Manifestatie Windalarm op het IJ

Windalarm Amsterdam hield afgelopen zaterdag een manifestatie op het water tegen het plan van Amsterdam om 17 windmolens te plaatsen. De IJsselmeervereniging komt op voor de natuur en open ruimte van het IJsselmeergebied. Het IJmeer valt onder de Europese Natura 2000 richtlijnen evenals Waterland ten Noorden van Amsterdam dat grotendeels beschermd vogelweidegebied is. Laat duurzaamheid niet de grootste vernietiger van de echte natuur zijn.

Een vijftigtal boten en bootjes met windalarm vlaggen op het IJ aangemoedigd vanaf de kant door actievoerders met een pannendeksels en -potten concert.

Foto’s: Soemini Kasanmoentalib


Wind naar Zee

De gemeente Amsterdam is van plan 17 megawindturbines extra te plaatsen binnen haar gemeentegrenzen en heeft hiervoor “voorkeursgebieden” aangewezen. Niet alleen in de haven, maar ook op het IJmeer, bij Schellingwoude, de NoorderIJplas en andere plekken. In omringende gemeentes stuiten plannen voor windturbines langs de ring A10 ook op verzet. Nergens rond Amsterdam is een geschikte plek voor windmolens. Overal komen ze te dichtbij de woningen. Omdat veel geluidsoverlast voor de bewoners en schade aan natuur, landschap en cultuur-historische waarden is te verwachten heeft actiegroep Windalarrn uit IJburg samen met hen een protesttocht over de ”bedreigde wateren” georganiseerd,

Protest bij het CS Amsterdam gezien vanaf het tolhuis


Windalarm: Op weg naar alternatieven

Het klimaat is urgent, maar ook windenergie kan en moet echt duurzaam. Hou ruime afstand tot woningen en respecteer ons schaarse stadse groen en blauw, de vogels en ons werelderfgoed. Meer zon op dak, meer wind op zee en andere alternatieven. Het kan. Over kennis, artikelen en posities rond windturbines en alternatieven zie: www.windalarm.org

Klein en groot, de oude en nieuwe tijd