Aanleg van zonneparken in Nederland

>> Zeker 28 plannen voor aanleg van zonneparken in Nederland >> Bouw Groningse zonneparken kan van start Zeker 28 plannen voor aanleg van zonneparken in NederlandIn een groot aantal gemeenten bestaan plannen voor de aanleg van een zonnepark. De komende tijd komen er op 28 plekken dergelijke parken, blijkt uit gegevens van de Rijksdienst voor … Lees meer

Noord-Hollandse gemeenten en provincie investeren in het maaien van waterplanten

De provincie Noord-Holland en een aantal gemeenten langs de Markermeerkust van Hoorn tot aan Waterland trekken samen 40.000 euro uit om het komende vaarseizoen waterplanten te maaien. Waterplanten zorgen voor schoon en gezond water, maar de recreatievaart heeft hier last van. Daarom start deze zomer een pilot om ervaring op te doen met het maaien … Lees meer

Natuurproject Marker Wadden in strijd met staatssteunrecht

De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (“VGG”) heeft het ministerie van infrastructuur en milieu en het ministerie van Economische Zaken op 7 april 2015 gesommeerd om de (financiële) steun voor het project de Marker Wadden, dat samen met de Vereniging Natuurmonumenten wordt uitgevoerd, te staken. Achtergrond van deze sommatie is dat de VGG, die zich inzet voor … Lees meer

“Droge voeten én een mooi uitzicht”

In het Financieel Dagblad van 24 maart schrijft Ilse Zeemeijer dat de actievoerende bewoners van Noord Holland wel zullen moeten kiezen voor droge voeten in plaats van het mooie uitzicht waarvan ze nu genieten bij de Zuiderzeedijk tussen Hoorn en Amsterdam. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bereid de dijkversterking voor omdat de Zuiderzeedijk niet meer voldoet … Lees meer

Zuiderzeecruise i.s.m. de IJsselmeervereniging

“Hoewel er in Europa waarschijnlijk geen enkele reis bestaat die, uit wijsgerig en etnografisch oogpunt, van groter belang is dan een rondvaart rond de Zuiderzee, wordt deze toch slechts zelden ondernomen.” Het is de openingszin van de Franse cultuurhistoricus Henry Havard die in 1873 in een gehuurde tjalk een tocht maakte langs de Zuiderzeesteden. Hij … Lees meer

Opening familie waterpretpark

Waterplezier in het Zuiderzeemuseum vanaf 1 mei Vanaf vrijdag 1 mei is het nieuwe waterdoepark Waterwerken van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen open voor publiek. De vijf herrezen Zuiderzee-eilanden Marken, Pampus, Schokland, Wieringen en Urk vormen het decor van het veelzijdige waterpretpark. In het buitenmuseum leert jong en oud op speelse wijze alles over water door … Lees meer