Naar een Natuurwinstplan voor het IJsselmeergebied

Een Natuurwinstplan voor het IJsselmeergebied en hoe dat te bereiken Frans de Nooij. IJsselmeervereniging Dit artikel geeft een impressie van wat er speelt bij de pogingen weer een robuuste natuur tot stand te brengen in het IJsselmeergebied en reageert op enkele recente rijksnota’s: De beslissing Projectmatige Aanpak Grote Wateren derde fase;  het Natuurwinstplan Grote Wateren; … Lees meer

Terugblik Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 18 maart 2023

Een druk bezochte vergadering met als belangrijkste onderwerp: heffen we de vereniging op of gaan we door? Er waren 48 leden aanwezig, velen met één of twee volmachten om ook namens andere leden te stemmen. Er konden meer dan 100 stemmen worden uitgebracht Twee bestuursleden wilden de vereniging opheffen. Drie bestuursleden zien het nut van … Lees meer

Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2023

De Algemene Ledenvergadering 2023 wordt gehouden op 18 maart 2023. Vanaf 10.00 bent u welkom! zaterdag 18 maart 2023 om 10.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)Mirror-Paviljoen MonnickendamWaterlandse Zeedijk 1 Bezinning op ons 50-jarig bestaan, het Manifest 2072 en de toekomst van de IJsselmeervereniging willen wij op deze Algemene Ledenvergadering met de leden, donateurs en anderen … Lees meer

Viering 50 jaar IJsselmeervereniging

De IJsselmeervereniging is opgericht in 1972. Dit jaar bestaat de vereniging 50 jaar en dat moet gevierd worden. Op 30 september 2022 organiseerde de IJsselmeervereniging in het Amsterdamse Huis en het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een middag om dat heugelijke feit te vieren met leden, belangstellenden en bestuurders van rijk, provincies, gemeenten en … Lees meer

Impressie Marker Wadden conferentie 2023 in Amsterdam

Op 12,13, en 14 oktober 2022 stonden de resultaten van het project de Marker Wadden in centraal. Het maken van eilanden had als tweeledig doel zowel het oplossen van het slibprobleem en de verbetering van de waterkwaliteit als het herstellen van het ecosysteem in het Markermeer. Dit is de afgelopen vijf jaar gemonitored door het … Lees meer