Docu: Markerwaard: het land dat er nooit kwam

De IJsselmeervereniging is opgericht in 1972 in Edam uit de samenwerkende actiegroepen tegen de inpoldering van de Markerwaard. Onder het motto Markerwaard van de kaart hadden de protesten resultaat. Toen het kabinet in 2002 besloot de reservering voor het inpolderen van de Markerwaard definitief af te zeggen, was de grootste bedreiging voor de openheid van het IJsselmeergebied verdwenen.

In 2022 viert de IJsselmeervereniging haar 50-jarig jubileum met een symposium over de volgende 50 jaar. Voorlopig is er nog genoeg te doen. De energietransitie levert al vele dilemma’s op en ook de woningbehoefte. Het is erg makkelijk om bij problemen op het land de blik te richten op de open ruimte in het IJsselmeergebied. Zo duiken de plannen voor de deltametropool Amsterdam-Almere steeds weer op, nadat het RRAAM in 2009 door de financiële crisis in de ijskast belandde. De IJsselmeervereniging heeft zich altijd uitgesproken tegen buitendijkse bouw, maar de strijd om IJburg verloren. Er zijn in alle hoeken plannen om nog meer eilanden en zonne-atollen naast de Marker Wadden aan te leggen. En dan nu weer aandacht voor de Markerwaard.

Docu: ‘De Markerwaard: het land dat er niet kwam’

Bron: Zeepost – 23 mei 2021 – Wouter van Dusseldorp

De Markerwaard had de laatste polder van het Zuiderzeeproject moeten worden. Hij zou aangelegd worden op de plek die we nu kennen als het Markermeer. Luchthaven Schiphol zou naar de nieuwe polder worden verplaatst. Verder zou er door de aanleg extra landbouwgrond beschikbaar komen. De plannen waren al ver uitgedacht. Er was zelfs al begonnen met de aanleg van dijken langs de rand van de geplande Markerwaard. Toch is de nieuwste polder er nooit gekomen. Maar waarom eigenlijk niet?

Volgens Bart Schultz, oud-ambtenaar van Rijkswaterstaat, waren er meerdere redenen: “De grond was niet meer nodig, vanwege overproductie in de landbouw. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening had de grond niet nodig voor stedenbouw. Actievoerders wilden blijven varen op het IJsselmeer. En de natuurbeweging wilde het niet, omdat het IJsselmeer een uniek meer was.”

Actiegroepen
Negen jaar is er door Rijkswaterstaat aan de plannen gewerkt, maar het is nooit verder gekomen dan de aanleg van een aantal dijken. Dit kwam onder meer doordat de regering geen duidelijke argumenten had om het plan door te kunnen zetten. Bovendien kregen actiegroepen het voor elkaar om de plannen van tafel te vegen.

Wordt het plan ooit weer uit de kast gehaald?
Naast tegenstanders, waren er ook voorstanders voor de Markerwaard. Zo ook Jan Kop. Hij hoopt nog steeds dat de plannen ooit worden afgemaakt. Hij is dan ook blij met de Marker Wadden die nu zijn aangelegd: “Wouter van Dieren en zijn medestanders hebben het taboe van Rijkswaterstaat doorbroken dat er geen landwinning in het Markermeer mocht plaatsvinden. En dat is doorbroken door die eilandjes.”

De Marker Wadden
Omdat het taboe nu is doorbroken, heeft Kop hoop voor verdere landwinning. Hij weet zeker dat de Markerwaard er in de toekomst alsnog gaat komen: “De positieve balans om hier een polder van te maken, is vele malen groter dan het gebied handhaven als water. Hij gaat er komen.” De tijd zal moeten leren of Kop gelijk krijgt.

Omroep Flevoland zond de documentaire ‘De Markerwaard: het land dat er nooit kwam’ uit.
1 – Het programma is terug te zien op televisie, via de website en in de app.
2 – Lees het gehele artikel met de docu op de bron: Omroep Flevoland