Pandemie van eilanden?

Na het afblazen van de Markerwaard is het streven naar grootschalige inpoldering omgezet in het streven naar meer eilanden. Er zijn er heel wat aangelegd. In deze power point een inventarisatie. Soms met commentaar. En er zijn nog plannen voor veel meer. Al zal het uitgangspunt Water en Bodem sturend daar wel een dam tegen … Lees meer

Natuurgebied voor de kust van de vernieuwde Markermeerdijk

Onverwachte wending van Rijkswaterstaat bij de dijkversterking Uitdam – Durgerdam De bewoners uit Durgerdam, Uitdam en Holysloot werden verrast door een onverwacht plan van Rijkswaterstaat kort voor de voltooiing van de dijkversterking tussen Uitdam en Durgerdam. In het water achter het betonnen buitentalud wil Rijkswaterstaat een zachte overgang maken. Bewoners hebben hard gestreden voor een … Lees meer

Jaarboek 2023

Dit nummer gaat over de staat van de natuur, de dijkversterkingsoperatie en het bestuur in het IJsselmeergebied. De natuur is de laatste decennia ernstig achteruit gegaan. Gesteld wordt dat we nog maar 30% van de vogels en vissen hebben die we in 1980 nog hadden. Alle aanleiding dus om een top onderzoeker aan het woord … Lees meer

Dromen en nachtmerries over het IJsselmeer

Een interview met Tjard de Cock Bruining over het IJsselmeer met NH Nieuws. Dromen en nachtmerries over het IJsselmeer: voorzitter IJsselmeervereniging heeft ze allebei – NH Nieuws

Naar een Natuurwinstplan voor het IJsselmeergebied

Een Natuurwinstplan voor het IJsselmeergebied en hoe dat te bereiken Frans de Nooij. IJsselmeervereniging Dit artikel geeft een impressie van wat er speelt bij de pogingen weer een robuuste natuur tot stand te brengen in het IJsselmeergebied en reageert op enkele recente rijksnota’s: De beslissing Projectmatige Aanpak Grote Wateren derde fase;  het Natuurwinstplan Grote Wateren; … Lees meer

Terugblik Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 18 maart 2023

Een druk bezochte vergadering met als belangrijkste onderwerp: heffen we de vereniging op of gaan we door? Er waren 48 leden aanwezig, velen met één of twee volmachten om ook namens andere leden te stemmen. Er konden meer dan 100 stemmen worden uitgebracht Twee bestuursleden wilden de vereniging opheffen. Drie bestuursleden zien het nut van … Lees meer