Betonpuinoverslag Flevokust voorlopig van de baan

De bewonersvereniging De Blocq van Kuffeler ontving inmiddels het – goede – bericht, dat Waterschap Zuiderzeeland geen grond beschikbaar wil stellen voor de betonpuinoverslag nabij het gemaal. In ieder geval niet totdat er duidelijkheid is omtrent de energiestrategie en de klimaatopgave van het waterschap. Het plan is daardoor voorlopig van de baan. De IJsselmeervereniging is blij daarmee maar blijft ongerust.

Foto’s: Soemini Kasanmoentalib

Het plan van het bedrijf Cirwinn voor die overslag ligt in de beschermingszone van de primaire kering en dus gaat het waterschap er over welke activiteiten daar plaats mogen vinden. Een eventuele aanvraag op grond van Waterwet kunnen ze dan gewoon weigeren.

De IJsselmeervereniging schat in dat een dergelijk besluit best stand zal kunnen houden, maar er blijven redenen tot ongerustheid. Een dergelijke activiteit als puinoverslag moet daar ter plaatse zeker niet doorgaan vanwege de ligging in het nationaal park Nieuwland en het beoogde plan Oostvaardersoevers. De provincie Flevoland werkt nu aan het programma Landschap voor de toekomst, waar 650.000 euro mee gemoeid is. Dit is erop gericht om ook de kernkwaliteiten – openheid, stilte, donkerte – van het landschap te bewaren. Dit moet zeker naast de energietransitie en de klimaatopgave van het Waterschap Zuiderzeeland een rol bij de uiteindelijke beslissing spelen.

Brief van Waterschap Zuiderzeeland: Beperking Medegebruik