Impressie van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019

Een aantal mensen waren nieuwsgierig hoe de Algemene Ledenvergadering verlopen was. Daarom een impressie van de inhoudelijke zaken. Het verslag van het formele gedeelte van de vergadering verschijnt, na bespreking in het bestuur op de website. Het was een goed bezochte bijeenkomst op Afsluitdijk Wadden Center, de laatste dag dat het fietspad over de afsluitdijk … Meer lezen

Het IJsselmeergebied een potentieel ‘Nationaal Park’?

Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft in 2018 een HBO-rechtenstudent, Lotte Hoek, bereid gevonden om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om het hele IJsselmeergebied een ‘Nationaal Park’ te maken.Op de Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging op zaterdag 30 maart 2019 in het Afsluitdijk Wadden Center in Kornwerderzand (de vergadering begint om 1 uur) zal … Meer lezen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019

Het bestuur nodigt u uit voor deAlgemene Ledenvergadering 2019Zaterdag 30 maart 2019 vanaf 13.00 uur. Opgeven voor de Algemene Ledenvergaderingvóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per e-mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of telefoon of SMS naar 06-17177157 We heten u van harte welkom in hetAfsluitdijk Wadden Center op de Afsluitdijkin Kornwerderzand. Het Wadden Center is goed … Meer lezen

Opgeven voor Algemene Leden Vergadering vóór maandag 25 maart 2019

Het Waddencentrum wil weten hoeveel personen er 30 maart aanwezig zullen zijn. Als U komt horen wij dat graag vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of per telefoon of SMS naar 06-17177157. De agenda, vergaderstukken en de sprekers voor het inhoudelijkegedeelte van de ALV zullen half februari 2019 op de … Meer lezen

Agenda IJsselmeergebied 2050 ondertekend door het Kabinet, provincies, gemeenten en vele betrokken organisaties

Op 17 mei werd in het Zuiderzeemuseum De Agenda IJsselmeergebied getekend door der rijksoverheid, vrijwel alle andere overheden en betrokken organisaties in het gebied. Is er dus grote bestuurlijke overeenstemming over alle moeilijke beslissingen die voor het IJsselmeergebied voorliggen? Helaas niet, want de “gebiedsagenda” biedt slechts handvatten en verkenningen voor besluitvorming. Het belang van de … Meer lezen

Algemene leden vergadering IJsselmeervereniging:

“IJsselmeervereniging is nog zeer nodig en blijft bestaan” De jaarlijkse ledenvergadering stond in het teken van “groot onderhoud”: er werd een nieuwe voorzitter en nog twee leden (her)benoemd, het huishoudelijk reglement werd aangepast en financieel- en inhoudelijk beleid voor de komende jaren werd uitgezet. Hoewel de vereniging krimpt is ze nog zeer relevant en draait … Meer lezen

IJsselmeervereniging – Algemene Ledenvergadering 24 maart 2018

Wat staat u te wachten?Binnenkort brengen rijk en betrokken provincies de zogenaamde Agenda IJsselmeergebied 2050 naar buiten. Na ruim twee jaar consultaties en ateliers waaraan vele betrokkenen, waaronder bestuursleden van de IJsselmeervereniging hebben deelgenomen. Dit is nog geen ‘plan” voor het gebied of een concreet richtinggevend perspectief, maar het zet wel de onderwerpen die er … Meer lezen

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering van de IJsselmeervereniging 2018

Algemene Ledenvergadering 2018zaterdag 24 maart 2018Aanvang: vanaf 13.00 uur Mirror PaviljoenHemmeland – Waterlandse Zeedijk 11141 LC Monnickendam Het bestuur nodigt u uit voor deAlgemene Ledenvergadering 2018Zaterdag 24 maart 2018 vanaf 13.00 uur We heten u van harte welkom in hetMirror PaviljoenHemmeland – Waterlandse Zeedijk 11141 LC Monnickendam Op de agenda staan o.a.: De benoeming van … Meer lezen

IJsselmeervereniging zoekt twee nieuwe bestuursleden: voor de functie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Communicatie en Publiciteit

Na jaren trouwe dienst gaan twee bestuursleden – Barbara van Beijma en Kees Schouten – van onze vereniging afscheid nemen. Voor hun functies zoeken we twee enthousiaste nieuwe bestuurders. Het bestuurslidmaatschap van de IJsselmeervereniging is vooral een ‘doe-functie’ in een bestuursteam dat klaarstaat voor een belangrijke periode voor het IJsselmeergebied, waar momenteel veel aan de … Meer lezen

Bij plannen Nieuwe opknapbeurt Afsluitdijk wordt geen opwekking van Getijdenenergie toegepast

IJsselmeervereniging dient Zienswijze in op Ontwerp Rijksinpassingsplan Afsluitdijk Inmiddels is de planvorming voor de renovatie van de Afsluitdijk zo ver dat er een “Rijksinpassingsplan” voor is. Daarin doet men erg zijn best om er een “klimaat neutrale dijk” van te maken en daarvoor heeft de IJsselmeervereniging veel waardering. Echter ondanks aandringen onzerzijds wordt van de … Meer lezen