Natuurorganisaties pleiten voor intact laten van Europese Kaderrichtlijn Water

Voor een delta als Nederland zijn schonere rivieren, met minder industriële lozingen en minder vervuiling door afvalwater, een van de belangrijkste resultaten van Europese samenwerking. 70 jaar geleden werd de Internationale commissie voor de bescherming van de Rijn opgericht om de vervuiling terug te dringen. De Europese Kaderrichtlijn Water in zijn huidige vorm is ook voor de kwaliteit van het IJsselmeergebied van essentieel belang.

Satelite foto van Nederland

Donderdag 5 maart werd er in Brussel gedebatteerd over de toekomst van de Europese Kaderrichtlijn Water. Om de huidige wetgeving intact te houden en het herstel van het oppervlakte- en grondwater verder te kunnen realiseren en het verlies van biodiversiteit tegen te blijven gaan, roepen de organisaties RAVON, Wereld Natuur Fonds, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland en FLORON minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op om zich in te zetten voor het ongewijzigd behouden van de huidige Kaderrichtlijn Water.

In 2017 is de Europese Commissie gestart met het evalueren van de Kaderrichtlijn Water om te bepalen of de richtlijn geschikt is voor het verbeteren van de Europese waterkwaliteit. Als onderdeel van deze evaluatie organiseerde de Europese Commissie een publieksraadpleging. Meer dan 375.000 mensen hebben de Europese Commissie opgeroepen om de Kaderrichtlijn Water te behouden via een petitie van natuurorganisaties. Ruim 5.500 wetenschappers steunen de natuurorganisaties en pleiten voor het behoud van de huidige richtlijn.

Eind 2019 presenteerde de Europese Commissie de resultaten omtrent de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water. Geconcludeerd werd dat de wetgeving grotendeels voldoet aan de verwachtingen, maar dat er wellicht stappen gezet moeten worden om te wet te ‘moderniseren’. Natuurorganisaties vrezen dat de richtlijn alsnog afgezwakt gaat worden, ondanks de inspanningen die er gedaan zijn om deze juist te behouden.

bron: Nature Today, 03/03/20

States in the Rhine Catchment

Transboundary Cooperation and Sustainable Development in the Rhine Basin
Anne Schulte-Wülwer-Leidig e.a.

Abstract
The Rhine connects millions of people from the Alps to the North Sea. With a length of 1233 km, its catchment includes nine states, an area of about 200,000 km2, 60 million inhabitants as well as important cities and fascinating landscapes. Consequently, the Rhine is culturally, historically and economically one of the most important rivers in Europe. The International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR) was founded in 1950 with the first common goal in history to reduce water pollution. The whole process got a new impetus with the chemical catastrophe at the Sandoz plant (near Basel) in 1986, which saw aquatic ecosystems being seriously damaged. This disaster led to a better integration of the issue of ecology into the tasks of the ICPR. Depollution and rehabilitation programmes with actions and measures were established. In the 1990s, severe flood events forced the ICPR to add flood prevention to its sustainability goals enabling a better protection of citizens. This chapter presents the common work of the countries aimed at protecting the Rhine basin and the most important environmental outcomes of this special and long-lasting partnership.