Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland II

De IJsselmeervereniging heeft ook op het herziene ontwerp voor een nieuwe haven bij Urk een zienswijze ingediend. De aantasting van het landschap door de massale en zeer hoge bebouwing en de aantasting van de natuur, onder andere de negatieve gevolgen voor vogels en – opnieuw – de extra uitstoot van stikstof maken dat de IJsselmeervereniging zich tegen dit nauwelijks gewijzigde plan blijft verzetten. Het plan is ook onvoldoende toegesneden op klimaatmitigatie door het beperken van de CO2-uitstoot.

De provincie Flevoland wil samen met de gemeente Urk een nieuwe haven bouwen langs de dijk van de Noordoostpolder ten oosten van het voormalige eiland Urk. Die haven zal bestemd worden voor maritieme scheepsbouw, reparatie en aanhangende bedrijven. Onder andere om de teruglopende werkgelegenheid in de visserij van Urk te compenseren.

Een eerste poging van de provincie om voor dit plan in 2016 een zogenaamd provinciaal inpassingsplan (PIP) te realiseren liep spaak, omdat dit plan dankzij een beroep van de IJsselmeervereniging vernietigd is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om twee redenen: er zou te veel IJsselmeer gedempt kunnen worden en de extra uitstoot van stikstof kon tot onaanvaardbare gevolgen leiden voor verder weg gelegen natuurgebieden.

Begin dit jaar heeft de provincie Flevoland een nieuw ontwerp voor een PIP ter inzage gelegd. De IJsselmeervereniging heeft ook op dit ontwerp een zienswijze ingediend. De aantasting van het landschap door de massale en zeer hoge bebouwing en de aantasting van de natuur, onder andere de negatieve gevolgen voor vogels en – opnieuw – de extra uitstoot van stikstof maken dat de IJsselmeervereniging zich tegen dit nauwelijks gewijzigde plan blijft verzetten. Het plan is ook onvoldoende toegesneden op klimaatmitigatie door het beperken van de CO2-uitstoot.

De provincie zal nu eerst reageren op de ingediende zienswijzen en daarna het plan voorleggen aan Provinciale Staten.

Lees hier de ingediende zienswijze