Laatste excursie van dit najaar: Marker Wadden

Met FOGOL naar het eiland in de pionierfase Bekijk de Marker Wadden in deze unieke pionierfase. De broedvogels hebben de Marker Wadden grotendeels verlaten en we bekijken nu welke trekvogels het eiland gebruiken als tussenstop. Welke soorten we precies zullen zien is nog een verrassing. Naar Marker WaddenIn de haven van Enkhuizen stappen we aan … Meer lezen

Rijkswaterstaat gunt de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden aan Van Oord

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat- Gepubliceerd op: 19 juni 2018 Rijkswaterstaat heeft, mede namens de Vereniging Natuurmonumenten, de opdracht tot het uitgraven van een extra stroomgeul ten zuiden van Marker Wadden gegund aan Van Oord. Met de ontgraving van de stroomgeul wordt meer ruimte gemaakt voor slibinvang onder water. Het draagt bij aan het herstel van natuur- en … Meer lezen

“Aanleg Marker Wadden lost niets op”

Onder deze titel schreef IJsselmeervereniging bestuurslid Willem Goudswaard een opinie artikel in dagblad Trouw. Hij stelt kritische vragen bij het draagvlak voor het project en de werkzaamheid voor de verbetering van de natuur van het Markermeer. Ook stelt hij dat nu een pas op de plaats moet worden gemaakt en de resultaten van de nu … Meer lezen

Financiering voor 5 Marker Wadden-eilanden rond

Op 8 maart j.l. maakten Natuurmonumenten en Minister Schultz-van Haegen bekend dat de financiering voor nog 4 eilanden van het plan Marker Wadden rond is. Naast extra geld van de Postcode Loterij stelt ook het rijk extra middelen beschikbaar zodat in 2017 en 2018 de groep van 5 eilanden kan worden aangelegd. De eilanden die … Meer lezen

Natuurmonumenten: Boswachters op zee

In het laatste nummer van Puur-natuur, het ledenblad van de vereniging Natuurmonumenten, besteedt de redactie veel aandacht aan waterrijke gebieden zoals het Haringvliet, de Waddenzee en ook aan het Markermeer, waar de Marker Wadden binnenkort zullen verrijzen. Dit laatste gebeurt door middel van een interview met de voor dit nieuwe natuurgebied aangestelde boswachter André Donker. … Meer lezen

Natuurmonumenten meldt start van de aanleg van de Marker Wadden

Na veel inleidende publiciteit meldt Natuurmonumenten nu de start van de aanleg van de ringdijken voor de Marker Wadden in het Markermeer. Het gaat nu echt beginnen! Opmerkelijk in het onderstaande persbericht is dat slibbestrijding niet meer als reden wordt vermeld, maar dat het creëren van meer natuurlijke oevers en ondiepte gebieden als kansrijke leefgebieden … Meer lezen

Marker Wadden 23 september 2015

23 september 2015: Met niet geringe trots presenteert Boskalis het uitvoeringsplan van de Marker Wadden een samenwerkingsproject met Natuurmonumenten, Rijksoverheid en de provincie Flevoland. “Nederland krijgt een nieuwe eilandengroep en wel in het Markermeer” zo luidt het NOS journaal over de gepresenteerde plannen. In hetzelfde NOS journaal, maar ook in het mooie filmpje van Boskalis … Meer lezen

Uitnodiging Marker Wadden Café

Kom op 24 september naar het Marker Wadden Café. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat organiseren het zesde Marker Wadden Café in het stadhuis in Lelystad. Voor deze bijeenkomst is iedereen die meer wil weten over hoe het eiland eruit komt te zien van harte welkom. Het Marker Wadden Café begint om 19.30 uur en is rond 21.30 … Meer lezen

Natuurproject Marker Wadden in strijd met staatssteunrecht

De Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (“VGG”) heeft het ministerie van infrastructuur en milieu en het ministerie van Economische Zaken op 7 april 2015 gesommeerd om de (financiële) steun voor het project de Marker Wadden, dat samen met de Vereniging Natuurmonumenten wordt uitgevoerd, te staken. Achtergrond van deze sommatie is dat de VGG, die zich inzet voor … Meer lezen