Omgevingswet

Waarschijnlijk treedt per 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Die wet vervangt heel veel bestaande wetgeving die de omgeving betreffen. De wetgeving is bijna afgerond. De IJsselmeervereniging maakt zich wel zorgen over de gevolgen van deze wet. Het lijkt er op, dat de bescherming van natuur, landschap en milieu er niet op vooruit zullen gaan, mede doordat overheden meer ruimte krijgen om af te wijken van nu bestaande regels. Ook worden de mogelijkheden om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden beperkt. De grootste zorgen heeft de IJsselmeervereniging over de mogelijkheden om in de toekomst te weten welke activiteiten en plannen overheden hebben. Dat staat of valt met de inrichting van de Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), waarin alle regels en besluiten moeten worden opgenomen. Ook nu al missen we soms besluiten. Straks dreigt dat nog slechter te worden. Door natuur- en milieuorganisaties is hiervoor nadrukkelijk aandacht gevraagd bij de Tweede en Eerste Kamer.

Op grond van de Omgevingswet zullen alle overheden omgevingsvisies moeten opstellen. Waar mogelijk brengt de IJsselmeervereniging een zienswijze op die visies naar voren. Zo is in het najaar van 2019 een zienswijze ingediend naar aanleiding van de omgevingsvisie Fryslân. Die omgevingsvisie zal waarschijnlijk in 2020 worden vastgesteld.