Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2023

De Algemene Ledenvergadering 2023 wordt gehouden op 18 maart 2023. Vanaf 10.00 bent u welkom!

zaterdag 18 maart 2023 om 10.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)
Mirror-Paviljoen Monnickendam
Waterlandse Zeedijk 1


Bezinning op ons 50-jarig bestaan, het Manifest 2072 en de toekomst van de IJsselmeervereniging willen wij op deze Algemene Ledenvergadering met de leden, donateurs en anderen bespreken.

Na afloop is er de mogelijkheid een stadswandeling te maken vanaf het Gouwzee naar het oude centrum van Monnickendam met een stadsgids. Graag opgeven of u mee wilt.

Leden die verhinderd zijn om deze ALV bij te wonen kunnen een ander lid, dat wel naar de ALV gaat, machtigen om voor hem of haar op te treden cq te stemmen. Een lid kan ter vergadering maximaal twee andere leden vertegenwoordigen (artikel 11, lid 2, statuten). Die machtiging mag schriftelijk op de vergadering of elektronisch. Een model voor zo’n machtiging is bij de vergaderstukken op de website opgenomen.

In verband met de organisatie vragen we u om u aan te melden voor deze ledenvergadering via penningmeester@ijsselmeervereniging.nl of info@ijsselmeervereniging.nl

Onderstaand kunt u de vergaderstukken voor de Algemene ledenvergadering downloaden:
Agenda ALV 18 maart 2023 IJsselmeervereniging
Model machtiging ALV IJsselmeervereniging
Agendapunt 2 Verslag ALV 26 maart 2022
Agendapunt 3 Bijlage 1 Jaarrekening 2022
Agendapunt 3 Bijlage 2 Commentaar Jaarrekening 2022
Agendapunt 4 Jaarverslag-Jaarplan 2022-2023
Agendapunt 5 Bijlage 1 Toekomst IJsselmeervereniging
Agendapunt 5 Bijlage 2 Voorstel opheffen IJsselmeervereniging
Agendapunt 6.b.2. Begroting 2023
Agendapunt 6.b.2. Communicatie IJV

Klik hier voor de routebeschrijving.