Wind naar Zee Parade op zaterdag 24 april

Windalarm Amsterdam houdt op zaterdag 24 april van: 09:30 tot 17:00 uur een manifestatie op het water onder de titel: Windturbines horen op zee. De IJsselmeervereniging komt op voor de natuur en open ruimte van het IJsselmeergebied. Het IJmeer valt onder de Europese Natura 2000 richtlijnen evenals Waterland, dat grotendeels beschermd vogelweidegebied is. Laat duurzaamheid niet de grootste vernietiger van de echte natuur zijn.

Vaar mee vanaf IJburg, Muiden en Diemen om 14 uur op het IJ of teken de petitie.

Vaar mee en laat je zien op 24 april!

De gemeente Amsterdam is van plan 17 megawindturbines extra te plaatsen binnen haar gemeentegrenzen en heeft hiervoor “voorkeursgebieden” aangewezen. Niet alleen in de haven, maar ook op het IJmeer, bij Schellingwoude, de NoorderIJplas en andere plekken. Omdat veel geluidsoverlast en schade aan natuur, landschap en cultuur-historische waarden is te verwachten nemen we hier stelling tegen. In omringende gemeentes stuiten plannen voor windturbines ook op verzet. Dat willen we samen laten zien met een protesttocht over de ”bedreigde wateren”.

Op weg naar alternatieven

Het klimaat is urgent, maar ook windenergie kan en moet echt duurzaam. Hou ruime afstand tot woningen en respecteer ons schaarse stadse groen en blauw, de vogels en ons werelderfgoed. Meer zon op dak, meer wind op zee en andere alternatieven. Het kan. Over kennis, artikelen en posities rond windturbines en alternatieven zie: www.windalarm.org

Teken de petitie op:
Petitie: Windturbines van land naar zee
Watermanifestatie: Wind naar Zee Parade