Zandwinning en natuurontwikkeling: eerst een gedegen onderwaterlandschapsplan

De zandwinners hebben deze zomer bij de minister gepleit voor onderzoek naar mogelijkheden om zandwinning en natuurontwikkeling te combineren. In onze berichtgeving daarover hebben wij ons positief geuit over deze intentie. De IJsselmeervereniging is daarmee niet voor zandwinning in het IJsselmeergebied, maar wel voor een onderzoek naar het ecosysteem onderwater. Hieronder een niet eerder gepubliceerd … Meer lezen

Marker Wadden: alleen schoon zand uit het Markermeer?

Voor de aanleg van de Marker Wadden zou alleen schoon zand en slib uit het Markermeer en IJsselmeer zelf gebruikt worden. Het project zou door het opvangen van slib in de diepe putten ook bijdragen aan het oplossen van het befaamde slibprobleem in het Markermeer. Het blijkt niet (helemaal) waar te zijn. Met WOB procedures … Meer lezen

IJsselmeer Berichten – Najaar 2021

“IJsselmeer Berichten – Najaar 2021” is uit!Leden ontvangen het eerdaags in de brievenbus of via e-mail.Ondanks de corona crisis is het een volwaardige en gevarieerde uitgave geworden. Deze editie kunt u HIER downloaden

Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Kees Schouten overleden

Op 27 oktober j.l. is Kees Schouten op 70-jarig leeftijd overleden en verliezen we niet alleen een lid, maar ook een trouw en hardwerkende voormalig bestuurslid, die voor velen een vriend was. Nadat hij was gestopt met z’n werk heeft hij het IJsselmeer nog meer omarmd. Hij was al jaren lid van de IJsselmeervereniging en … Meer lezen

Vissers protesteren tegen windparken in IJsselmeer

Zo’n duizend vissers protesteerden zaterdag 14 augustus bij Windpark Fryslân in het IJsselmeer tegen windmolenparken in viswateren. Zij kozen Windpark Fryslân uit “om te laten zien hoe groot windparken zijn en hoeveel ruimte die innemen”. Nu het windpark praktisch klaar is realiseren omwonenden en andere belanghebbenden zich ook wat de werkelijke impact is op de … Meer lezen

Uitspraak Raad van State Enkhuizerzand

Op woensdag 18 augustus 2021 heeft de Raad van State ruim zeven maanden na de zitting uitspraak gedaan in het beroep van de IJsselmeervereniging tegen het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeer van de gemeente Enkhuizen. Het plan kan doorgaan onder voorwaarde dat er extra moerasgebied en een groenstrook om het aanzicht van de camping te verbeteren … Meer lezen

De Trekvogel: monument van menselijk pionieren

Heemschut wil voorkomen dat het gebouw De Trekvogel op de Blocq van Kuffeler wordt gesloopt om plaats te maken voor iets nieuws. De Trekvogel fungeerde vroeger als kantine voor de landontginners, die de Flevopolder bouwrijp maakten in de jaren 60 en 70. De IJsselmeervereniging steunt het streven de locatie te behouden als herkenningspunt van menselijk … Meer lezen

HHNK: hoofdpijndossier dijkversterking Uitdam

Dat er ook buiten Den Haag van alles schort aan de bestuurscultuur, maakt de dijkversterking van de Markermeerdijk bij Uitdam pijnlijk duidelijk. Inwoners van Uitdam liggen op ramkoers met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de dijkversterking. De Uitdammers willen een groene dijk, maar het waterschap houdt zich niet aan de afspraken, zeggen de bewoners. “Beloofd … Meer lezen

Docu: Markerwaard: het land dat er nooit kwam

De IJsselmeervereniging is opgericht in 1972 in Edam uit de samenwerkende actiegroepen tegen de inpoldering van de Markerwaard. Onder het motto Markerwaard van de kaart hadden de protesten resultaat. Toen het kabinet in 2002 besloot de reservering voor het inpolderen van de Markerwaard definitief af te zeggen, was de grootste bedreiging voor de openheid van … Meer lezen