Deskundigen over wind- en zonne-energie in het IJsselmeergebied

Een van de vragen van de energietransitie is waar windmolens en zonnepanelen moeten komen. Veel deskundigen hebben al iets daarover gezegd vanuit landelijk oogpunt, zoals het College van Rijksadviseurs en Vogelbescherming Nederland. Voor de provincie Noord-Holland is er het Kwaliteitsbeeld Noord Holland 2050 en de visie van de natuur- en milieuorganisaties van Noord- Holland (zie … Meer lezen Deskundigen over wind- en zonne-energie in het IJsselmeergebied

Windmolens en zonneweides Noord-Holland op de juiste plek

De provincies zullen in de loop van dit jaar met hun aanwijzingen voor zoekgebieden komen. In Noord-Holland hebben de natuur- en milieuorganisaties hun visie naar voren gebracht, die ook voor het IJsselmeergebied relevant is. De komende maanden zijn cruciaal, aldus Sijas Akkerman (directeur bij Natuur en Milieufederatie Noord-Holland), dan wordt over de locaties besloten en … Meer lezen Windmolens en zonneweides Noord-Holland op de juiste plek

Regionale Energie Strategieën in het IJsselmeergebied

Voor de Regionale Energie Strategieën, de zogeheten RES’en, worden op dit moment overal inspraakmogelijkheden georganiseerd. De IJsselmeervereniging wil graag weten wat in de regio’s op dit gebied speelt. Een verslag uit de regio Zaanstreek-Waterland ten Noorden van Amsterdam. Regionale Energie Strategieën (RES-en) De overheden werken momenteel in dertig regio’s samen. Iedere gemeente komt met een … Meer lezen Regionale Energie Strategieën in het IJsselmeergebied

Visie Duurzame Energie IJsselmeergebied ROIJ

De IJsselmeervereniging ondersteunt van harte de gezamenlijke energievisie van het ROIJ. Specifiek betekent dat voor windenergie dat het ROIJ geen mogelijkheden voor meer windmolens in het IJsselmeergebied ziet. Ook grootschalige gebieden met zonnepanelen zijn voor het ROIJ geen optie. Omdat er weinig bekend is over de ecologische effecten, zou hier voorzorgsprincipe moeten gelden: bij twijfel … Meer lezen Visie Duurzame Energie IJsselmeergebied ROIJ

Raad van State keurt windpark Blauw goed

Op 6 november 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen die zijn ingesteld tegen de aanleg van Windpark Blauw ongegrond verklaard. De aanleg van dit windpark kan dus door gaan. De beroepen waren ingesteld door omwonenden van dit windpark. Windpark Blauw is een windpark in het noordoosten van Flevoland met … Meer lezen Raad van State keurt windpark Blauw goed

Onderzoek vogels en windmolens IJsselmeergebied

De IJsselmeervereniging maakt zich zorgen over de gevolgen van de vele windmolenparken in het IJsselmeergebied voor de vogels in dat gebied. Vogels waar het in een aantal gevallen ook al door andere oorzaken slecht mee gaat. De laatste maanden is het bestuur van de IJsselmeervereniging in gesprek met de initiatiefnemers van Windplanblauw. Dit windpark vervangt … Meer lezen Onderzoek vogels en windmolens IJsselmeergebied

Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en Noord Holland speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda lanceert met het oog op de provinciale verkiezingen van 20 maart een Windmolenkieswijzer. Op de website wordt aangegeven welke politieke partijen de komst van windmolens in verschillende provincies als initiatief van frustreren. Volgens Tsjeard Hofstra van Urgenda gelden Friesland en Noord-Holland als provincies waar het windmolenbeleid het voor dorpen lastig maakt zelfstandig een … Meer lezen Windmolenkieswijzer Urgenda: Beleid Friesland en Noord Holland speelt projectontwikkelaars van grote windparken in de kaart

Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines?

Om aan de groeiende zorgen van natuurliefhebbers bij windturbines te gemoed te komen, is op initiatief van ecologenbureau Waardenburg, een radarsysteem ontwikkeld waarmee turbineparken op tijd stil gezet kunnen worden. Bureau Waardenburg dat vroeger meestal in opdracht van de milieubeweging onderzoek deed, troffen wij tegenover ons tijdens de zitting van de Raad van State, als … Meer lezen Radarsystemen beschermen vogels tegen Windturbines?

Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk

Bewoners van de dorpen aan de kop van de Afsluitdijk verzetten zich fel tegen het plan voor het beoogde windpark Nij Hiddum-Houw. Bij de eerste van twee inspraakavonden in het provinciehuis in Leeuwarden spraken veel omwonenden zich duidelijk uit tegen het plan voor 9 turbines met een tiphoogte van ruim 200 meter tussen Cornwerd, Wons … Meer lezen Fel protest tegen windpark bij Afsluitdijk

Windpark Friesland “in de Monitor”

Raad van State heeft nog 6 weken extra nodig voor een uitspraak Op dinsdag 1 mei kwam in het televisieprogramma de Monitor windpark Friesland ter sprake. Naast de initiatiefnemers voor dit plan werd ook Auke Wouda van de IJsselmeervereniging door Teun van der Keuken geïnterviewd. In het programma kwam duidelijk naar voren dat duurzaamheidsplannen voor … Meer lezen Windpark Friesland “in de Monitor”