzame vogel maakt nog geen zomer” Er zijn heel wat lovende verhalen over de Marker Wadden in de pers en elders verschenen, naar aanleiding van het eerste rapport na drie jaar Marker Wadden. De IJsselmeervereniging heeft zich steeds terughoudend opgesteld ten opzichte van de verdere uitbreidingsplannen van Natuurmonumenten. Er moet eerst een gedegen … Meer lezen Behoed natuur voor Natuurmonumenten

Alliantie Markermeerdijken: op volle kracht vooruit

De Alliantie Markermeerdijken laat er geen gras over groeien. Met zwaar materieel in zevenvoud wordt de dijkversterking aan de Waterlandse Zeedijk aangepakt. De loswal en de buitendijkse weg voor werkverkeer worden nu opgespoten. Het fietspad op de dijk vanaf het Kinselmeer tot Uitdam is inmiddels afgesloten met een stevig hek. Geen grassprietje ontkomt. Respecteer de … Meer lezen Alliantie Markermeerdijken: op volle kracht vooruit

Enkhuizerzand ondergeschoffeld

Een witte vlek op de kaart van het bestemmingsplan. Dat is het omstreden bungalowpark waar zowel de provincie Noord Holland als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zich tegen uitspraken. Resultaat is een bizar bestemmingsplan waartegen de IJsselmeervereniging samen met de bewoners bezwaar heeft aangetekend bij de Raad van State. Desondanks gaat de gemeente Enkhuizen … Meer lezen Enkhuizerzand ondergeschoffeld

Verdere vereilandisering van het IJsselmeer

Plannen Wieringerhoek in de inspraak De IJsselmeervereniging is tegen verdere vereilandisering van het IJsselmeer. Wij staan voor een open gebied dat ruimte geeft aan alle gebruikers van dieren tot mensen. Het aanleggen van eilanden in het IJsselmeer is blijkbaar na de aanleg van de Marker Wadden aanstekelijk voor meerdere partijen. Wij zijn huiverig voor het … Meer lezen Verdere vereilandisering van het IJsselmeer

Drijvende Zonnepanelen op het IJsselmeer

Minister Wiebes sluit drijvende zonne-eilanden op het water niet uit. De IJsselmeervereniging is geen voorstander van grootschalige zonne-energie in het IJsselmeer. Zij zal in overleg gaan met de andere natuurbeschermingsorganisaties en de aan de watersport gelieerde organisaties, die onlangs een brandbrief naar de Tweede Kamer stuurden over hun zorgen over de invulling van het IJsselmeergebied. … Meer lezen Drijvende Zonnepanelen op het IJsselmeer

Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

De IJsselmeervereniging heeft op 10 juni ingesproken bij het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en daarbij ook aandacht gevraagd voor de zeldzame korstmossen die groeien op de Noorse steen en de basaltblokken. Volgens een recent artikel in NatureToday door Landelijke Mossen en Korstmossenwerkgroep (BLWG) is de aanwezigheid van deze soorten nooit onderzocht en … Meer lezen Dijkverzwaring Markermeerdijken bedreigt zeldzame korstmossen

Manifestatie ‘Redt de Hollandsche Zeilvloot’ in de pers

Hier een overzicht met enkele links naar nieuwsberichten over de manifestatie voor de Hollandsche Zeilvloot op 9 juni. Veel met prachtige beelden en vaak ook video. Overigens kan iedereen nog steeds de petitie hier ondertekenen. Meer reacties via Zeepost met dank aan Wouter van Dusseldorp NOS Journaal: Eigenaren van historische schepen vragen de overheid om … Meer lezen Manifestatie ‘Redt de Hollandsche Zeilvloot’ in de pers