IJsselmeervereniging pleit voor Burgemeester van het IJsselmeergebied

Een burgemeester voor het IJsselmeergebied die de centrale regie houdt over het gebied. Die kijkt naar de samenhang van alle plannen voor dit gebied en vooral het open karakter van het IJsselmeergebied beschermt. Daarvoor pleit de IJsselmeervereniging. ‘Waar het Rijk nu aangeeft zijn sturende rol in de ruimtelijke ordening weer te willen hernemen, zou het … Lees meer

Zonne-eilanden voor de kust van Wieringerhoek?

De gemeente Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen. Daarin staan de plannen van het Rijk voor natuurgebied Wieringerhoek om eilanden voor energievoorziening voor de kust aan te leggen. De gemeentes en provincie Noord Holland zijn hierin bevoegd gezag en moeten uiteindelijk beslissen wat er in de Wieringerhoek gaat gebeuren. De IJsselmeervereniging is geen voorstander … Lees meer

Zandwinning en natuurontwikkeling: eerst een gedegen onderwaterlandschapsplan

De zandwinners hebben deze zomer bij de minister gepleit voor onderzoek naar mogelijkheden om zandwinning en natuurontwikkeling te combineren. In onze berichtgeving daarover hebben wij ons positief geuit over deze intentie. De IJsselmeervereniging is daarmee niet voor zandwinning in het IJsselmeergebied, maar wel voor een onderzoek naar het ecosysteem onderwater. Hieronder een niet eerder gepubliceerd … Lees meer

Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Kees Schouten overleden

Op 27 oktober j.l. is Kees Schouten op 70-jarig leeftijd overleden en verliezen we niet alleen een lid, maar ook een trouw en hardwerkende voormalig bestuurslid, die voor velen een vriend was. Nadat hij was gestopt met z’n werk heeft hij het IJsselmeer nog meer omarmd. Hij was al jaren lid van de IJsselmeervereniging en … Lees meer

Vissers protesteren tegen windparken in IJsselmeer

Zo’n duizend vissers protesteerden zaterdag 14 augustus bij Windpark Fryslân in het IJsselmeer tegen windmolenparken in viswateren. Zij kozen Windpark Fryslân uit “om te laten zien hoe groot windparken zijn en hoeveel ruimte die innemen”. Nu het windpark praktisch klaar is realiseren omwonenden en andere belanghebbenden zich ook wat de werkelijke impact is op de … Lees meer

Uitspraak Raad van State Enkhuizerzand

Op woensdag 18 augustus 2021 heeft de Raad van State ruim zeven maanden na de zitting uitspraak gedaan in het beroep van de IJsselmeervereniging tegen het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeer van de gemeente Enkhuizen. Het plan kan doorgaan onder voorwaarde dat er extra moerasgebied en een groenstrook om het aanzicht van de camping te verbeteren … Lees meer