Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging 2022

De IJsselmeervereniging bestaat in 2022 50 jaar. We willen dit 50-jarig bestaan met de leden, donateurs en anderen vieren. Dat doen we op de Algemene ledenvergadering op 26 maart 2022 vanaf 13.00 uur en met een conferentie op 30 september 2022. Op de ALV op zaterdag 26 maart 2022 zal – na het formele deel … Lees meer

Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Kees Schouten overleden

Op 27 oktober j.l. is Kees Schouten op 70-jarig leeftijd overleden en verliezen we niet alleen een lid, maar ook een trouw en hardwerkende voormalig bestuurslid, die voor velen een vriend was. Nadat hij was gestopt met z’n werk heeft hij het IJsselmeer nog meer omarmd. Hij was al jaren lid van de IJsselmeervereniging en … Lees meer

Docu: Markerwaard: het land dat er nooit kwam

De IJsselmeervereniging is opgericht in 1972 in Edam uit de samenwerkende actiegroepen tegen de inpoldering van de Markerwaard. Onder het motto Markerwaard van de kaart hadden de protesten resultaat. Toen het kabinet in 2002 besloot de reservering voor het inpolderen van de Markerwaard definitief af te zeggen, was de grootste bedreiging voor de openheid van … Lees meer

Impressie Algemene Leden Vergadering IJV 2021

Op de ALV van de IJsselmeervereniging hebben we – digitaal via Teams – geanimeerd en goed over de activiteiten van de vereniging van gedachten kunnen wisselen. Het verslag van deze ALV gehouden op 27 maart 2021 is als link onder dit item te vinden, evenals het jaarverslag 2019/2020 en jaarplan 2021 – samengevoegd tot één … Lees meer

Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2021 – 27 maart 2021 13.00 uur

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst van de algemene ledenvergadering kan tot en met vrijdag 26 maart via de website. Vóór de vergadering krijgt men de link via Teams toegezonden. De agenda en stukken voor de ALV zijn ook op de website te vinden. In 2020 moest de Algemene ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging afgelast worden … Lees meer

Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2021 – 27 maart 2021 – 13.00 uur

(Update 24 februari 2021) In 2020 moest de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging afgelast worden als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus.Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft helaas moeten besluiten, dat een ledenvergadering in 2021 fysiek dit jaar ook niet tot de mogelijkheden behoort. Daarom zal de ALV in 2021 digitaal worden gehouden … Lees meer

Wieringerhoek in een stroomversnelling?

De IJsselmeervereniging diende medio 2020 een zienswijze over het projectvoorstel Wieringerhoek. Inmiddels zijn er twee nieuwe voorstellen bijgekomen: één met zonnecel-eilanden en één van Vogelbescherming Nederland met binnendijkse natuur. Beiden zullen in de planvorming meegenomen worden. De IJsselmeervereniging is kritisch ten aanzien van de aanleg van nieuwe eilanden. Daarom zou er ook gekeken moeten worden … Lees meer

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2020

Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging afgelast De algemene ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging, die gepland was op zaterdag 28 maart 2020 in het Woudagemaal te Lemmer gaat niet door. Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft dit besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rond het Coronavirus (Covid 19). Ook het Woudagemaal is in ieder geval tot het einde … Lees meer

Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging op 28 maart 2020 in het Woudagemaal in Lemmer

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging is gepland op zaterdagmiddag 28 maart 2020 om 13.00 uur in het Woudagemaal in Lemmer. Naast de formele ALV zal het inhoudelijk gedeelte gaan over Energie. Op dit punt staat ons heel wat te wachten in het IJsselmeergebied. Hoe stellen we ons hierin op?Verder staat er een bezichtiging … Lees meer

Zienswijze Galgeriet Monnickendam

Beschermd stadsgezicht Monnickendam verder aangetast De gemeente Waterland, waar Monnickendam deel van uitmaakt, heeft plannen om het Galgeriet, een verwaarloosd bedrijventerrein aan de waterzijde van Monnickendam opnieuw in te richten. Het Galgeriet ligt geheel buitendijks in de haven van Monnickendam en grenst direct aan het Natura2000 gebied van de Gouwzee beschermd door de Europese Vogel- … Lees meer