Belang van natuur ontbreekt in stemwijzers

Bij deze verkiezingen is iedereen bezig de planeet te redden, maar de natuur doet er nauwelijks meer toe. Hoewel er wel gesproken wordt over het klimaat, CO2-reductie en de keuze van wel of geen kerncentrales komt de natuur zelf niet aan bod. IVN Natuureducatie wijst op het bijna geheel ontbreken van de natuur in de stem- en kieswijzers. Zij roept mensen daarom op om ook het belang van de natuur mee te laten wegen bij hun keuze in het stemhokje.

Foto: Soemini Kasanmoentalib

09-03-2021 | 13:10 | DEN HAAG

Deze dagen zijn miljoenen Nederlanders druk met uitzoeken op welke partij zij bij de Tweede Kamerverkiezingen moeten gaan stemmen. De stem- en kieswijzers blijken ontzettend in trek te zijn. Daarom is het heel schokkend dat de grote stemwijzers vrijwel niet reppen over zoiets belangrijks als de natuur. IVN Natuureducatie roept mensen daarom op om ook het belang van de natuur mee te laten wegen bij hun belangrijke keuze volgende week.

Hoewel er wel gesproken wordt over het klimaat, CO2-reductie en de keuze van wel of geen kerncentrales komt de natuur zelf in de grote stem- en kieswijzers ongeveer niet aan bod. Bizar. Helemaal als je bedenkt dat ten tijde van corona juist het belang van de natuur zo duidelijk is geworden. Natuur heeft voor veel Nederlanders het afgelopen jaar ontzettend veel betekend. Mensen blijven er gezond door, natuur biedt een uitlaatklep, zonder natuur is er gewoon geen leven. Hoe kan het dan dat de natuur en biodiversiteit niet worden meegewogen?

Vorige week hadden kennelijk al 3,6 miljoen mensen de Stemwijzer ingevuld. Hierin komt natuur helemaal niet aan bod. Voor de Kieswijzer geldt hetzelfde: geen vraag over natuur. Het Kieskompas laat ons gelukkig met één vraag nog wel nadenken over of de bouw van woningen ten koste mag gaan van groen. Maar daarmee moeten we het doen. En dat terwijl de meeste mensen uiteindelijk toch een van de grote stemwijzers zullen invullen om te bepalen op welke partij zij gaan stemmen.

IVN wil mensen daarom bewust maken van dit gemis en raadt iedereen die de natuur een warm hart toedraagt aan om verder te kijken dan alleen de grote kieswijzers.

Jelle de Jong is directeur van IVN Natuureducatie.

Dit is een expertquote van Jelle de Jong van IVN Natuureducatie, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Hoge bezoekersaantallen voor kieswijzers | ANP