Vogels ontdekken de Marker Wadden


Oeverzwaluwen hebben gangen gemaakt in de zandduintjes van de Marker Wadden.

Foto’s: Willem Goudswaard

Talrijke oeverzwaluwen deden zich in september 2017 in voorbereiding op de trek te goed aan de zwermen muggen die verschijnen als je zand opspuit. De eilanden blijken snel door de vogels ontdekt. Of zij er daadwerkelijk gebroed hadden was niet duidelijk. Er zullen ongetwijfeld nog grote veranderingen in de samenstelling en populatiegrootte van de soorten die zich er daadwerkelijk vestigen in het verschiet liggen.

De IJsselmeervereniging is een voorstander van het goed monitoren en evalueren van het ecologisch effect van de aanleg van de eilanden in het Markermeer.

Op de Marker Wadden zijn al meer dan 120 vogelsoorten geteld. Afgelopen jaar zijn er tientallen nieuwe vogelsoorten bij gekomen, meldt Natuurmonumenten.

Naast reguliere vogeltellingen zijn ook speciale tellingen gedaan van kolonies, slaapplaatsen en broedvogels. ‘Daaruit blijkt dat Marker Wadden zich echt tot vogelparadijs ontwikkelt’, aldus boswachter Kluit.

De verschillen hangen deels samen met de plantengroei op Marker Wadden, verklaart boswachter Kluit. ‘Op het haveneiland komt de plantengroei steeds meer op gang. En in het najaar, vanaf september, verblijven er relatief veel zangvogels op Marker Wadden. Die zaten bijna allemaal in de hogere vegetatie van het haveneiland. De meeste soorten waren ook gelijk nieuw op de totaallijst van vogels op Marker Wadden. De teller nu op ruim 120 soorten’.

Broedvogels
In 2018 zijn 17 soorten broedvogels genoteerd op Marker Wadden die bij elkaar zo’n 2800 territoria hadden. ‘Kluut, visdief en kokmeeuw waren veruit het talrijkst. De kluut broedde hier met 208 paren, echt een groot succes. Toch was het aantal van 15 paar dwergstern en 41 territoria van kleine plevier voor mij het meest spectaculair. Die soorten zie je niet zo snel’.

Slaapplaatsen
Voor vogels die rustig willen slapen, is Marker Wadden ook steeds meer in trek, bijvoorbeeld voor zwarte sterns. In drie tellingen werden liefst tussen de 4000 en 9000 zwarte sterns geteld.

Bekijk hier de lijst van vogelsoorten op Marker Wadden

Bron: Zeepost 12 januari 2019