Behoed natuur voor Natuurmonumenten

“één broedende zeldzame vogel maakt nog geen zomer” Er zijn heel wat lovende verhalen over de Marker Wadden in de pers en elders verschenen, naar aanleiding van het eerste rapport na drie jaar Marker Wadden. De IJsselmeervereniging heeft zich steeds terughoudend opgesteld ten opzichte van de verdere uitbreidingsplannen van Natuurmonumenten. Er moet eerst een gedegen … Meer lezen

Tweede fase Marker Wadden in zicht?

Voordat er met volle vaart doorgestoomd wordt met de aanleg van nieuwe eilanden zou er een degelijke en onafhankelijke evaluatie van de ecologische effecten moeten liggen. Dat is het standpunt van de IJsselmeervereniging wat betreft verdere uitbreiding van de Marker Wadden. Wij zullen er dan ook op aandringen dat die er eerst komen gaat. Zeepost … Meer lezen

Willem Goudswaard in EenVandaag over de Marker Wadden

Willem Goudswaard, voormalig chirurg uit Harlingen, vogelaar en bestuurslid van de IJsselmeervereniging sprak met EenVandaag over de Marker Wadden. Hieronder volgt wat door EenVandaag werd uitgezonden op dinsdag 10 september 2019 met een korte samenvatting van het interview door hemzelf. Willem Goudswaard van de IJsselmeervereniging is minder blij met de komst van het nieuwe land … Meer lezen

Vogels ontdekken de Marker Wadden

Talrijke oeverzwaluwen deden zich in september 2017 in voorbereiding op de trek te goed aan de zwermen muggen die verschijnen als je zand opspuit. De eilanden blijken snel door de vogels ontdekt. Of zij er daadwerkelijk gebroed hadden was niet duidelijk. Er zullen ongetwijfeld nog grote veranderingen in de samenstelling en populatiegrootte van de soorten … Meer lezen

New York Times over Marker Wadden: ‘Fake Islands’

De New York Times bracht deze kerst een verhaal over de Marker Wadden bij Lelystad, een aangelegd eilandgebied in het Markermeer. Onder de titel ‘Fake Islands bring a Dutch lake back to life’ wordt Amerikanen uitgelegd wat voor wonderlijks op watermanagementgebied in Nederland gebeurt. Journalist David Shimer van de Amerikaanse krant beschrijft de voorgeschiedenis ie … Meer lezen

Laatste excursie van dit najaar: Marker Wadden

Met FOGOL naar het eiland in de pionierfase Bekijk de Marker Wadden in deze unieke pionierfase. De broedvogels hebben de Marker Wadden grotendeels verlaten en we bekijken nu welke trekvogels het eiland gebruiken als tussenstop. Welke soorten we precies zullen zien is nog een verrassing. Naar Marker WaddenIn de haven van Enkhuizen stappen we aan … Meer lezen

Rijkswaterstaat gunt de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat- Gepubliceerd op: 19 juni 2018 Rijkswaterstaat heeft, mede namens de Vereniging Natuurmonumenten, de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden gegund aan Van Oord. Met de ontgraving van de stroomgeul wordt meer ruimte gemaakt voor slibinvang onder water. Het draagt bij aan het herstel van natuur- en … Meer lezen

“Aanleg Marker Wadden lost niets op”

Onder deze titel schreef IJsselmeervereniging bestuurslid Willem Goudswaard een opinie artikel in dagblad Trouw. Hij stelt kritische vragen bij het draagvlak voor het project en de werkzaamheid voor de verbetering van de natuur van het Markermeer. Ook stelt hij dat nu een pas op de plaats moet worden gemaakt en de resultaten van de nu … Meer lezen

Financiering voor 5 Marker Wadden-eilanden rond

Op 8 maart j.l. maakten Natuurmonumenten en Minister Schultz-van Haegen bekend dat de financiering voor nog 4 eilanden van het plan Marker Wadden rond is. Naast extra geld van de Postcode Loterij stelt ook het rijk extra middelen beschikbaar zodat in 2017 en 2018 de groep van 5 eilanden kan worden aangelegd. De eilanden die … Meer lezen

Natuurmonumenten: Boswachters op zee

In het laatste nummer van Puur-natuur, het ledenblad van de vereniging Natuurmonumenten, besteedt de redactie veel aandacht aan waterrijke gebieden zoals het Haringvliet, de Waddenzee en ook aan het Markermeer, waar de Marker Wadden binnenkort zullen verrijzen. Dit laatste gebeurt door middel van een interview met de voor dit nieuwe natuurgebied aangestelde boswachter André Donker. … Meer lezen