Enkhuizerzand: Ondanks wijzigingen en aanwijzing provincie toch in beroep

Ondanks de positieve ontwikkelingen voor het behoud van het landschap zal de IJsselmeervereniging deze maand (januari 2020) wel beroep instellen tegen dit plan, omdat de overige onderdelen van het plan volgens ons niet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. De gemeente Enkhuizen heeft, zoals we in de vorige nieuwsbrief berichtten, het plan voor het Enkhuizerzand … Meer lezen Enkhuizerzand: Ondanks wijzigingen en aanwijzing provincie toch in beroep

‘Een zee van herinnering’ was het IJsselmeer voor Aart

In memoriam: Aart Staartjes (1938-2020). Met het recent van overlijden van Aart Staartjes verloor Nederland niet alleen een populaire acteur maar ook een groot liefhebber van het IJsselmeer. In 2011 interviewde IJsselmeerberichten hem hierover. Aart vertelde dat het IJsselmeer voor hem ‘een zee van herinnering‘ was. Het was het water waarlangs hij opgroeide, bijna in … Meer lezen ‘Een zee van herinnering’ was het IJsselmeer voor Aart

Zandwinbedrijf wil meer draagvlak, Natuurmonumenten wacht zaak af

Het zandwinbedrijf Smals komt met nieuwe voorstellen om draagvlak voor het zandwinningsproject voor de Friese IJsselmeerkust te krijgen. Natuurmonumenten en ook de IJsselmeervereniging willen eerst de uitspraak van de Raad van State op het beroep van Smals afwachten voor verder te praten over aanpassingen van het project. Het zandwinbedrijf Royal Smals komt met nieuwe maatregelen … Meer lezen Zandwinbedrijf wil meer draagvlak, Natuurmonumenten wacht zaak af

De Markerwaard, de polder die er niet kwam

Steeds duiken er weer stemmen op om de Markerwaard alsnog in te polderen, de aanleiding in 1972 voor de oprichting van de IJsselmeervereniging. In 2002 besloot de regering definitief af te zien van de Markerwaard, waardoor de dijkversterking van de Markermeerdijk opnieuw bezien moest worden. Het Rijk, de deltacommissie en andere overheden richten zich op … Meer lezen De Markerwaard, de polder die er niet kwam

Visie Duurzame Energie IJsselmeergebied ROIJ

De IJsselmeervereniging ondersteunt van harte de gezamenlijke energievisie van het ROIJ. Specifiek betekent dat voor windenergie dat het ROIJ geen mogelijkheden voor meer windmolens in het IJsselmeergebied ziet. Ook grootschalige gebieden met zonnepanelen zijn voor het ROIJ geen optie. Omdat er weinig bekend is over de ecologische effecten, zou hier voorzorgsprincipe moeten gelden: bij twijfel … Meer lezen Visie Duurzame Energie IJsselmeergebied ROIJ

Lange termijn visie voor 2120 door Wageningse wetenschappers

In de lange termijnvisie voor 2120 worden vooroevers en natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied genoemd als oplossing voor de klimaatproblemen waar Nederland mee geconfronteerd zal worden. De zeventien wetenschappers van de Wageningse Universiteit hebben gekozen voor natuurlijke oplossingen en niet voor eventuele toekomstige technologische innovaties. Zij keken ook verder in de toekomst dan bijvoorbeeld Panorama 2050 … Meer lezen Lange termijn visie voor 2120 door Wageningse wetenschappers

Tweede Kamer wil nieuwe berekening zakkende Waddenzee

Ook voor het IJsselmeergebied is de toekomst van de Waddenzee van groot belang. De trekvogels zullen een alternatief om onderweg te rusten en te fourageren moeten vinden, anders is het gedaan met de beschermde trekvogel populaties van West-Europa. Hopelijk kunnen zij dan een goede bron van rust en voedsel vinden in het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging … Meer lezen Tweede Kamer wil nieuwe berekening zakkende Waddenzee

Plan voor industriehaven bij Urk vernietigd

Met een uitspraak van woensdag 11 december 2019, heeft de Raad van State het plan voor een industriehaven bij Urk (officieel: het provinciale inpassingsplan voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, MSNF) vernietigd. De IJsselmeervereniging was tegen dit plan van de provincie Flevoland al begin 2018 in beroep gegaan bij de Raad van State. De belangrijkste … Meer lezen Plan voor industriehaven bij Urk vernietigd

PlanMER voor het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027

Er komt nu wel een milieueffectrapport (PlanMER) voor het nieuwe Nationaal Water Programma. In haar reactie vraagt de IJsselmeervereniging om meer aandacht voor de natuur. Eerder ontbrak een PlanMER op nationaal niveau voor het waterbeheer zoals bleek bij de dijkversterking van de Markermeerdijk. De Rijksoverheid heeft een start gemaakt met het nieuwe nationale water programma. … Meer lezen PlanMER voor het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027

Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied

Ruim de helft van het budget voor natuurherstel van de grote wateren is toegewezen aan het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging is verheugd dat er nu voor het eerst een flinke som ter beschikking komt voor de natuur en de rehabilitatie van het ecosysteem van het IJsselmeergebied. Wat betreft de Marker Wadden wil het Rijk eerst de … Meer lezen Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied