Pandemie van eilanden?

Na het afblazen van de Markerwaard is het streven naar grootschalige inpoldering omgezet in het streven naar meer eilanden. Er zijn er heel wat aangelegd. In deze power point een inventarisatie. Soms met commentaar. En er zijn nog plannen voor veel meer. Al zal het uitgangspunt Water en Bodem sturend daar wel een dam tegen opwerpen. Ook kunnen we nu zorgvuldig met initiatieven omgaan door instrumenten die het Bestuurlijk Platform IJsselmeer nu tot zijn/haar beschikking heeft. Al blijft een rijks visie op het IJsselmeergebied gewenst.