Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2020

Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging afgelast De algemene ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging, die gepland was op zaterdag 28 maart 2020 in het Woudagemaal te Lemmer gaat niet door. Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft dit besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (Covid 19). Ook het Woudagemaal is in ieder geval tot het einde … Meer lezen Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2020

Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging op 28 maart 2020 in het Woudagemaal in Lemmer

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging is gepland op zaterdagmiddag 28 maart 2020 om 13.00 uur in het Woudagemaal in Lemmer. Naast de formele ALV zal het inhoudelijk gedeelte gaan over Energie. Op dit punt staat ons heel wat te wachten in het IJsselmeergebied. Hoe stellen we ons hierin op?Verder staat er een bezichtiging … Meer lezen Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging op 28 maart 2020 in het Woudagemaal in Lemmer

Zienswijze Galgeriet Monnickendam

Beschermd stadsgezicht Monnickendam verder aangetast De gemeente Waterland, waar Monnickendam deel van uitmaakt, heeft plannen om het Galgeriet, een verwaarloosd bedrijventerrein aan de waterzijde van Monnickendam opnieuw in te richten. Het Galgeriet ligt geheel buitendijks in de haven van Monnickendam en grenst direct aan het Natura2000 gebied van de Gouwzee beschermd door de Europese Vogel- … Meer lezen Zienswijze Galgeriet Monnickendam

Impressie van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019

Een aantal mensen waren nieuwsgierig hoe de Algemene Ledenvergadering verlopen was. Daarom een impressie van de inhoudelijke zaken. Het verslag van het formele gedeelte van de vergadering verschijnt, na bespreking in het bestuur op de website. Het was een goed bezochte bijeenkomst op Afsluitdijk Wadden Center, de laatste dag dat het fietspad over de afsluitdijk … Meer lezen Impressie van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019

Het IJsselmeergebied een potentieel ‘Nationaal Park’?

Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft in 2018 een HBO-rechtenstudent, Lotte Hoek, bereid gevonden om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het hele IJsselmeergebied een ‘Nationaal Park’ te maken.Op de Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging op zaterdag 30 maart 2019 in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand (de vergadering begint om 1 uur) zal … Meer lezen Het IJsselmeergebied een potentieel ‘Nationaal Park’?

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019

Het bestuur nodigt u uit voor deAlgemene Ledenvergadering 2019Zaterdag 30 maart 2019 vanaf 13.00 uur. Opgeven voor de Algemene Ledenvergaderingvóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per e-mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of telefoon of SMS naar 06-17177157 We heten u van harte welkom in hetAfsluitdijk Wadden Center op de Afsluitdijkin Kornwerderzand. Het Wadden Center is goed … Meer lezen Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019

Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019

Het Waddencentrum wil weten hoeveel personen er 30 maart aanwezig zullen zijn. Als U komt horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of per telefoon of SMS naar 06-17177157. De agenda, vergaderstukken en de sprekers voor het inhoudelijkegedeelte van de ALV zullen half februari 2019 op de … Meer lezen Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019

Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend door het Kabinet, provincies, gemeenten en vele betrokken organisaties

Op 17 mei werd in het Zuiderzeemuseum De Agenda IJsselmeergebied getekend door der rijksoverheid, vrijwel alle andere overheden en betrokken organisaties in het gebied. Is er dus grote bestuurlijke overeenstemming over alle moeilijke beslissingen die voor het IJsselmeergebied voorliggen? Helaas niet, want de “gebiedsagenda” biedt slechts handvatten en verkenningen voor besluitvorming. Het belang van de … Meer lezen Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend door het Kabinet, provincies, gemeenten en vele betrokken organisaties

Algemene leden vergadering IJsselmeervereniging:

“IJsselmeervereniging is nog zeer nodig en blijft bestaan” De jaarlijkse ledenvergadering stond in het teken van “groot onderhoud”: er werd een nieuwe voorzitter en nog twee leden (her)benoemd, het huishoudelijk reglement werd aangepast en financieel- en inhoudelijk beleid voor de komende jaren werd uitgezet. Hoewel de vereniging krimpt is ze nog zeer relevant en draait … Meer lezen Algemene leden vergadering IJsselmeervereniging:

IJsselmeervereniging – Algemene Ledenvergadering 24 maart 2018

Wat staat u te wachten?Binnenkort brengen rijk en betrokken provincies de zogenaamde Agenda IJsselmeergebied 2050 naar buiten. Na ruim twee jaar consultaties en ateliers waaraan vele betrokkenen, waaronder bestuursleden van de IJsselmeervereniging hebben deelgenomen. Dit is nog geen ‘plan” voor het gebied of een concreet richtinggevend perspectief, maar het zet wel de onderwerpen die er … Meer lezen IJsselmeervereniging – Algemene Ledenvergadering 24 maart 2018