Botterwerf Volendam

De gemeente Edam-Volendam wil de botterwerf moderniseren gecombineerd met een werkgelegenheidsproject. Daarvoor is een bestemmingsplan opgesteld, bekend onder de naam Slobbeland 15, het adres van de botterwerf. De IJsselmeervereniging heeft op het ontwerpbestemmingsplan deze zomer een zienswijze ingediend. Het project kent twee hoofddoelstellingen: Het onderhoud aan de botters en daarmee het zichtbaar en levendig maken … Meer lezen

Enkhuizerzand: zitting Raad van State op 30 november 2020

De IJsselmeervereniging blijft bezwaren houden tegen het nieuwe bijgestelde plan van de gemeente Enkhuizen en zal het beroep bij de Raad van State doorzetten. De belangrijkste redenen zijn het villapark, dat weliswaar van 200 naar 160 woningen gaat, maar nog steeds een forse bouwhoogte mogelijk maakt en de omgeving van de historische en beschermde Westfriese … Meer lezen

Zitting over Zandwinning in het IJsselmeer

De zitting van de Raad van State over de zandwinning zal op 5 november 11.00 uur op de RvS website te zien zijn. De IJsselmeervereniging, de omwonenden en andere natuurorganisaties hebben zich aangemeld om als zogenaamde derde-belanghebbenden aan de procedure van zandwinner Smals mee te mogen doen. Daardoor kunnen zij op die zitting ook het … Meer lezen

Het IJsselmeergebied in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI, 2020)

In de Nationale Omgevingsvisie vinden we over het IJsselmeergebied alleen wat brokstukjes – en eilandjes – over de gewenste ontwikkeling. Is een “landschap van wereldklasse” er één met of zonder windmolens en zonneceleilanden? De Novi loopt keurig om deze vraag heen, maar het wordt de komende periode zeker een punt in een verhit debat. Tekst … Meer lezen

Nationale Omgevingsvisie: Rijk gaat zich weer bemoeien met Ruimtelijke Ordening

De IJsselmeervereniging juicht de pogingen van de minister om de doorgeslagen decentralisatie van de Ruimtelijke Ordening terug te draaien toe. In de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk weer een meer sturende rol op zich. Woningbouw vindt minister Ollongren daarbij het belangrijkst. Maar ook: “Bouw geen zonneweides, maar plaats zonnepanelen zo veel mogelijk op daken. Laten … Meer lezen

Bouw Windpark Fryslân gestart

Windpark Fryslân: uit de deze week openbaar geworden uitvoeringsplannen blijkt, dat ze 24/7 willen heien voor de funderingen en dat de aanvoerlijnen veel langer zijn (‘werkeiland’ wordt niet gebruikt). De IJsselmeervereniging heeft daar – eerst pro forma – bezwaar tegen gemaakt en een handhavingsverzoek ingediend, omdat dit in strijd is met de passende beoordeling en … Meer lezen

Brief Vogelbescherming over energietransitie en biodiversiteit

De IJsselmeervereniging ondersteunt van harte de brief van Vogelbescherming Nederland van 25 augustus 2020 aan de ministers Wiebes en Ollongren om erop toe te zien dat de energietransitie de biodiversiteitscrisis niet verergert. Belangrijke natuurgebieden zouden wij ten allen tijden moeten mijden als locatie voor de opwekking van duurzame energie. De Natura-2000 gebieden in het IJsselmeergebied … Meer lezen

Behoed natuur voor Natuurmonumenten

“één broedende zeldzame vogel maakt nog geen zomer” Er zijn heel wat lovende verhalen over de Marker Wadden in de pers en elders verschenen, naar aanleiding van het eerste rapport na drie jaar Marker Wadden. De IJsselmeervereniging heeft zich steeds terughoudend opgesteld ten opzichte van de verdere uitbreidingsplannen van Natuurmonumenten. Er moet eerst een gedegen … Meer lezen