Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland II

De IJsselmeervereniging heeft ook op het herziene ontwerp voor een nieuwe haven bij Urk een zienswijze ingediend. De aantasting van het landschap door de massale en zeer hoge bebouwing en de aantasting van de natuur, onder andere de negatieve gevolgen voor vogels en – opnieuw – de extra uitstoot van stikstof maken dat de IJsselmeervereniging … Lees meer

Manifestatie Windalarm op het IJ

Windalarm Amsterdam hield afgelopen zaterdag een manifestatie op het water tegen het plan van Amsterdam om 17 windmolens te plaatsen. De IJsselmeervereniging komt op voor de natuur en open ruimte van het IJsselmeergebied. Het IJmeer valt onder de Europese Natura 2000 richtlijnen evenals Waterland ten Noorden van Amsterdam dat grotendeels beschermd vogelweidegebied is. Laat duurzaamheid … Lees meer

Maaien van waterplanten in Markermeer en IJmeer

Voor de watersport en – recreatie zijn de waterplanten in het Markermeer en IJmeer een groeiend probleem. Het is goed nieuws dat de betrokken IJsselmeer-gemeentes gaan samenwerken tegen de dichtgroei van de waterwegen door waterplanten. Verschillende gemeenten gaan samen de strijd aan met waterplanten Bron: Zeepost – 19 april 2021 – Wouter van Dusseldorp Voor … Lees meer

Breng de natuurlijke dynamiek terug in het IJsselmeergebied

De IJsselmeervereniging heeft het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek al jarenlang op haar wensenlijstje staan, onder andere door het doorlaatbaar maken van afsluitdijk en Houtribdijk. Wagenings onderzoek laat nu ook zien dat het behalen van de natuurambities vraagt om maatregelen die dynamiek in de natuur terugbrengen. Via de vismigratierivier, die nu gerealiseerd gaat worden bij … Lees meer

Zonne-atollen: pilot op de Marker Wadden?

Naar aanleiding van een motie van D66 en CDA komt er onderzoek of zonne-energie met drijvende zonnecellen eventueel op het IJsselmeer opgewekt kan worden. Om beter zicht te krijgen op “grote drijvende toepassingen” heeft de minister Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor een experimenteel onderzoekstraject. Waar het experiment moet komen is nog niet bekend. Daarnaast is er … Lees meer

Vogelbescherming: achteroevers voor zonne-energie

De landelijke en regionale natuur- en milieuorganisaties zijn faliekant tegen zonne-atollen in het IJsselmeer gezien de schadelijke gevolgen voor de natuur en het landschap. De IJsselmeervereniging vindt dat het alternatieve voorstel van Vogelbescherming voor binnendijkse achter-oevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder (eind 2020) gelijkwaardig meegewogen moet worden bij de plannen voor de Wieringerhoek. … Lees meer

Betonpuinoverslag Flevokust voorlopig van de baan

De bewonersvereniging De Blocq van Kuffeler ontving inmiddels het – goede – bericht, dat Waterschap Zuiderzeeland geen grond beschikbaar wil stellen voor de betonpuinoverslag nabij het gemaal. In ieder geval niet totdat er duidelijkheid is omtrent de energiestrategie en de klimaatopgave van het waterschap. Het plan is daardoor voorlopig van de baan. De IJsselmeervereniging is … Lees meer

Windpark Fryslan heeft enorme impact op het IJsselmeer

De eerste windmolen Windpark Fryslan is inmiddels geplaatst. Het is het grootste windpark in een binnenwater ter wereld. De IJsselmeervereniging heeft zich met andere natuurorganisaties en bewoners van Fryslân tot aan de Raad van State verzet tegen dit windpark midden in het IJsselmeer vanwege de aantasting van het landschap en de aantasting van de natuur. … Lees meer

Recreatiegebied Enkhuizerzand: wie houdt zich aan de regels?

Zonder bouwvergunning is op het recreatieterrein Enkhuizerzand eind februari een zogenaamde – in de woorden van de eigenaar – ‘verkooptent’ neergezet van 15 m. bij 30 m. met een hoogte van ruim 5 m. Samen met omwonenden heeft de IJsselmeervereniging daar tegen geprotesteerd en voorlopig met resultaat. Sommige mensen en organisaties zijn van mening, dat … Lees meer

Belang van natuur ontbreekt in stemwijzers

Bij deze verkiezingen is iedereen bezig de planeet te redden, maar de natuur doet er nauwelijks meer toe. Hoewel er wel gesproken wordt over het klimaat, CO2-reductie en de keuze van wel of geen kerncentrales komt de natuur zelf niet aan bod. IVN Natuureducatie wijst op het bijna geheel ontbreken van de natuur in de … Lees meer