Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2023

De Algemene Ledenvergadering 2023 wordt gehouden op 18 maart 2023. Vanaf 10.00 bent u welkom! zaterdag 18 maart 2023 om 10.30 uur (ontvangst vanaf 10.00 uur)Mirror-Paviljoen MonnickendamWaterlandse Zeedijk 1 Bezinning op ons 50-jarig bestaan, het Manifest 2072 en de toekomst van de IJsselmeervereniging willen wij op deze Algemene Ledenvergadering met de leden, donateurs en anderen … Lees meer

Viering 50 jaar IJsselmeervereniging

De IJsselmeervereniging is opgericht in 1972. Dit jaar bestaat de vereniging 50 jaar en dat moet gevierd worden. Op 30 september 2022 organiseerde de IJsselmeervereniging in het Amsterdamse Huis en het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen een middag om dat heugelijke feit te vieren met leden, belangstellenden en bestuurders van rijk, provincies, gemeenten en … Lees meer

Impressie Marker Wadden conferentie 2023 in Amsterdam

Op 12,13, en 14 oktober 2022 stonden de resultaten van het project de Marker Wadden in centraal. Het maken van eilanden had als tweeledig doel zowel het oplossen van het slibprobleem en de verbetering van de waterkwaliteit als het herstellen van het ecosysteem in het Markermeer. Dit is de afgelopen vijf jaar gemonitored door het … Lees meer

Manifest 2072

Voor het 50-jarig jubilleum heeft de IJsselmeervereniging een manifest voor de volgende 50 jaar uitgebracht. Hierin zijn 10 dilemma’s voor het IJsselmeergebied geformuleerd en de keuzes voor een visie op de lange termijn. Tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de IJsselmeervereniging op 30 september 2022 is het manifest IJsselmeergebied 2072 uitgereikt aan ir. … Lees meer