Uitnodiging Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2019

Het bestuur nodigt u uit voor de
Algemene Ledenvergadering 2019
Zaterdag 30 maart 2019 vanaf 13.00 uur.

Opgeven voor de Algemene Ledenvergadering
vóór maandag 25 maart 2019. Dat kan per e-mail naar info@ijsselmeervereniging.nl of telefoon of SMS naar 06-17177157

We heten u van harte welkom in het
Afsluitdijk Wadden Center op de Afsluitdijk
in Kornwerderzand.

Het Wadden Center is goed bereikbaar met het OV, met de bus vanaf Alkmaar of vanaf Friesland (Leeuwarden of kop Afsluitdijk). In alle gevallen met de Arriva Qliner 350


AGENDA FORMELE DEEL (13.00 – 14.00 uur)

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de ALV van 24 maart 2018 (kunt u onderstaand downloaden)
  4. De toekomst van de IJsselmeervereniging (kunt u onderstaand downloaden)
  5. Nationaal Park IJsselmeergebied Lotte Hoek heeft als afstudeerproject n samenwerking met het bestuur onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van een ‘Nationaal Park IJsselmeergebied’. Zij zal haar onderzoek en haar conclusies toelichten.
  6. Bestuurssamenstelling Voorstel tot vaststelling van het aantal bestuursleden op vijf. Voorstel tot herbenoeming Frans de Nooij als bestuurslid: Frans is in 2011 benoemd en zijn tweede termijn is inmiddels verstreken. Hij heeft zich bereid verklaart om een derde termijn te vervullen.
  7. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 De jaarrekening 2018 en de begroting 2019 zijn ter vaststelling (kunt u onderstaand downloaden) Voor de controle van de jaarrekening 2019 zal een kascommissie moeten worden benoemd. De huidige kascommissie bestaat uit Jos Teeuwisse en Nico Papineau Salm.
  8. Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Het jaarverslag 2018 en het jaarplan 2019 zijn ter vaststelling bijgevoegd.
  9. Rondvraag en sluiting


Pauze tot 14.30 uur

PRESENTATIE EN DISCUSSIE

14.30-15.30 – Presentatie Kustvisie Gemeente Lelystad
Door de heer Ed Rentenaar (wethouder kustontwikkeling, recreatie en toerisme)

Het gaat om een visie die Lelystad “aan het water” moet brengen en de bewoners van Lelystad en toeristen meer van het water moet kunnen laten genieten, maar bevat ook ambitieuze ideeën voor een belangrijk deel van het Markermeer zelf, dat immers bij de gemeente Lelystad hoort. En sinds enkele jaren is de ruimtelijke ordening van/voor het water weg bij het Rijk en een gemeentelijke taak geworden. De IJsselmeervereniging zal dus steeds meer ook op gemeentelijke visies moeten reageren!!

15.30-16.30 – Presentatie Energieverkenning IJsselmeer
Door de heer Jack van der Wal, projectleider energie transitie van de Provincie Friesland en projectleider energieverkenning Agenda IJsselmeergebied 2050.

De provincies Friesland, Noord-Holland en Flevoland hebben een verkenning laten doen naar de mogelijkheden om het IJsselmeer op een (landschappelijk) verantwoorde manier een verdere bijdrage te laten leveren aan de winning van energie. Natuurlijk moeten wij daar als IJsselmeervereniging wat over laten horen. De discussie in de vergadering moet daar een belangrijke bijdrage aan leveren. NB.

Zie ook het artikel hierover in de laatste IJsselmeerberichten


De stukken voor de vergadering kunt u onderstaand downloaden:

Agenda ALV IJsselmeervereniging 2019 (171 kB .pdf)
Agendapunt 3 Verslag van de ALV van de IJsselmeervereniging 2018 (69 kB .pdf)
Agendapunt 4 De toekomst van de IJsselmeervereniging (69 kB .pdf)
Agendapunt 7 Jaarrekening 2018 en begroting 2019 IJsselmeervereniging (192 kB .pdf)
Agendapunt 8 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 IJsselmeervereniging (1053 kB .pdf)