Inleiding “Wat doen we”

De IJsselmeervereniging probeert haar doelen, behoud en verbetering van de natuur en behoud van de open natte ruime, op vele manieren te bereiken. Belangrijk zijn de lobby voor beter beheer en beleid, vooral bij overheden, en acties om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden. Die acties zijn vaak het indienen van zienswijzen maar gaan vaak over in juridische procedures.

De IJsselmeervereniging probeert daarbij zoveel mogelijk samen te werken met personen en organisaties die hetzelfde doel hebben. Bij ieder onderdeel is aangegeven met welke organisaties wordt samen gewerkt.

Informatie over acties en ontwikkelingen die zijn afgesloten vind u onder de kop ‘Geschiedenis’ elders op deze website, waarbij enige overlap tussen dit onderdeel en die geschiedenis niet te vermijden is.

Naast lobby en acties zorgt de IJsselmeervereniging ook voor kennis van het gebied, voorlichting en dergelijke, bijvoorbeeld door nieuwsberichten op deze website, de nieuwsbrieven en het blad IJsselmeer Berichten. De nieuwsbrieven en IJsselmeer Berichten vind u ook elders op deze website.

Bij de verschillende onderdelen zijn links opgenomen waardoor u toegang krijgt tot relevante websites, documenten of door de IJsselmeervereniging ingediende zienswijzen en bezwaar- of beroepschriften.

Dit onderdeel van de website zal ongeveer eens per kwartaal worden bijgewerkt en is dus soms niet helemaal actueel. Voor de actualiteit kunt u terecht bij de nieuwsberichten en nieuwsbrieven op deze website.

Het overzicht is verdeeld in:
Overheidsbeleid
Natuur
Energie(transitie)
Industrie
Waterstaat
Ruimtelijke ontwikkelingen