Impressie van de Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2019

Een aantal mensen waren nieuwsgierig hoe de Algemene Ledenvergadering verlopen was. Daarom een impressie van de inhoudelijke zaken. Het verslag van het formele gedeelte van de vergadering verschijnt, na bespreking in het bestuur op de website.

Het was een goed bezochte bijeenkomst op Afsluitdijk Wadden Center, de laatste dag dat het fietspad over de afsluitdijk nog open was. We waren met zo’n 30 personen.

Lotte Hoek deed verslag van haar afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden van een nationaal landschap IJsselmeergebied, iets waar onze vorige voorzitter Jos Teeuwisse zich al sterk voor had gemaakt. Uit Lotte’s onderzoek bleek dat de status van nationaal landschap niet meer juridische bescherming geeft dan er al is. Wat het wel geeft is meer naamsbekendheid. Het IJsselmeergebied komt dan goed als eenheid (in verscheidenheid) in de schijnwerpers.

Inmiddels is het Nationaal Landschap Nieuwland opgericht voor met name het Markermeer, de Oostvaardersplassen en de Marker Wadden.

Lotte Hoek

Het proces om hiertoe te komen bleek omslachtig omdat er zeven instanties bij betrokken waren. Voor het hele IJsselmeergebied zijn dat er echter aanzienlijk meer. Het zal dan ook een langdurig en moeizaam proces worden. Als de IJsselmeervereniging een nationaal landschap-status voor het hele IJsselmeergebied zou willen dan kan ze daarom volgens Lotte het beste inzetten op uitbreiding van – en aansluiting bij het Nationaal Landschap Nieuwland. De vraag is of wij dat moeten willen en of dat in onze doelstellingen past. Zo staan bijvoorbeeld in de ontwikkelingsvisie van Nationaal Park Nieuwland meerdere zogeheten zonne-atollen gepland, eilanden voor zonnepanelen. Deze zouden tegelijk ook een recreatieve functie moeten hebben. De windmolenparken zijn in de visie ingecalculeerd. Al deze belangen gaan ongetwijfeld voorrang krijgen in het huidige klimaat.
Kortom er zitten behoorlijk wat haken en ogen aan. Lotte citeert in haar conclusies de aanbevelingen van Pieter den Besten, de projectleider van Gebiedsagenda 2050: de beste strategie is meebewegen in plaats van tegen willen houden. Maar ja, dat doen de meeste organisaties binnen de gebiedsagenda al. Waar blijft de kritische discussie?

Ed Voigt presenteerde de biografie van Cornelis Lely die hij tezamen met Cees Banning in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet heeft geschreven/samengesteld. Lely’s werk bleek zich bepaald niet te beperken tot het afsluiten van de Zuyderzee. Ed Voigt kwam onder meer terecht in Suriname en Egypte, waar Lely nauw betrokken is geweest bij civiele ontwikkelingen als spoorwegen, bruggen en kanalen.

Vervolgens sprak Ed Rentenaar, wethouder Ruimtelijke Ordening over de Kustvisie van de gemeente Lelystad. Het goede bericht is dat Lelystad haar gezicht alsnog naar het water wendt. Toch heeft Rentenaar ons flink aan het schrikken gemaakt met zijn Kustvisie. Dit is een versie 2.0 van Almere’s eerdere plannen binnen het RRAAM van zo’n 15-20 jaar geleden. Woningbouw met villa’s aan het water, recreatiestranden, verdere uitbreiding van de Marker Wadden met eilanden open voor recreatie. Het hele Markermeer staat zo’n beetje volgepland met eilanden. En ja, zowel voor recreatie en natuur als voor zonnepanelen op het water.

Ed Rentenaar vertelt over kustvisie Lelystad

Het is om moedeloos van te worden, want het Markermeer hoort grotendeels bij Lelystad tot ver in het Hoornse Hop waar de luwtemaatregelen en eilandenarchipel door Rijkswaterstaat enige tijd geleden juist afgeblazen zijn op ecologische gronden.
RRAAM en Almere’s plannen kwamen in de ijskast terecht door de financiële crisis. Hoe hier mee verder? De wethouder bracht zijn plannen met verve. Zijn plan werd opvallend mild door de vergadering ontvangen.

Tot slot werd de Energieverkenning IJsselmeer gepresenteerd door bestuurslid Frans de Nooij, auteur van het onlangs verschenen artikel over de energietransitie in de IJsselmeerberichten (winter 2018/2019). Hij deed dat aan de hand van de powerpoint presentatie van Jack van der Wal, themaregisseur water en duurzaamheid van de provincie Friesland, die helaas niet zelf kon komen. Daarom hier heel kort: het goede bericht is dat er geen hekwerken van windmolens op de Houtribdijk en Afsluitdijk komen. Maar er staat wel heel wat op stapel. Er is nog flink wat werk aan de winkel voor onze vereniging.

Soemini Kasanmoentalib