Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging op 28 maart 2020 in het Woudagemaal in Lemmer

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging is gepland op zaterdagmiddag 28 maart 2020 om 13.00 uur in het Woudagemaal in Lemmer. Naast de formele ALV zal het inhoudelijk gedeelte gaan over Energie. Op dit punt staat ons heel wat te wachten in het IJsselmeergebied. Hoe stellen we ons hierin op?Verder staat er een bezichtiging … Meer lezen Algemene ledenvergadering IJsselmeervereniging op 28 maart 2020 in het Woudagemaal in Lemmer

Zienswijze Galgeriet Monnickendam

Beschermd stadsgezicht Monnickendam verder aangetast De gemeente Waterland, waar Monnickendam deel van uitmaakt, heeft plannen om het Galgeriet, een verwaarloosd bedrijventerrein aan de waterzijde van Monnickendam opnieuw in te richten. Het Galgeriet ligt geheel buitendijks in de haven van Monnickendam en grenst direct aan het Natura2000 gebied van de Gouwzee beschermd door de Europese Vogel- … Meer lezen Zienswijze Galgeriet Monnickendam

Impressie van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019

Een aantal mensen waren nieuwsgierig hoe de Algemene Ledenvergadering verlopen was. Daarom een impressie van de inhoudelijke zaken. Het verslag van het formele gedeelte van de vergadering verschijnt, na bespreking in het bestuur op de website. Het was een goed bezochte bijeenkomst op Afsluitdijk Wadden Center, de laatste dag dat het fietspad over de afsluitdijk … Meer lezen Impressie van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019

Het IJsselmeergebied een potentieel ‘Nationaal Park’?

Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft in 2018 een HBO-rechtenstudent, Lotte Hoek, bereid gevonden om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het hele IJsselmeergebied een ‘Nationaal Park’ te maken.Op de Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging op zaterdag 30 maart 2019 in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand (de vergadering begint om 1 uur) zal … Meer lezen Het IJsselmeergebied een potentieel ‘Nationaal Park’?

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019

Het bestuur nodigt u uit voor deAlgemene Ledenvergadering 2019Zaterdag 30 maart 2019 vanaf 13.00 uur. Opgeven voor de Algemene Ledenvergaderingvóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per e-mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of telefoon of SMS naar 06-17177157 We heten u van harte welkom in hetAfsluitdijk Wadden Center op de Afsluitdijkin Kornwerderzand. Het Wadden Center is goed … Meer lezen Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019

Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019

Het Waddencentrum wil weten hoeveel personen er 30 maart aanwezig zullen zijn. Als U komt horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of per telefoon of SMS naar 06-17177157. De agenda, vergaderstukken en de sprekers voor het inhoudelijkegedeelte van de ALV zullen half februari 2019 op de … Meer lezen Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019