Geen windmolens in het IJmeer

Bewoners van IJburg zijn in actie gekomen tegen de windmolenplannen van Amsterdam om 17 megawindturbines van 150 tot 200 meter hoogte neer te zetten in gebieden als Diemen, Durgerdam, IJburg en Waterland. De IJsselmeervereniging benadrukt dat het IJmeer Natura 2000 gebied is. Daarom kan er sowieso geen sprake zijn van windmolens in het IJmeer. Voor de bouw van IJburg I en IJburg II moest het verlies aan natuur volgens de Europese richtlijnen gecompenseerd worden. Dat is gebeurd. De IJsselmeervereniging zal erop toezien dat niet alle problemen van het land verschoven worden naar het open water van het IJsselmeergebied.

IJmeer en Hoeckelingsdam, opgespoten als natuurcompensatie voor IJburg I met op de achtergrond de bouwkranen van IJburg II gezien vanaf het Kinselmeer. Foto: Soemini Kasanmoentalib

Bewoners tegen windmolens bij IJburg

Op IJburg demonstreerden op 7 januari tweehonderd Amsterdammers tegen de windmolenplannen van de gemeente Amsterdam. De bezwaren van bewoners tegen windmolens komen nu wel goed in de picture: effecten op gezondheid en woongenot. Op de site van windalarm kan men de publicaties en protesten op verschillende plaatsen vinden.

Groenlinks stemmers moeten nu hun eigen college (D66, GroenLinks, PvdA en SP) overtuigen dat het niet kan zo dicht bij een woonwijk. Maar ook van het belang van natuur in de buurt en de groen-blauwe ruimte rond de stad. Dus niet zoals sommige IJburgers eruit flappen: “Zet ze maar verderop in het IJmeer. Dan heeft niemand er last van.“


Overzichtskaart van het IJmeer. Dichtbij de woonwijk IJburg en in de Diemer vijfhoek zijn de windturbines geprojecteerd. >>>>


Natura 2000 “nee tenzij”

Het IJmeer is Natura 2000 gebied en valt daarmee onder de Europese Natuurbeschermingsrichtlijnen. De IJsselmeervereniging heeft tegen IJburg geprocedeerd tot aan de Raad van State toe. In Natura 2000 geldt het “nee-tenzij” principe. Geen interventies tenzij er geen alternatieven zijn en er een groot maatschappelijk belang in het geding is.

Voor IJburg gold het ADC principe van Natura 2000. Geen interventie in natuurgebied tenzij:

  1. er geen Alternatieven zijn
  2. een Dwingend maatschappelijk belang vervult moet worden, en
  3. er Compensatie komt voor het verlies aan natuur.

De vraag is of dit nu ook voor het windmolenplan van het Amsterdamse college geldt. De Diemer Vijfhoek is natuurgebied onder Staats Bos Beheer. Het Strandeiland, dat nu opgespoten wordt, was eveneens bedoeld als natuurgebied. Nu wordt er een recreatiepark en 500 woningen gepland.

De Hoeckelingsdam is als langwerpig eiland opgespoten achter de dijk bij het Kinselmeer. Het is indertijd als natuurcompensatie voor IJburg I aangelegd. Dit bleek geen compensatie voor de mosselbanken waarop de kuifeenden en tafeleenden fourageren (benthoseters). Er broeden nu vooral kapmeeuwen en wat visdieven, tenminste als vrijwilligers de dam vrijhouden van wilgen en ander opschietend gewas. Ook Natuurmonumenten, die eigenaar is van de polder IJdoorn bij Durgerdam heeft grote bezwaren tegen het Amsterdamse initiatief.

Zie de site van actiegroep Windalarm

De Volkskrant: Opinie: Dat het landschap verrommelt is een politieke keuze


Uit het Parool – Download “Amsterdammer wil geen molen in de achtertuin”