Marker Wadden leveren een prachtige documentaire op

De aanleg van de laatste twee van de geplande vijf eilanden van de Marker Wadden is inmiddels afgerond. Ter gelegenheid daarvan werd op 30 mei de natuurdocumentaire van Cees van Kempen uitgezonden. Ondanks alle twijfels of met het opspuiten van eilanden het slibprobleem in het Markermeer opgelost wordt, is het schitterend om te zien hoe … Lees meer

Zonne-atollen: pilot op de Marker Wadden?

Naar aanleiding van een motie van D66 en CDA komt er onderzoek of zonne-energie met drijvende zonnecellen eventueel op het IJsselmeer opgewekt kan worden. Om beter zicht te krijgen op “grote drijvende toepassingen” heeft de minister Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor een experimenteel onderzoekstraject. Waar het experiment moet komen is nog niet bekend. Daarnaast is er … Lees meer

Flevoland twijfelt over miljoen extra voor Marker Wadden

Terecht zegt de IJsselmeervereniging want het is nog te vroeg voor een antwoord op de kernvraag: ontwikkelen de Marker Wadden zich tot een productief en duurzaam ecosysteem voor moeras- en watervogels? Volgens de onderzoekers van het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) is pas aan het eind van de periode 2018-2022 een echte beleidsevaluatie mogelijk. … Lees meer

PAGW: Programmatische Aanpak Grote Wateren

De IJsselmeervereniging juicht in principe de versterking van de natuur toe, maar vind het essentieel dat de natuurdoelen voor al deze projecten helder, concreet en in samenhang geformuleerd worden. Zeker nu er veel projecten met veel varianten spelen is het belangrijk dat ook de monitoring wordt gecoördineerd. Voor het Bestuurlijk Platform IJsselmeer (BPIJ) zien wij … Lees meer

Behoed natuur voor Natuurmonumenten

“één broedende zeldzame vogel maakt nog geen zomer” Er zijn heel wat lovende verhalen over de Marker Wadden in de pers en elders verschenen, naar aanleiding van het eerste rapport na drie jaar Marker Wadden. De IJsselmeervereniging heeft zich steeds terughoudend opgesteld ten opzichte van de verdere uitbreidingsplannen van Natuurmonumenten. Er moet eerst een gedegen … Lees meer

Tweede fase Marker Wadden in zicht?

Voordat er met volle vaart doorgestoomd wordt met de aanleg van nieuwe eilanden zou er een degelijke en onafhankelijke evaluatie van de ecologische effecten moeten liggen. Dat is het standpunt van de IJsselmeervereniging wat betreft verdere uitbreiding van de Marker Wadden. Wij zullen er dan ook op aandringen dat die er eerst komen gaat. Zeepost … Lees meer

Willem Goudswaard in EenVandaag over de Marker Wadden

Willem Goudswaard, voormalig chirurg uit Harlingen, vogelaar en bestuurslid van de IJsselmeervereniging sprak met EenVandaag over de Marker Wadden. Hieronder volgt wat door EenVandaag werd uitgezonden op dinsdag 10 september 2019 met een korte samenvatting van het interview door hemzelf. Willem Goudswaard van de IJsselmeervereniging is minder blij met de komst van het nieuwe land … Lees meer

Vogels ontdekken de Marker Wadden

Talrijke oeverzwaluwen deden zich in september 2017 in voorbereiding op de trek te goed aan de zwermen muggen die verschijnen als je zand opspuit. De eilanden blijken snel door de vogels ontdekt. Of zij er daadwerkelijk gebroed hadden was niet duidelijk. Er zullen ongetwijfeld nog grote veranderingen in de samenstelling en populatiegrootte van de soorten … Lees meer

New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’

De New York Times bracht deze kerst een verhaal over de Marker Wadden bij Lelystad, een aangelegd eilandgebied in het Markermeer. Onder de titel ‘Fake Islands bring a Dutch lake back to life’ wordt Amerikanen uitgelegd wat voor wonderlijks op watermanagementgebied in Nederland gebeurt. Journalist David Shimer van de Amerikaanse krant beschrijft de voorgeschiedenis ie … Lees meer