Uitspraak Raad van State Enkhuizerzand

Op woensdag 18 augustus 2021 heeft de Raad van State ruim zeven maanden na de zitting uitspraak gedaan in het beroep van de IJsselmeervereniging tegen het bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeer van de gemeente Enkhuizen. Het plan kan doorgaan onder voorwaarde dat er extra moerasgebied en een groenstrook om het aanzicht van de camping te verbeteren komt.

De camping in statu nascendi dd. 4 april 2020

De Raad van State is op drie punten tegemoetgekomen aan de bezwaren van de IJsselmeervereniging tegen dit plan.

Ten eerste is bepaald, dat de gemeente moet zorgen voor tenminste 2 ha moerasgebied ten noorden van de camping als compensatie voor de aantasting van de natuur. Ten tweede moet er rond de camping een groenstrook aangelegd worden. Dat is niet alleen goed voor de natuur maar verbeterd vooral het aanzicht van de camping. Ten derde, minder belangrijk, mogen er maximaal 25 campers bij de camping staan. Het geplande vakantiepark mag niet in gebruik worden genomen als de gemeente de eerste twee zaken niet geregeld heeft.

Oorspronkelijke plan Enkhuizerzand
Uiteindelijke plan Enkhuizerzand

Terugkijkend op de hele gang van zaken is de IJsselmeervereniging uiteindelijk tevreden. Mede dankzij onze inzet samen met omwonenden en de inbreng van de provincie is een groot vakantiepark met 200 villa’s en havens dat ver in het IJsselmeer zou uitsteken veranderd in een kleiner vakantiepark met minder villa’s (160), meer afstand tot het Zuiderzeemuseum en het water, minder bouwhoogte en zichtlijnen vanaf de historische omringdijk. De camping zal landschappelijk beter ingepast worden met een groensingel en door het moerasland, dat een natuurlijkere overgang van water naar land oplevert, zal de natuur er ook op vooruit gaan. Ook de bewoners van Enkhuizen en recreanten gaan erop vooruit met een groter strand en een openbaar wandelpad langs de kust.

De IJsselmeervereniging zal scherp in de gaten blijven houden dat de opdrachten van de Raad van State goed worden uitgevoerd en dat het villapark binnen de richtlijnen tot stand komt.

Auke Wouda

Meer informatie:
Uitspraak Raad van State (.pdf 114 kB)

Artikel NHnieuws:
Ontwikkeling Enkhuizerzand kan doorgaan, wel aanpassingen nodig aan bestemmingsplan

Artikel NHnieuws:
Bezwaarmakers ‘gematigd positief’ over doorgaan ontwikkeling Enkhuizerzand – NH Nieuws