Geen woud van windturbines in het IJsselmeer!

Maakt u ook bezwaar tegen de komst van Windpark Fryslan in het IJsselmeer? Nadat onlangs de eerste beoordeling van de Milieu Effect Rapportage voor het Windpark Friesland kritisch uitviel over de potentiele schade aan de vogelstand, is nu het Ontwerp Inpassingsplan voor dit beoogde windpark op 4 maart j.l. gepubliceerd. Na deze publicatie kunnen gedurende … Meer lezen

Windpark Friesland in de versnelling!

Nadat onlangs de eerste beoordeling van de Milieu Effect Rapportage voor het Windpark Friesland kritisch uitviel over de potentiele schade aan de vogelstand, is nu bekend geworden dat het Ontwerp Inpassingsplan voor dit beoogde windpark op 4 maart a.s. zal worden gepubliceerd. Na deze publicatie kunnen gedurende 6 weken zogenaamde Zienswijzen worden ingediend, waarin bezwaren tegen de … Meer lezen

Windmolenpark mogelijk onveilig voor watervogels

De initiatiefnemers van het beoogde windmolenpark in het IJsselmeer moeten beter aantonen dat beschermde vogelsoorten geen risico lopen. Dit concludeert een onafhankelijke commissie op basis van het plannen voor het windpark. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen zijn voor zeldzame vogels als de zwarte stern en de toppereend, zo stelt … Meer lezen

Eerste windturbines Windpark NOP Agrowind weer opgestart

Op 24 december zijn de eerste 10 windturbines van het windpark van NOP Agrowind weer opgestart. Het besluit is weloverwogen en na overleg met de bevoegde instanties genomen. Uit inspecties van de betreffende windturbines zijn geen gebreken of afwijkingen naar voren gekomen. Bij een deel van de windturbines zijn beschadigingen geconstateerd en vindt nader onderzoek … Meer lezen

Windpark stilgelegd na afbreken deel rotorbladverkeer

De 26 windmolens langs de Westermeerdijk en de Noordermeerdijk in Noordoostpolder zijn maandagmiddag buiten werking gesteld nadat van een turbine een deel van een rotorblad was afgebroken. Het gaat om het uiterste omgebogen puntje van het rotorblad, de tip. Het brokstuk van 1.80 meter kwam terecht op een lege opstelplaats voor hijskranen. Het is niet … Meer lezen

Informatieavond IJsselmeer Windmolenvrij

Mega windmolenpark in het IJsselmeer 89 windturbines met een hoogte van 180 tot 200 meter 6 km uit de kust van Makkum Vanaf de Afsluitdijk ca 12 km richting Hindeloopen Ter hoogte van Kornwerderzand 6 km diep richting Breezanddijk Valt het tij nog te keren, of gaan we ons bij deze plannen neerleggen? Vrijdag 23 … Meer lezen