PlanMER voor het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027

Er komt nu wel een milieueffectrapport (PlanMER) voor het nieuwe Nationaal Water Programma. In haar reactie vraagt de IJsselmeervereniging om meer aandacht voor de natuur. Eerder ontbrak een PlanMER op nationaal niveau voor het waterbeheer zoals bleek bij de dijkversterking van de Markermeerdijk. De Rijksoverheid heeft een start gemaakt met het nieuwe nationale water programma. … Meer lezen PlanMER voor het nieuwe Nationaal Water Programma 2022-2027

Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied

Ruim de helft van het budget voor natuurherstel van de grote wateren is toegewezen aan het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging is verheugd dat er nu voor het eerst een flinke som ter beschikking komt voor de natuur en de rehabilitatie van het ecosysteem van het IJsselmeergebied. Wat betreft de Marker Wadden wil het Rijk eerst de … Meer lezen Ruim 100 miljoen voor natuur in het IJsselmeergebied

Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging op 28 maart 2020 in het Woudagemaal in Lemmer

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging is gepland op zaterdagmiddag 28 maart 2020 om 13.00 uur in het Woudagemaal in Lemmer. Naast de formele ALV zal het inhoudelijk gedeelte gaan over Energie. Op dit punt staat ons heel wat te wachten in het IJsselmeergebied. Hoe stellen we ons hierin op?Verder staat er een bezichtiging … Meer lezen Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging op 28 maart 2020 in het Woudagemaal in Lemmer

Raad van State keurt windpark Blauw goed

Op 6 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen die zijn ingesteld tegen de aanleg van Windpark Blauw ongegrond verklaard. De aanleg van dit windpark kan dus door gaan. De beroepen waren ingesteld door omwonenden van dit windpark. Windpark Blauw is een windpark in het noordoosten van Flevoland met … Meer lezen Raad van State keurt windpark Blauw goed

Dijkversterkingsproject Markermeerdijk bij de Raad van State

Tijdens de bodemprocedure eind oktober zijn de dijkversterkingsplannen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier door de Raad van State tegen het licht gehouden. De IJsselmeervereniging participeert in het collectief van de Stichting Zuyderzeedijk dat de plannen zwaar overtrokken vindt. De monumentale dijk gaat behoorlijk op de schop, grote delen wil men afgraven en vervangen door een … Meer lezen Dijkversterkingsproject Markermeerdijk bij de Raad van State

Tweede fase Marker Wadden in zicht?

Voordat er met volle vaart doorgestoomd wordt met de aanleg van nieuwe eilanden zou er een degelijke en onafhankelijke evaluatie van de ecologische effecten moeten liggen. Dat is het standpunt van de IJsselmeervereniging wat betreft verdere uitbreiding van de Marker Wadden. Wij zullen er dan ook op aandringen dat die er eerst komen gaat. Zeepost … Meer lezen Tweede fase Marker Wadden in zicht?

Galgeriet en Enkhuizerzand: plannen definitief vastgesteld

Op de website en in de nieuwsbrief is al meerdere malen aandacht besteed aan de plannen van de gemeente Waterland voor de bebouwing van het Galgeriet aan de Gouwzee in Monnickendam en de plannen van de gemeente Enkhuizen voor het Enkhuizerzand met een villapark aan het IJsselmeer. In beide gevallen hebben de gemeenteraden de plannen … Meer lezen Galgeriet en Enkhuizerzand: plannen definitief vastgesteld

Enkhuizen past plannen Enkhuizerzand aan, maar niet genoeg volgens de IJsselmeervereniging

Het college van BW van de gemeente Enkhuizen heeft de plannen voor het Enkhuizerzand fors aangepast. In plaats van een villapark in het water komt er nu een villapark binnen de bestaande kustlijn van maximaal 200 recreatiewoningen. De IJsselmeervereniging heeft zich met anderen bij de gemeente sterk gemaakt voor het behoud van de huidige kustlijn … Meer lezen Enkhuizen past plannen Enkhuizerzand aan, maar niet genoeg volgens de IJsselmeervereniging

Dijkversterking Markermeerdijk III

Mogelijk vertraging als gevolg van de stikstof uitspraakZitting Raad van State op 29 en 30 oktober 2019 Het dijkversterkingsproject van de Alliantie Markermeerdijken (samenwerkingsverband van HHNK met Boskalis e.a.) loopt mogelijk vertraging op door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dit geeft hopelijk ruimte voor het onafhankelijke onderzoek naar alternatieven, waar de IJsselmeervereniging en … Meer lezen Dijkversterking Markermeerdijk III