IJsselmeer Berichten – Najaar 2021

“IJsselmeer Berichten – Najaar 2021” is uit!Leden ontvangen het eerdaags in de brievenbus of via e-mail.Ondanks de corona crisis is het een volwaardige en gevarieerde uitgave geworden. Deze editie kunt u HIER downloaden

Oud bestuurslid IJsselmeervereniging Kees Schouten overleden

Op 27 oktober j.l. is Kees Schouten op 70-jarig leeftijd overleden en verliezen we niet alleen een lid, maar ook een trouw en hardwerkende voormalig bestuurslid, die voor velen een vriend was. Nadat hij was gestopt met z’n werk heeft hij het IJsselmeer nog meer omarmd. Hij was al jaren lid van de IJsselmeervereniging en … Meer lezen

IJsselmeer Berichten – Voorjaar 2020

Binnenkort verschijnt “IJsselmeer Berichten – Voorjaar 2020”. (verschenen 13 mei)Leden ontvangen het eind van de week in de brievenbus of via e-mail. Ondanks de corona crisis is het weer een volwaardige en gevarieerde uitgave geworden. Deze editie kunt u hier downloaden.

Waar kun je varen? Stand van zaken waterplanten maaien

De komende vier jaar wordt ingezet op het intensief maaien en het markeren van goed bevaarbare gebieden door de samenwerking van betrokken overheden en watersportorganisaties. In het komende nummer van IJsselmeer Berichten komt een artikel over het bestrijden van de overlast door waterplanten en de mening van betrokkenen In de Randmeren en in het westelijk … Meer lezen

IJsselmeer Berichten – Najaar 2019

Goed nieuws: “IJsselmeer Berichten – Najaar 2019” gaat nu naar de drukker en daarna naar verzender. Het is wederom een bijzondere uitgave geworden. Leden ontvangen dit nummer in de tweede helft van oktober automatisch via e-mail of in de brievenbus.

IJsselmeer Berichten – Winter 2018/2019

Goed nieuws: “IJsselmeer Berichten – Winter 2018/2019” gaat nu naar de drukker en daarna verzender. Het is wederom een bijzondere uitgave geworden Leden ontvangen dit nummer in de loop van januari 2019 automatisch in de brievenbus.

IJsselmeerberichten 2018 nr. 3

Zo rond de jaarwisseling verwachten we het laatste nummer van IJsselmeerberichten van dit jaar. Daarin gaan we in op de Klimaatproblematiek en de gevolgen van de veel snellere zeespiegel stijging dan verwacht, voor Nederland maar vooral het IJsselmeergebied. Daarbij komen ook de plannen voor Energiewinning in het IJsselmeergebied aan de orde. Ook cultuur-historische verhalen over … Meer lezen

IJsselmeer Berichten – Najaar 2018

Op dit moment worden de laatste wijzigingen in “IJsselmeer Berichten – Najaar 2018” verwerkt en gaat deze naar de drukker en daarna verzender. Het is wederom een unieke uitgave geworden. Leden ontvangen dit nummer in de eerste helft van oktober 2018 automatisch in de brievenbus of per e-mail.

IJsselmeer Berichten – Voorjaar 2018

Op dit moment worden de laatste wijzigingen in “IJsselmeer Berichten – Voorjaar 2018” verwerkt en gaat deze naar de drukker en daarna verzender. Het is wederom een unieke uitgave geworden in een “modern jasje” waardoor het leesgenot zeker zal toenemen. Leden ontvangen dit nummer in de eerste helft van maart 2018automatisch in de brievenbus of … Meer lezen

WNF directeur Kirsten Schuijt reageert op laatste IJsselmeerberichten:

“Het is de politiek die kansen voor herstel van natuur in de grote wateren helaas grotendeels laat liggen.” In het laatste nummer van IJsselmeerberichten schrijven we over de gewenste terugkeer van de estuariumnatuur in het IJsselmeergebied. Net als in veel andere delen van de wereld worden estuaria en riviermonden afgedamd en gecompartimenteerd, voor veiligheid, waterkracht … Meer lezen