Alternatieven voor wind- en zonne-energie liever niet in het IJsselmeer

Het regionaal bedrijfsleven en de Milieufederatie Noord-Holland gaan samen een alternatieve kaart maken voor windturbines en zonnepanelen in Noord-Holland met voldoende draagvlak en inpassing in het landschap. De IJsselmeervereniging juicht dit initiatief toe. Wij vinden wel dat het niet op het IJsselmeer kan. Zo zijn er plannen voor een windpark met 25 turbines voor de … Meer lezen Alternatieven voor wind- en zonne-energie liever niet in het IJsselmeer

Films over de natuur en het landschap van de Afsluitdijk en de buitendijkse waarden tussen Makkum en Workum

Al meer dan 40 jaar filmt en fotografeert Henry Spruyt een van de mooiste Nederlandse natuurgebieden tussen de Afsluitdijk en de buitendijkse Waarden tussen Makkum en Workum. Je treft er een bijna on-Nederlandse natuur met grote aantallen bijzondere vogels en andere dieren en planten. Henry Spruyt heeft er nu een drieluik van drie films (van … Meer lezen Films over de natuur en het landschap van de Afsluitdijk en de buitendijkse waarden tussen Makkum en Workum

De glorie van de dijk

De IJsselmeervereniging en de in de Stichting Zuyderzeedijk verenigde bewoners- en actiegroepen zijn zeer teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State. Goed, we hebben verloren. Het besluit tot deze draconische ingreep is op democratische wijze tot stand gekomen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat deze versterking een historische vergissing is. Over twee jaar … Meer lezen De glorie van de dijk

Project Wieringerhoek

De IJsselmeervereniging is voor het zoveel mogelijk herstellen van de dynamiek in het IJsselmeergebied en staat dus in principe positief tegenover deze strevingen voor natuurherstel. Ook de landschappelijke en cultuurhistorische aspecten moeten daarbij speciale aandacht krijgen. Welke deskundigen worden hierbij betrokken? Denk bijvoorbeeld aan de 10 gouden regels van Frits Palmboom. En worden ook gebruikers … Meer lezen Project Wieringerhoek

RES uitkomst Noordholland Zuid en Noord

Gooimeer, Markermeer en IJsselmeer zijn aangewezen als zoekgebied voor wind- en zonne-energie De concept-Regionale Energiestrategie (RES) voor energieregio Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord zijn klaar. Hierin staan de resultaten van vele gesprekken en bijeenkomsten met burgers en belangenbehartigers. Een RES is een strategie om een regio in Nederland te voorzien van duurzame elektriciteit en warmte. … Meer lezen RES uitkomst Noordholland Zuid en Noord

Versterking Markermeerdijk gaat ongewijzigd door

Op 22 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepen die de IJsselmeervereniging, de stichting Zuyderzeedijk en omwonenden hebben ingesteld tegen het plan voor de versterking van de Markermeerdijk tussen Amsterdam en Hoorn, een stuk van ruim 30 km. De beroepen waren onder andere ingesteld omdat de … Meer lezen Versterking Markermeerdijk gaat ongewijzigd door

Alliantie Markermeerdijken wil uitspraak Raad van State niet afwachten

De Raad van State heeft de termijn voor de uitspraak in de bodemprocedure over de dijkversterking van de Markermeerdijk voor de vierde keer met zes weken verlengd. Een uitspraak is nu 27 mei te verwachten. De Alliantie Markermeerdijken wil zich niet langer houden aan de gemaakte afspraken om zich te beperken tot voorbereidende werkzaamheden voor … Meer lezen Alliantie Markermeerdijken wil uitspraak Raad van State niet afwachten

Berichten van een solozeiltocht over de oceaan

Even de ruimte en leegte opzoeken in deze coronatijd van thuisblijven en anderhalvemeterigheid kan voor doorgewinterde zeilers onder ons nu alleen nog met een boek. Rob Biersma schreef op zijn solozeiltocht van Rotterdam naar Paramaribo dagelijks scheepsberichten naar familie en vrienden, die nu zijn uitgekomen als “Scheepsberichten”. Zeilend naar Suriname. Het werd een bevlogen reisverhaal … Meer lezen Berichten van een solozeiltocht over de oceaan

Markermeerdijk: historische steenbekleding kan teruggezet

De Markermeerdijk is een provinciaal monument. Een kronkelige smalle dijk langs het Marker- en IJmeer, met veel historische steen/bekleding van basalt en noordse steen. De Stichting Zuyderzeedijk die verschillende bewonersorganisaties vertegenwoordigt pleitte op 12 maart *) in de gemeenteraad van de gemeente Waterland ook voor het behoud van de cultuurhistorische steenbekleding. Terugplaatsen is mogelijk volgens … Meer lezen Markermeerdijk: historische steenbekleding kan teruggezet