Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2021 – 27 maart 2021 13.00 uur

Aanmelden voor de digitale bijeenkomst van de algemene ledenvergadering kan tot en met vrijdag 26 maart via de website.

Vóór de vergadering krijgt men de link via Teams toegezonden. De agenda en stukken voor de ALV zijn ook op de website te vinden.

In 2020 moest de Algemene ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging afgelast worden als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus. Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft helaas moeten besluiten, dat een ledenvergadering in 2021 fysiek dit jaar ook niet tot de mogelijkheden behoort. Daarom zal de ALV in 2021 digitaal worden gehouden op zaterdag 27 maart 2021 vanaf 13.00 uur. De vergaderstukken staan op de website van de IJsselmeervereniging www.ijsselmeervereniging.nl. Via die website kunnen de leden en donateurs zich ook voor deze vergadering aanmelden tot en met vrijdag 26 maart..

Het bestuur van de IJsselmeervereniging hoopt, dat we in 2022, het jaar van ons vijftigjarig bestaan, wel weer normaal bijeen zullen kunnen komen en dat we in dat jubileumjaar op feestelijke wijze de schade kunnen inhalen.

Namens het bestuur van de IJsselmeervereniging,

Benno van Tilburg, voorzitter.