Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging 2021 – 27 maart 2021 – 13.00 uur

(Update 24 februari 2021)

In 2020 moest de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de IJsselmeervereniging afgelast worden als gevolg van de maatregelen rond het coronavirus.
Het bestuur van de IJsselmeervereniging heeft helaas moeten besluiten, dat een ledenvergadering in 2021 fysiek dit jaar ook niet tot de mogelijkheden behoort.

Daarom zal de ALV in 2021 digitaal worden gehouden op zaterdag 27 maart 2021 vanaf 13.00 uur.
Noteert u dit vast in uw agenda.

De uitnodiging voor de leden is samen met de contributienota onlangs verzonden.

Leden en donateurs kunnen zich onderstaand aanmelden voor deze vergadering.

Het bestuur van de IJsselmeervereniging hoopt, dat we in 2022, het jaar van ons vijftigjarig bestaan, wel weer normaal bijeen zullen kunnen komen en dat we in dat jubileumjaar op feestelijke wijze de schade kunnen inhalen.

Namens het bestuur van de IJsselmeervereniging,
Benno van Tilburg, voorzitter.

De stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2021

Agenda ALV IJsselmeervereniging 2021
Agendapunt 3 Concept Verslag ALV IJsselmeervereniging 2019
Agendapunt 5 Concept Jaarrekening 2019 2020 en begroting 2021 IJsselmeervereniging
Agendapunt 6 Stand van zaken RESsen
Agendapunt 7 Concept Jaarverslag 2019 2020 en jaarplan 2021 IJsselmeervereniging