IJsselmeervereniging pleit voor Burgemeester van het IJsselmeergebied

Een burgemeester voor het IJsselmeergebied die de centrale regie houdt over het gebied. Die kijkt naar de samenhang van alle plannen voor dit gebied en vooral het open karakter van het IJsselmeergebied beschermt. Daarvoor pleit de IJsselmeervereniging. ‘Waar het Rijk nu aangeeft zijn sturende rol in de ruimtelijke ordening weer te willen hernemen, zou het … Lees meer

Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging 2022

De IJsselmeervereniging bestaat in 2022 50 jaar. We willen dit 50-jarig bestaan met de leden, donateurs en anderen vieren. Dat doen we op de Algemene ledenvergadering op 26 maart 2022 vanaf 13.00 uur en met een conferentie op 30 september 2022. Op de ALV op zaterdag 26 maart 2022 zal – na het formele deel … Lees meer

Zonne-eilanden voor de kust van Wieringerhoek?

De gemeente Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen. Daarin staan de plannen van het Rijk voor natuurgebied Wieringerhoek om eilanden voor energievoorziening voor de kust aan te leggen. De gemeentes en provincie Noord Holland zijn hierin bevoegd gezag en moeten uiteindelijk beslissen wat er in de Wieringerhoek gaat gebeuren. De IJsselmeervereniging is geen voorstander … Lees meer

Zandwinning en natuurontwikkeling: eerst een gedegen onderwaterlandschapsplan

De zandwinners hebben deze zomer bij de minister gepleit voor onderzoek naar mogelijkheden om zandwinning en natuurontwikkeling te combineren. In onze berichtgeving daarover hebben wij ons positief geuit over deze intentie. De IJsselmeervereniging is daarmee niet voor zandwinning in het IJsselmeergebied, maar wel voor een onderzoek naar het ecosysteem onderwater. Hieronder een niet eerder gepubliceerd … Lees meer