Flevoland twijfelt over miljoen extra voor Marker Wadden

Terecht zegt de IJsselmeervereniging want het is nog te vroeg voor een antwoord op de kernvraag: ontwikkelen de Marker Wadden zich tot een productief en duurzaam ecosysteem voor moeras- en watervogels? Volgens de onderzoekers van het Kennis en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) is pas aan het eind van de periode 2018-2022 een echte beleidsevaluatie mogelijk. Ook Provinciale Staten van Flevoland wil eerst de evaluatie van fase I afwachten voor verder te investeren in dit project.

Vogelkijkhut op de Marker Wadden – Foto Soemini Kasanmoentalib

Resultaten van monitoring op zijn vroegst 2022

Goede monitoring is een essentieel hulpmiddel om te zien welke voortgang nu werkelijk wordt geboekt bij het herstellen van een robuuste natte natuur. Voor de Marker Wadden is nog wel wat af te dingen op de helderheid van de geformuleerde natuurdoelen, maar de monitoring wordt in ieder geval stevig opgepakt. Onlangs verscheen daarvan het eerste verslag: de zeer lezenswaardige Mid Term Review van het Kennis- en In-novatieprogramma Marker Wadden (KIMA). De kernvraag is daarbij: ontwikkelen de Marker Wadden zich tot een productief en duurzaam ecosysteem voor moeras- en watervogels? De onderzoekers constateren dat het nog te vroeg is voor een complete evaluatie.

Dat kan pas aan het eind van de periode 2018-2022, pas dan is een echte beleidsevaluatie mogelijk en daarmee kunnen dan eventueel gefundeerde aanbevelingen worden gedaan voor de mogelijke aanleg van Marker Wadden Fase II en andere vergelijkbare objecten. Voor nu schrijven de onderzoekers: “Marker Wadden is momenteel het belangrijkst voor de landelijk bedreigde pioniersoorten. De aantallen visdieven, dwergsterns, plevieren en kluten zijn regionaal en nationaal van belang. Het gebied wordt ook steeds interessanter voor moerasvogels, zoals diverse eendensoorten, grauwe ganzen, meerkoeten en kleine karekieten.”

Onderzoekster bij haar proefopstelling
– Foto Soemini Kasanmoentalib

Staten nog niet overtuigd van grotere Marker Wadden

Zeepost.info – 8 januari 2021 – Wouter van Dusseldorp

Een aantal fracties in Provinciale Staten is niet overtuigd van het nut om een miljoen euro extra bij te dragen aan de twee nieuwe Marker Wadden-eilanden in het Markermeer. Dat meldt Omroep Flevoland. Het Rijk wil tien miljoen euro en Natuurmonumenten wil een miljoen investeren in twee extra eilanden en een extra vaargeul. Die zijn belangrijk voor recreatie en toerisme en helpen de waterkwaliteit in het gebied verder te verbeteren.

CDA en SGP vroegen zich af of het wel ophoudt bij twee extra eilanden en er niet nog meer geld nodig is. Met de uitbreiding zou het gebied groeien van 900 hectare nu tot 1.200 hectare. Volgens CDA-Statenlid Johan van Slooten blijkt uit een rapport dat het gebied pas echt een ecologische kwaliteit krijgt bij een omvang van 3.500 hectare. SGP-collega Sjaak Simonse herinnerde hierbij aan het plan van 2011 van Arcadis, dat nog veel meer projecten in het Markermeer bevatte zoals een moerasgebied.

Lange termijn visie Marker Wadden
Ecologen in het veld

Marker Wadden eigenlijk nog te klein
Liesbeth Bakker, bijzonder hoogleraar van de Wageningen Universiteit en projectleider van een onderzoek naar de natuur in het gebied, bevestigde dat de Marker Wadden nog veel te klein is. Om echt invloed te hebben op de ecologische kwaliteit van het totale Markermeer zou de Marker Wadden eigenlijk tien procent van het gebied moeten beslaan.
Uit onderzoek van Bakker en het Nederlands Instituut voor Ecologie blijkt dat de huidige vijf eilanden grote positieve effecten hebben op de flora en fauna. Zo dient het gebied als kraamkamer voor vis, waar veel vogelsoorten weer van eten. De effecten van een betere waterkwaliteit moeten nog nader worden bestudeerd. Daarvoor moeten eerst alle werkzaamheden aan de eilanden zijn afgerond.

Gedeputeerde Michiel Rijsberman zei dat het niet de bedoeling is dat de nieuwe vaargeul de natuur verstoort, doordat er massaal bootjes doorheen gaan varen. Het wordt een natuurlijke watergang, doordat de ruimte tussen de nieuwe eilanden niet wordt opgevuld. Dat er toeristen kunnen komen is volgens hem logisch, omdat zo aan het publiek kan worden verantwoord wat er is aangelegd.

Nader overleg volgt over plan uit 2011
Rijsberman zei dat voor een verdere uitbreiding zoals beschreven in het Arcadis-rapport van 2011 op afzienbare termijn geen geld is. De gedeputeerde wil daarover met de Staten later dit jaar van gedachten wisselen en kijken of het toenmalige plan nog wel actueel is. Voordat tot een tweede fase wordt besloten zal een evaluatie van de eerste fase moeten plaatsvinden.
Provinciale Staten nemen op 27 januari een besluit over de investering. Als de Staten tegenstemmen, dan gaat de hele uitbreiding volgens Rijsberman niet door.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Flevoland