Zonne-eilanden voor de kust van Wieringerhoek?

De gemeente Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen. Daarin staan de plannen van het Rijk voor natuurgebied Wieringerhoek om eilanden voor energievoorziening voor de kust aan te leggen. De gemeentes en provincie Noord Holland zijn hierin bevoegd gezag en moeten uiteindelijk beslissen wat er in de Wieringerhoek gaat gebeuren. De IJsselmeervereniging is geen voorstander … Lees meer

Zandwinning en natuurontwikkeling: eerst een gedegen onderwaterlandschapsplan

De zandwinners hebben deze zomer bij de minister gepleit voor onderzoek naar mogelijkheden om zandwinning en natuurontwikkeling te combineren. In onze berichtgeving daarover hebben wij ons positief geuit over deze intentie. De IJsselmeervereniging is daarmee niet voor zandwinning in het IJsselmeergebied, maar wel voor een onderzoek naar het ecosysteem onderwater. Hieronder een niet eerder gepubliceerd … Lees meer

Uitspraak Raad van State Enkhuizerzand

Op woensdag 18 augustus 2021 heeft de Raad van State ruim zeven maanden na de zitting uitspraak gedaan in het beroep van de IJsselmeervereniging tegen het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeer van de gemeente Enkhuizen. Het plan kan doorgaan onder voorwaarde dat er extra moerasgebied en een groenstrook om het aanzicht van de camping te verbeteren … Lees meer

Zandwinning en natuurontwikkeling in het IJsselmeergebied hand in hand?

Onlangs stuurden de verenigde zandwinners een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat met het verzoek een goed plan te maken voor de zandwinning in het IJsselmeergebied voor de komende 15 jaar. De IJsselmeervereniging pleit al langer voor een “onderwater landschapsplan” voor het IJsselmeergebied en staat hier positief tegenover. Door Frans de Nooij De … Lees meer

HHNK: hoofdpijndossier dijkversterking Uitdam

Dat er ook buiten Den Haag van alles schort aan de bestuurscultuur, maakt de dijkversterking van de Markermeerdijk bij Uitdam pijnlijk duidelijk. Inwoners van Uitdam liggen op ramkoers met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) over de dijkversterking. De Uitdammers willen een groene dijk, maar het waterschap houdt zich niet aan de afspraken, zeggen de bewoners. “Beloofd … Lees meer

Docu: Markerwaard: het land dat er nooit kwam

De IJsselmeervereniging is opgericht in 1972 in Edam uit de samenwerkende actiegroepen tegen de inpoldering van de Markerwaard. Onder het motto Markerwaard van de kaart hadden de protesten resultaat. Toen het kabinet in 2002 besloot de reservering voor het inpolderen van de Markerwaard definitief af te zeggen, was de grootste bedreiging voor de openheid van … Lees meer

Marker Wadden leveren een prachtige documentaire op

De aanleg van de laatste twee van de geplande vijf eilanden van de Marker Wadden is inmiddels afgerond. Ter gelegenheid daarvan werd op 30 mei de natuurdocumentaire van Cees van Kempen uitgezonden. Ondanks alle twijfels of met het opspuiten van eilanden het slibprobleem in het Markermeer opgelost wordt, is het schitterend om te zien hoe … Lees meer

Natuurbeschermingsorganisaties: geen zon en wind in natuurgebieden

Geen windmolens of zonneparken op locaties in of bij natuurgebieden als de Wieringerhoek, De Nes en het IJmeer! Dit stellen Natuur- en Milieufederatie Noord Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Goois Natuurreservaat in hun reactie op de RES 1.0 Noord Holland. Alle drie belangrijke locaties voor natuur en open landschap in het IJsselmeergebied. De IJsselmeervereniging onderschrijft dit … Lees meer