Uitspraak Raad van State Enkhuizerzand

Op woensdag 18 augustus 2021 heeft de Raad van State ruim zeven maanden na de zitting uitspraak gedaan in het beroep van de IJsselmeervereniging tegen het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeer van de gemeente Enkhuizen. Het plan kan doorgaan onder voorwaarde dat er extra moerasgebied en een groenstrook om het aanzicht van de camping te verbeteren … Meer lezen

Zandwinning en natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied hand in hand?

Onlangs stuurden de verenigde zandwinners een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat met het verzoek een goed plan te maken voor de zandwinning in het IJsselmeergebied voor de komende 15 jaar. De IJsselmeervereniging pleit al langer voor een “onderwater landschapsplan” voor het IJsselmeergebied en staat hier positief tegenover. Door Frans de Nooij De … Meer lezen

HHNK: hoofdpijndossier dijkversterking Uitdam

Dat er ook buiten Den Haag van alles schort aan de bestuurscultuur, maakt de dijkversterking van de Markermeerdijk bij Uitdam pijnlijk duidelijk. Inwoners van Uitdam liggen op ramkoers met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de dijkversterking. De Uitdammers willen een groene dijk, maar het waterschap houdt zich niet aan de afspraken, zeggen de bewoners. “Beloofd … Meer lezen

Docu: Markerwaard: het land dat er nooit kwam

De IJsselmeervereniging is opgericht in 1972 in Edam uit de samenwerkende actiegroepen tegen de inpoldering van de Markerwaard. Onder het motto Markerwaard van de kaart hadden de protesten resultaat. Toen het kabinet in 2002 besloot de reservering voor het inpolderen van de Markerwaard definitief af te zeggen, was de grootste bedreiging voor de openheid van … Meer lezen

Marker Wadden leveren een prachtige documentaire op

De aanleg van de laatste twee van de geplande vijf eilanden van de Marker Wadden is inmiddels afgerond. Ter gelegenheid daarvan werd op 30 mei de natuurdocumentaire van Cees van Kempen uitgezonden. Ondanks alle twijfels of met het opspuiten van eilanden het slibprobleem in het Markermeer opgelost wordt, is het schitterend om te zien hoe … Meer lezen

Natuurbeschermingsorganisaties: geen zon en wind in natuurgebieden

Geen windmolens of zonneparken op locaties in of bij natuurgebieden als de Wieringerhoek, De Nes en het IJmeer! Dit stellen Natuur- en Milieufederatie Noord Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Goois Natuurreservaat in hun reactie op de RES 1.0 Noord Holland. Alle drie belangrijke locaties voor natuur en open landschap in het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging onderschrijft dit … Meer lezen

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland II

De IJsselmeervereniging heeft ook op het herziene ontwerp voor een nieuwe haven bij Urk een zienswijze ingediend. De aantasting van het landschap door de massale en zeer hoge bebouwing en de aantasting van de natuur, onder andere de negatieve gevolgen voor vogels en – opnieuw – de extra uitstoot van stikstof maken dat de IJsselmeervereniging … Meer lezen

Manifestatie Windalarm op het IJ

Windalarm Amsterdam hield afgelopen zaterdag een manifestatie op het water tegen het plan van Amsterdam om 17 windmolens te plaatsen. De IJsselmeervereniging komt op voor de natuur en open ruimte van het IJsselmeergebied. Het IJmeer valt onder de Europese Natura 2000 richtlijnen evenals Waterland ten Noorden van Amsterdam dat grotendeels beschermd vogelweidegebied is. Laat duurzaamheid … Meer lezen

Maaien van waterplanten in Markermeer en IJmeer

Voor de watersport en – recreatie zijn de waterplanten in het Markermeer en IJmeer een groeiend probleem. Het is goed nieuws dat de betrokken IJsselmeer-gemeentes gaan samenwerken tegen de dichtgroei van de waterwegen door waterplanten. Verschillende gemeenten gaan samen de strijd aan met waterplanten Bron: Zeepost – 19 april 2021 – Wouter van Dusseldorp Voor … Meer lezen

Breng de natuurlijke dynamiek terug in het IJsselmeergebied

De IJsselmeervereniging heeft het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek al jarenlang op haar wensenlijstje staan, onder andere door het doorlaatbaar maken van afsluitdijk en Houtribdijk. Wagenings onderzoek laat nu ook zien dat het behalen van de natuurambities vraagt om maatregelen die dynamiek in de natuur terugbrengen. Via de vismigratierivier, die nu gerealiseerd gaat worden bij … Meer lezen