Uitnodiging Studio Meer IJsselmeer

Vogelbescherming Nederland organiseert namens de Coalitie het Blauwe Hart drie webinars in februari en maart over de stand van zaken met de ecologie van het IJsselmeergebied en de maatschappelijke dilemma’s die er in dit Natura2000 gebied spelen. De IJsselmeervereniging ondersteunt dit initiatief met bijdragen van met name mensen uit de wetenschap van harte. Vogelbescherming Nederland nodigt een ieder uit voor deelname. Voor opgave zie de uitnodiging.

In het IJsselmeergebied gebeurt het de komende jaren! Er vinden grote natuurherstelprojecten plaats, zoals de Wieringerhoek en de Vismigratierivier. Tegelijkertijd spelen er veel maatschappelijke opgaven. Hoe gaat dit samen? En, hoe kunnen we het IJsselmeergebied als grootste zoetwatermeer van West-Europa én cruciale plek op de Oost-Atlantische vogeltrekroute samen tot volle wasdom brengen?

Vogelbescherming Nederland nodigt u graag mede namens de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk* uit voor Studio Meer IJsselmeer. In drie webinars leggen we vragen en stellingen voor aan IJsselmeer experts. Dit wisselen we af met korte vlogs van Camilla Dreef en Marco Kraal die een aantal kenmerkende vogels en -vissen uitlichten. En er is er is een leuke kennisquiz. Benieuwd naar hoe we samen het Blauwe Hart van Nederland de aandacht willen geven die het verdient? Meld u dan hier aan voor een van de webinars!

Webinar 1: Maandag 15 februari van 19.30-20.45 uur
Wat is er aan de hand met het IJsselmeergebied?

Harm van der Geest, ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam geeft uitleg over het ecosysteem. Wat is er aan de hand met het nog relatief jonge zoetwatermeer ecosysteem en hoe waardevol is het gebied: wat gaat goed, wat kan beter?
Chris Bakker, adjunct-directeur bij It Fryske Gea, gaat meer praktisch in op wat er nodig is voor de natuur. Hoe kunnen we met voor- en achteroevers binnen de randvoorwaarden van waterveiligheid en zoetwatervoorziening toch aan het nodige natuurherstel werken?

Webinar 2: Donderdag 4 maart van 19.30-20.45 uur
Wat is er nodig om het IJsselmeergebied tot volle wasdom te brengen?

Rosalie Heins, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, geeft een toelichting over wat er gebeurt aan ecologisch herstel in het IJsselmeergebied vanuit de Programmatische Aanpak Grotere Wateren. Welke kansen ziet zij en hoe verzilveren we die?
Piet Verdonschot, onderzoeker aquatische ecologie aan de universiteiten Wageningen en Amsterdam, reflecteert: Wat is er nodig om de potentie van het IJsselmeergebied tot volle ontwikkeling te brengen?

Webinar 3: Woensdag 17 maart van 19.30-20.45 uur
Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?

Leo Bruinzeel, ecoloog bij Vogelbescherming Nederland, deelt welke kansen hij ziet om de natuuropgaven te vervlechten met andere maatschappelijke opgaven. Wat is het wenkend perspectief?
Laat u verrassen en inspireren aan de hand van een aantal spraakmakende pitches!

Doe mee
Benieuwd naar hoe we samen het Blauwe Hart van Nederland de aandacht willen geven die het verdient? Meld u dan snel aan voor één of meerdere webinars vanuit Studio Meer IJsselmeer. Deelname is gratis, maar aanmelden is nodig om de link naar de uitzendingen te ontvangen. Aanmelden kan via de aanmeldknop of door een e-mail te sturen aan studiomeerijsselmeer@gmail.com. De livesessies starten om 19.30 uur en duren tot ongeveer 20.45 uur. Geef in uw aanmelding aan welke sessie(s) u wilt volgen.

*Studio Meer IJsselmeer is een initiatief van Vogelbescherming Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk. In de Coalitie bundelen It Fryske Gea, PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Het Flevo Landschap, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland en Vogelbescherming Nederland de krachten voor een gezond en vitaal IJsselmeergebied.

Studio Meer IJsselmeer komt tot stand dankzij een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.