Automatische incasso

Vanaf 2016 is het mogelijk om uw (lidmaatschaps)bijdrage te voldoen via een automatische incasso, zodat u deze betaling niet kunt vergeten.

Op het formulier kunt u dat aangeven (ook als u er niet voor kiest om slim te schenken). Kiest u voor automatische betaling, dan hoeft u uw bijdrage niet zelf over te maken, maar zal deze automatisch worden afgeschreven. U ontvangt vooraf bericht over deze afschrijving.

Vragen?
Hebt u vragen over ‘slim schenken’ of automatische incasso? Neemt u dan contact op met onze penningmeester via het e-mailadres penningmeester@ijsselmeervereniging.nl

Informatie over ANBI status
Informatie over Slim schenken