IJs op het IJsselmeer

Het is echt zover: ook het IJsselmeer vriest dicht. De schaatsers staan in de startblokken. De vogels hebben het moeilijk. Rijkswaterstaat zet ijsbrekers in om de vaarwegen vrij te houden. Een impressie van de winter in het IJsselmeergebied.

Schaatsers bij Gaast (Zuidwest Friesland) – Foto Willem Goudswaard

Rijkswaterstaat zet vanaf vrijdag 12 februari ijsbrekers in op het IJsselmeer. Op het Markermeer en de Randmeren zijn al sinds dinsdag ijsbrekers actief. Op verschillende plekken liggen daarnaast ijsbrekers klaar om indien nodig in actie te komen.

IJsbrekers worden niet vaak ingezet in Nederland. De laatste keer dat Rijkswaterstaat dergelijke vaartuigen inzette, was in 2018. Destijds was het zelfs nog langer geleden dat er ijsbrekers waren ingezet: in 2012.

Rijkswaterstaat zegt de grote vaarroutes die tot de categorie hoofdvaarweg behoren zo goed mogelijk bevaarbaar te willen houden. Dat gebeurt dus met de inzet van ijsbrekers.

“We houden de vaargeulen met ijsbrekers open en verlenen zo nodig assistentie aan schepen als die door de ijsvorming vast komen te zitten”, aldus Rijkswaterstaat. “Hiermee voorkomen we schade aan bruggen, sluizen en oevers en kan de binnenvaart ook in de winter zoveel mogelijk ongehinderd doorvaren.

Brandganzen en kolganzen grazen nog buitendijks bij Piaamwest Friesland – Foto Willem Goudswaard
De wulpen hebben het heel moeilijk, zij hebben niets te eten – Foto Willem Goudswaard

Ondertussen aan de overkant

Het dorp Uitdam tussen Markermeer (links) en de Uitdammer Die (rechts) – Foto Jeroen Koninkx
Uitdam, 11 februari 2021 – Foto Soemini Kasanmoentalib
De middelgrote windmolens op de Nes, rechts in de verte Het Paard van Marken, 11 februari 2021 – Foto Soemini Kasanmoentalib