Werelderfgoedstatus voor Bruine Zeilvloot

Provinciebestuurders willen toewerken naar een Werelderfgoedstatus. Goed idee vindt ook de IJsselmeervereniging. De bruine vloot vormt cultuurhistorisch en landschappelijk gezien een essentieel onderdeel van het IJsselmeergebied. Nederland moet de historische zeilschepen van de bruine vloot aanwijzen als kandidaat voor de Unesco Werelderfgoedlijst.

Zeepost.info – 5 maart 2021 – Wouter van Dusseldorp

Op de korte termijn blijft de toekomst voor de bruine vloot mistig ogen. „Er komt nu weer een jaar aan zonder inkomsten.”

Een officiële erkenning als cultureel erfgoed zorgt ervoor dat er subsidies los kunnen komen voor de bruine zeilvaart, die zichzelf tot nu toe commercieel

Die gezamenlijke oproep doen de provinciebesturen van Fryslân, Overijssel, Noord-Holland en Flevoland aan Den Haag. Het initiatief werd op 5 maart jl. gepresenteerd op een online symposium over de toekomst van de bruine vloot.

Er is meer bewustzijn dat het hebben van een commerciële vloot van zo’n 400 historische schepen toch wel een groot goed is. „Zo’n erfgoedstatus zorgt niet dat er morgen al financiële steun is, maar het laat wel zien dat overheden meer voor de bescherming van de bruine vloot willen staan dan tot nu toe het geval is”, zegt Sicko Heldoorn, voorzitter van de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ en tevens waarnemend burgemeester van de gemeente Waterland. „Er is meer bewustzijn bij overheden dat het hebben van een commerciële vloot van zo’n 400 historische schepen toch wel een groot goed is.”

Roadmap
De branchevereniging BBZ heeft gemeenten, provincies en de landelijke overheid om hulp gevraagd voor de noodlijdende bruine vloot. „Het water staat onze achterban volledig aan de lippen en er komt nu weer een jaar aan zonder inkomsten. De bedoeling is om op dit symposium al die warme woorden die verschillende overheden na onze actie bij Pampus vorige zomer hebben geuit, met elkaar te kunnen verzilveren.”

Lees het gehele artikel op de bron: Friesch Dagblad
Foto: charterschepen in Harlingen

Zeepost.info – 5 maart 2021 – Wouter van Dusseldorp

De bruine vloot moet op de Unesco Werelderfgoedlijst. Dat is nodig voor het behouden en beschermen van de historische zeilschepen, stelt Overijssels gedeputeerde Eddy van Hijum. De sector verkeert in financiële nood door de coronacrisis.

Sinds een jaar liggen honderden zeilschepen aan de kade of varen met een minimale bezetting. Het omzetverlies wordt geschat op 70 tot 80 procent. Regelmatig klinken noodkreten van schippers die vrezen failliet te gaan. Daarom beloofde staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken )in augustus om 15 miljoen euro te stoppen in een noodfonds. Tot onvrede van schippers duurt het zeker tot juli voordat de eerste euro’s op de rekeningen van schippers staan.

Prestigieuze status
,,We hebben iets bijzonders in Nederland en daar moet meer aandacht voor komen”, aldus Van Hijum vanmiddag tijdens het symposium Toekomst van de bruine vloot. ,,Erkenning van de vloot kan bescherming opleveren, maar ook de commerciële positie van schippers verstevigen. Dat zal nodig zijn als we de vloot willen behouden en beter willen beschermen in een snel veranderende wereld.”
Wat op de Werelderfgoedlijst staat, wordt gezien als uniek, onvervangbaar, eigendom van de hele wereld en belangrijk om te behouden. Aan een plek op de lijst gaat een strenge selectieprocedure vooraf. In deze regio staat het voormalig eiland Schokland op de Werelderfgoedlijst. Al jarenlang wordt gelobbyd om de Kolonie van Weldadigheid in Frederiksoord de prestigieuze status te geven.

50 miljoen euro
Om de bruine vloot meer toekomst te bieden, wordt gewerkt aan een investeringsfonds. Veel schippers krijgen geen geld van culturele fondsen, omdat ze te commercieel zijn. Bij banken vangen ze ook bot, omdat ze niet commercieel genoeg zijn. Dus laten de provincies Overijssel, Flevoland en Friesland onderzoeken of schippers via externe financiers geld kunnen krijgen. Adviesbureau BMC denkt dat op termijn 50 miljoen euro nodig is.
Een deel van dat geld kan op korte termijn gebruikt worden om schepen ‘coronaproof’ te maken. Staatssecretaris Mona Keijzer vertelde tijdens het symposium dat al voor juli overheidssteun beschikbaar komt. Het gaat om een extra bedrag bovenop de beloofde 15 miljoen euro. Om hoeveel geld het gaat, vertelde Keijzer niet.