Recreatiegebied Enkhuizerzand: wie houdt zich aan de regels?

Zonder bouwvergunning is op het recreatieterrein Enkhuizerzand eind februari een zogenaamde – in de woorden van de eigenaar – ‘verkooptent’ neergezet van 15 m. bij 30 m. met een hoogte van ruim 5 m. Samen met omwonenden heeft de IJsselmeervereniging daar tegen geprotesteerd en voorlopig met resultaat.

Sommige mensen en organisaties zijn van mening, dat overheidsregels voor anderen gelden, maar niet voor hen. De ontwikkeling van het recreatiegebied Enkhuizerzand leverde daar een voorbeeld van.

Zoals bekend heeft de IJsselmeervereniging beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het gebied Enkhuizerzand bij Enkhuizen. De Raad van State moet daar nog een uitspraak over doen, maar ondertussen gaat de voorbereiding door de OREZ (de eigenaar) samen met Droomparken (de exploitant) gewoon door.

De camping is in 2020 al grotendeels aangelegd en nu is het vakantiepark, met dure villa’s, aan de beurt. Die villa’s moeten natuurlijk verkocht worden en daarvoor is kennelijk een verkoopruimte nodig. Zonder bouwvergunning is eind februari een – in de woorden van OREZ – ‘een verkooptent’ neergezet van 15 m. bij 30 m. met een hoogte van ruim 5 m. Samen met omwonenden heeft de IJsselmeervereniging daar meteen tegen opgetreden en het resultaat is, dat de gemeente OREZ met dwangsommen gesommeerd heeft om de ‘tent’ af te breken en niet te gebruiken.

Ook bleek men in het eerste weekeinde van maart zich helemaal niet aan de Coronaregels te houden, waarop de ‘tent’ door de gemeente acuut is gesloten en verzegeld..