Maaien van waterplanten in Markermeer en IJmeer

Voor de watersport en – recreatie zijn de waterplanten in het Markermeer en IJmeer een groeiend probleem. Het is goed nieuws dat de betrokken IJsselmeer-gemeentes gaan samenwerken tegen de dichtgroei van de waterwegen door waterplanten. Verschillende gemeenten gaan samen de strijd aan met waterplanten Bron: Zeepost – 19 april 2021 – Wouter van Dusseldorp Voor … Meer lezen

Breng de natuurlijke dynamiek terug in het IJsselmeergebied

De IJsselmeervereniging heeft het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek al jarenlang op haar wensenlijstje staan, onder andere door het doorlaatbaar maken van afsluitdijk en Houtribdijk. Wagenings onderzoek laat nu ook zien dat het behalen van de natuurambities vraagt om maatregelen die dynamiek in de natuur terugbrengen. Via de vismigratierivier, die nu gerealiseerd gaat worden bij … Meer lezen

Wind naar Zee Parade op zaterdag 24 april

Windalarm Amsterdam houdt op zaterdag 24 april van: 09:30 tot 17:00 uur een manifestatie op het water onder de titel: Windturbines horen op zee. De IJsselmeervereniging komt op voor de natuur en open ruimte van het IJsselmeergebied. Het IJmeer valt onder de Europese Natura 2000 richtlijnen evenals Waterland, dat grotendeels beschermd vogelweidegebied is. Laat duurzaamheid … Meer lezen

Impressie Algemene Leden Vergadering IJV 2021

Op de ALV van de IJsselmeervereniging hebben we – digitaal via Teams – geanimeerd en goed over de activiteiten van de vereniging van gedachten kunnen wisselen. Het verslag van deze ALV gehouden op 27 maart 2021 is als link onder dit item te vinden, evenals het jaarverslag 2019/2020 en jaarplan 2021 – samengevoegd tot één … Meer lezen

Zonne-atollen: pilot op de Marker Wadden?

Naar aanleiding van een motie van D66 en CDA komt er onderzoek of zonne-energie met drijvende zonnecellen eventueel op het IJsselmeer opgewekt kan worden. Om beter zicht te krijgen op “grote drijvende toepassingen” heeft de minister Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor een experimenteel onderzoekstraject. Waar het experiment moet komen is nog niet bekend. Daarnaast is er … Meer lezen

Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2021 – 27 maart 2021 13.00 uur

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst van de algemene ledenvergadering kan tot en met vrijdag 26 maart via de website. Vóór de vergadering krijgt men de link via Teams toegezonden. De agenda en stukken voor de ALV zijn ook op de website te vinden. In 2020 moest de Algemene ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging afgelast worden … Meer lezen

Vogelbescherming: achteroevers voor zonne-energie

De landelijke en regionale natuur- en milieuorganisaties zijn faliekant tegen zonne-atollen in het IJsselmeer gezien de schadelijke gevolgen voor de natuur en het landschap. De IJsselmeervereniging vindt dat het alternatieve voorstel van Vogelbescherming voor binnendijkse achter-oevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder (eind 2020) gelijkwaardig meegewogen moet worden bij de plannen voor de Wieringerhoek. … Meer lezen

Betonpuinoverslag Flevokust voorlopig van de baan

De bewonersvereniging De Blocq van Kuffeler ontving inmiddels het – goede – bericht, dat Waterschap Zuiderzeeland geen grond beschikbaar wil stellen voor de betonpuinoverslag nabij het gemaal. In ieder geval niet totdat er duidelijkheid is omtrent de energiestrategie en de klimaatopgave van het waterschap. Het plan is daardoor voorlopig van de baan. De IJsselmeervereniging is … Meer lezen

Windpark Fryslan heeft enorme impact op het IJsselmeer

De eerste windmolen Windpark Fryslan is inmiddels geplaatst. Het is het grootste windpark in een binnenwater ter wereld. De IJsselmeervereniging heeft zich met andere natuurorganisaties en bewoners van Fryslân tot aan de Raad van State verzet tegen dit windpark midden in het IJsselmeer vanwege de aantasting van het landschap en de aantasting van de natuur. … Meer lezen

Recreatiegebied Enkhuizerzand: wie houdt zich aan de regels?

Zonder bouwvergunning is op het recreatieterrein Enkhuizerzand eind februari een zogenaamde – in de woorden van de eigenaar – ‘verkooptent’ neergezet van 15 m. bij 30 m. met een hoogte van ruim 5 m. Samen met omwonenden heeft de IJsselmeervereniging daar tegen geprotesteerd en voorlopig met resultaat. Sommige mensen en organisaties zijn van mening, dat … Meer lezen