Waar kun je varen? Stand van zaken waterplanten maaien

De komende vier jaar wordt ingezet op het intensief maaien en het markeren van goed bevaarbare gebieden door de samenwerking van betrokken overheden en watersportorganisaties. In het komende nummer van IJsselmeer Berichten komt een artikel over het bestrijden van de overlast door waterplanten en de mening van betrokkenen

Foto – Eveline van der Beek

In de Randmeren en in het westelijk deel van het Markermeer zijn de laatste jaren voor de watersport grote problemen ontstaan door de onverwachte sterke groei van het Fonteinkruid. Zoals in het vorige nummer van IJsselmeer Berichten door biologen werd betoogd is dit een ecologisch gezien gunstige ontwikkeling maar helaas zijn de problemen voor de watersport al enkele jaren ook aanzienlijk. Watersporters en zwemmers komen vaak in de problemen, jachthavens kennen leegloop en nautische bedrijven gaan failliet.

Door een breed consortium van overheden en watersportorganisaties is nu besloten daar werk van te maken. Onlangs is daartoe getekend de “Samenwerkingsovereenkomst waterplanten in het zuidelijk IJsselmeergebied.”

Uitgangspunt daarbij is dat de maatschappelijke en economische schade op korte termijn moet worden beperkt en dat gestudeerd gaat worden op een structurele oplossing. Voor de komende vier jaar wordt ingezet op intensief maaien, op het markeren van goed bevaarbare gebieden en op communicatie. Daarnaast wordt de komende vijf jaar gezocht naar een structurele oplossing waarbij de belangen van natuur en waterrecreatie in balans moeten komen. Vertrekpunt is daarbij het maken van een plan voor verdiepen van de bodem op specifieke plekken. Noord-Holland is de coördinerende provincie. Er is ook veel geld mee gemoeid: voor de komende vijf jaar €3.3 miljoen! Voornamelijk opgebracht door de gemeenten en provincies in de regio.

Verder is er de waterplanten.app. Hier vindt men fonteinkruidvrije vaarroutes en kan men overlast door waterplanten melden.

Frans de Nooij

Zie verder:
App Waterplantmelder
App Wterplantmelder Apple
Website Gastvrije Randmeren – Maaiseizoen
Website Gastvrije Randmeren – Waterplanten Maaien 2.0

Rita Braam van Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren presenteert dit initiatief op de conferentie Markermeer – IJmeer in Volendam op 23 september 2019